Slava Ukraine

Lehenumber 29. november 2006 Nr 49 Archives - Eesti Kirik

3. detsember

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Chesteri piiskopkond ja piiskopid Peter Forster, Nigel Stock (Stockporti piiskop) ning David Urquhart (Birkenheadi piiskop).Palvetame, et misjoni- ja teenimisalgatused suudetaks ka ellu rakendada ning nad kannaksid head ja igavest vilja.Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Kuopio piiskopkond ning piiskop Wille Riekinen.Täname Jumalat elu eest kirikus ning palvetame Kuopio piiskopkonna ja piiskop Wille ...

Hea lehelugeja!

Lisaks iganädalasele Porvoo eestpalvekalendrile ilmuvad uuest kirikuaastast ajalehe viimasel leheküljel eestpalved meie koguduste ja nende töötegijate eest. Igal pühapäeval soovitame võtta eestpalvesse kolm kogudust erinevatest praostkondadest. Konkreetse valiku teevad toimetuse töötajad. Eesmärgiks on aasta jooksul katta eestpalveringiga terve EELK. Teadmine, et ühel pühapäeval palvetatakse terves kirikus ...

* * *

Miks kiigutad Sa helveste sadu?Mul piisanud oleks hallasest teest.Miks lõhnama paned tuulteradu?Mul piisaks ju hõrkmõrkjast rohust.Miks täidad öö ruske, tummise ajaga?Mul piisanud oleks varjudest maas.Miks laulust laevõlvide rida võib kajada?Mul piisaks naksuvast puutrepist.Ometi tulen ma ka täna tagasi ehk näen veel oma teelSinu läkitatuid käimas edasi-tagasi,noorkuu nurgalt alla, läbi ...

Vabad Issandat teenima

Image

Tänavu on 1. advendipühapäev seotud kahe sarnase nimega mehega. Advendiaja alguse juhtlause pärineb igal aastal prohvet Sakarja raamatust, mis on kirja pandud 6. saj eKr, kuid tänavu loeme advendiaja alguses evangeeliumina Ristija Johannese isa Sakariase kiituslaulu, mille preester Sakarias laulis kahe ajaarvamise pöördepunktil.Lk 1:67–79Tänavu on 1. advendipühapäev seotud kahe sarnase nimega mehega. Advendiaja alguse ...

Valga praostkonnal uus vikaardiakon

Kaido Metsoja ordineeriti Nõo kirikus, sealses koguduses on ta saanud väärt praktikakogemusi.

Pühapäeval, 26. novembril ordineeriti Nõo Püha Laurentsiuse kirikus diakoniks Kaido Metsoja, kellest saab Valga praostkonna vikaardiakon.Kaido Metsoja ordineeriti Nõo kirikus, sealses koguduses on ta saanud väärt praktikakogemusi.Ametitalituse viis läbi peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid Valga praosti kt Vallo Ehasalu ja Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Laulis koguduse segakoor.Vastse diakoni ülesanneteks ...

Jumala ligioleku äratundmine

Toivo Treiblut võttis kogudusekaaslastelt vastu häid õnnesoove.

Peeteli kirikus pühitseti diakoniametisse Toivo Treiblut (43).Toivo Treiblut võttis kogudusekaaslastelt vastu häid õnnesoove.Oli kirikule tornikiivri paigaldamisele eelnev pühapäev, kirikusaal remondis, ja nii koguneti jumalateenistusele keldrisaali. «Nagu algkristlased katakombidesse,» sõnas koguduse õpetaja Avo Üprus algusliturgias.Aeg teha headJutluse pidas diakon Toivo Treiblut Johannese ilmutusraamatu 2. peatüki ...

Kirikuvalitsus arutas väljasõidul arengukava

21. ja 22. novembril toimus konsistooriumi väljasõiduistung Hallistesse. Päevakorras oli EELK arengukava väljatöötamine, istungit juhatas töörühma juht Juhani Jaeger. Vaadati üle arengukava töörühma poolt praostkondades läbi viidud nõupidamiste ja küsitluste tulemused ning hakati koostama visiooni EELKst aastal 2017. Istungil osalesid külalistena Soome kiriku esindajad  Harri Palmu ...

E.E.L.K. Saksamaa praostkonna sinodilt

12. novembril toimunud Saksamaa praostkonna sinodil valiti praostiks Merike Schümers-Paas.Seni kohusetäitjana ametis olnud vaimulik andis ülevaate praostkonnas toimuvast. Saksamaal on praegu viis E.E.L.K. kogudust: Hamburgis, Münchenis, Bielefeldis, Nürnbergis ja Kölnis ning kuulutuspunkt Berliinis. Neis teenivad õpetajad Theo Hasselblatt, Pille Heckmann-Talvar, Toomas Põld ja Merike Schümers-Paas.Assessor Tõnis ...

Professor Tasmuth sai rektoriks

20. novembri Usuteaduse Instituudi (UI) nõukogu korralisel koosolekul oli kolm päevakorrapunkti: professori valimine, rektori valimine ja järgmise aasta eelarve kinnitamine.Uue Testamendi ja kreeka keele õppetooli professori positsioonile oli laekunud üks kandidaat, Randar Tasmuth, kes läbis kõik vajalikud instantsid ning kogudes nõukoguliikmetelt vajalikud poolthääled, osutus valituks UI professoriks. Ka rektori ...

PRAOSTKONNA UUDISED

Viljandi praostkondKarksi koguduses kõlas pühapäevasel jumalateenistusel, surnute mälestuspühal laul «Jeruusalemm, sa püha taevalinn». Sellega mälestati aastatel 1912–1939 kogudust teeninud õpetaja Benedikt Masingut, kes on sündinud 21. mail 1884 Kuressaares kirikuõpetaja peres ja surnud 12. detsembril 1947 Leipzigis. Sellega mälestati aastatel 1912–1939 kogudust teeninud õpetaja ...

Parim paik ilmas on kodu

Image

25. novembril 1906 sündis Võrumaal Kanepi kihelkonnas Krootusel Johannes Sild. Tema isa Gustav Sild oli pärit Kanepi kihelkonnast Kõlleste vallast kümnelapselisest perest ja valinud oma ametiks rätsepatöö, abiellunud talutütrega. 100 võlguvõetud rubla eest osteti Krootuse vana vallamaja, mis perele koduks kohendati. Sinna sündis viis last: kolm poega, neist vanimana Johannes, ja kaks tütart.Isa Gustav ...

Sven Danell – eestlaste hea ja ustav sõber

Image

(Algus eelmises EKs.)1937. aasta teisel poolel tuli Danellide perekonnal ometi Eestist lahkuda. Selleks ajaks oli Sven Danell pidanud neli aastat Noarootsi koguduse peaõpetaja kohta (alates 1933), olnud Saare-Lääne praostkonna abipraost, kirikupäeva ja usuteadlaste konverentsi liige, Haapsalu rootsi eragümnaasiumi õpetaja, tegutsenud meremeeste misjoni teenistuses ning teinud usinalt kaastööd ajalehele Eesti Kirik. Danelli tegevuse ...

Helinaid igaviku teelt, 7.

Ent nende lillede ilu on petlik, ehkki nii ilusad, siiski täis mürki, mis mürgitab hinge ja rahuldust ei või anda südamele. Nii tõttavad veel paljud noored oma kuldsel nooruse õiekevadel noppima maailma aasade lilli teadmatuses, et need lilled ei või rahuldada neid. Oi, kui nad võiksid uskuda, siis ei petaks nad end kindlasti kauem. Nad lubaksid endi südameisse paista jumalikku soojust ja valgust, valgust, millel on ...

Perekonnast ja poliitikast

Justiitsministeeriumis pikalt ette valmistatud perekonnaseadust ja pärimisseadust ei jõua Riigikogu praegune koosseis enam menetleda. Uued seadused puudutavad aga lähedalt väga paljusid inimesi, kel abielulist ühisvara.Oktoobri lõpul toimus Tallinnas peapiiskop Andres Põderi eestvõttel teine konverents teemal «Kristlikud väärtused Eesti poliitikas. Perekonna vaimne alus». Esinejad, nii valdkonna eksperdid ...

Lisaeelarvest toetust kirikutele ja usuorganisatsioonidele

Möödunud nädalal võttis Riigikogu 66 poolthäälega pärast kolmandat lugemist vastu selle aasta riigieelarve lisa. Lisaeelarve tulude maht on 5,5 miljardit krooni, kulud 5,2 miljardit ning finantseerimistehingud jäävad mahtu 278 miljonit krooni.KultuuriministeeriumistTäiendavalt saavad kultuuriministeeriumi kaudu toetusi Armeenia kogudus (400 000 krooni), EELK Nõmme Saksa Lunastaja (2 miljonit), Tartu Pauluse (1,5 ...