Lehenumber » Väljaanded » 29. november 2006 Nr 49

3. detsember

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Chesteri piiskopkond ja piiskopid Peter Forster, Nigel Stock (Stockporti piiskop) ning David Urquhart (Birkenheadi piiskop).Palvetame, et misjoni- ja teenimisalgatused suudetaks ka ellu rakendada ning nad kannaksid head ja igavest vilja.Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Kuopio piiskopkond ning piiskop Wille Riekinen.Täname Jumalat elu eest kirikus ning palvetame Kuopio piiskopkonna ja piiskop Wille ...

Hea lehelugeja!

Lisaks iganädalasele Porvoo eestpalvekalendrile ilmuvad uuest kirikuaastast ajalehe viimasel leheküljel eestpalved meie koguduste ja nende töötegijate eest. Igal pühapäeval soovitame võtta eestpalvesse kolm kogudust erinevatest praostkondadest. Konkreetse valiku teevad toimetuse töötajad. Eesmärgiks on aasta jooksul katta eestpalveringiga terve EELK. Teadmine, et ühel pühapäeval palvetatakse terves kirikus ...

* * *

Miks kiigutad Sa helveste sadu?Mul piisanud oleks hallasest teest.Miks lõhnama paned tuulteradu?Mul piisaks ju hõrkmõrkjast rohust.Miks täidad öö ruske, tummise ajaga?Mul piisanud oleks varjudest maas.Miks laulust laevõlvide rida võib kajada?Mul piisaks naksuvast puutrepist.Ometi tulen ma ka täna tagasi ehk näen veel oma teelSinu läkitatuid käimas edasi-tagasi,noorkuu nurgalt alla, läbi ...

Vabad Issandat teenima

Image

Tänavu on 1. advendipühapäev seotud kahe sarnase nimega mehega. Advendiaja alguse juhtlause pärineb igal aastal prohvet Sakarja raamatust, mis on kirja pandud 6. saj eKr, kuid tänavu loeme advendiaja alguses evangeeliumina Ristija Johannese isa Sakariase kiituslaulu, mille preester Sakarias laulis kahe ajaarvamise pöördepunktil.Lk 1:67–79Tänavu on 1. advendipühapäev seotud kahe sarnase nimega mehega. Advendiaja alguse ...

Valga praostkonnal uus vikaardiakon

Kaido Metsoja ordineeriti Nõo kirikus, sealses koguduses on ta saanud väärt praktikakogemusi.

Pühapäeval, 26. novembril ordineeriti Nõo Püha Laurentsiuse kirikus diakoniks Kaido Metsoja, kellest saab Valga praostkonna vikaardiakon.Kaido Metsoja ordineeriti Nõo kirikus, sealses koguduses on ta saanud väärt praktikakogemusi.Ametitalituse viis läbi peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid Valga praosti kt Vallo Ehasalu ja Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Laulis koguduse segakoor.Vastse diakoni ülesanneteks ...

Jumala ligioleku äratundmine

Toivo Treiblut võttis kogudusekaaslastelt vastu häid õnnesoove.

Peeteli kirikus pühitseti diakoniametisse Toivo Treiblut (43).Toivo Treiblut võttis kogudusekaaslastelt vastu häid õnnesoove.Oli kirikule tornikiivri paigaldamisele eelnev pühapäev, kirikusaal remondis, ja nii koguneti jumalateenistusele keldrisaali. «Nagu algkristlased katakombidesse,» sõnas koguduse õpetaja Avo Üprus algusliturgias.Aeg teha headJutluse pidas diakon Toivo Treiblut Johannese ilmutusraamatu 2. peatüki ...

Lisaeelarvest toetust kirikutele ja usuorganisatsioonidele

Möödunud nädalal võttis Riigikogu 66 poolthäälega pärast kolmandat lugemist vastu selle aasta riigieelarve lisa. Lisaeelarve tulude maht on 5,5 miljardit krooni, kulud 5,2 miljardit ning finantseerimistehingud jäävad mahtu 278 miljonit krooni.KultuuriministeeriumistTäiendavalt saavad kultuuriministeeriumi kaudu toetusi Armeenia kogudus (400 000 krooni), EELK Nõmme Saksa Lunastaja (2 miljonit), Tartu Pauluse (1,5 ...

Peterburi Jaani kirik renoveeritakse riigieelarvest

Valitsus kiitis 9. novembri istungil heaks ja kinnitas vajadust edasiseks tööks ja täpsustusteks ehituslepingu tingimuste osas, et alustada Peterburi Jaani kiriku taastamist kirik-kontserdisaali ja kultuurikeskusena. 23. novembriks esitas kultuuriministeerium rahandusministeeriumile muudetud ehituslepingu projekti (lepingusse lisatakse punkt, mille alusel on riigil õigus vara välja osta ennetähtaegselt) ning Peterburi Jaani kogudusega ...

Kui koputatakse, siis avame igal juhul

Meie elu ja saatus ei ole vaid iseenda kätes. Sotsioloogid ütlevad, et inimese saatuse kujundab suuresti kasvukeskkond ja sotsiaalne ümbrus. Kristlased teavad, et viimselt on kõik siiski Jumala kätes.Jeesus ütles: «Armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!» Armastus on ka hoolimine, hoolimine aga aitamine. Abi andes ei tee me head mitte ainult hädasolijale, vaid ka ...

Alguses oli sõna

EELK arengukava lähtealustestLõppev sügis on toonud praostkondadesse arutelud EELK tuleviku üle. Tänaseks on seljataga praostkondlikud töötoad, kus arutlesime laiemas ringis, millistest väärtustest ja hoiakutest peaks lähtuma kogudus, püüeldes aktiivse kristliku kogukonna väljakujunemise poole.Kaksteist praostkonda on igaüks üksikult ja teistest sõltumata läbi rääkinud ja kokku ...

Mõistuse kaitseks

Olen veendunud, et haridusnõuete alandamine vaimulikele, mille üle viimasel ajal on palju arutatud, mõjuks meie kirikule saatuslikult. Kuna kirikuõpetaja peab töötama ajaloolise piiblitekstiga, eeldab see korralikku akadeemilist pagasit.Kirjutamise üheks ajendiks sai mulle Enn Auksmanni arvamusartikkel «Teoloogia ja tarkus – vaid mäng» (EK nr 45), teiseks ajendiks aga Eesti Kiriku kodulehel külalisteraamatu ...

Kadrina koguduse suurpäev

Kadripäeval, 25. novembril pidas Kadrina kogudus 775. aastapäeva.Päev algas jumalateenistusega kirikus, kus teenisid peapiiskop Andres Põder, Virumaa praost Avo Kiir, külalisena Pärnumaa praost Enn Auksmann, kes oli kohal kui ristitava ristiisa, ja allakirjutanu. Peapiiskop pühitses kogudusele uue väikese armulauakarika koduse armulaua tarvis ja toimus ristimistalitus, kus jumalariigi kodakondsuse sai kaks last.Tihedalt seotudKadrina ...

Euroopa Kirikute Konverentsi delegaadid kohtuvad Tallinnas

7. detsembril kogunevad Tallinnas Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) delegaadid, et valmistuda järgmise aasta septembri algul Rumeenias Sibius toimuvaks kolmandaks Euroopa oikumeeniliseks assambleeks..1959. aastal loodud oikumeeniline organisatsioon hõlmab endas 126 esindajat ortodoksi, protestantlikust, anglikaani ja katoliku kirikust ning 43 assotsieerunud liikmesorganisatsiooni üle Euroopa. Kui viiekümnendatel aastatel alustati n-ö sildade ...

Kirikuvalitsus arutas väljasõidul arengukava

21. ja 22. novembril toimus konsistooriumi väljasõiduistung Hallistesse. Päevakorras oli EELK arengukava väljatöötamine, istungit juhatas töörühma juht Juhani Jaeger. Vaadati üle arengukava töörühma poolt praostkondades läbi viidud nõupidamiste ja küsitluste tulemused ning hakati koostama visiooni EELKst aastal 2017. Istungil osalesid külalistena Soome kiriku esindajad  Harri Palmu ...

E.E.L.K. Saksamaa praostkonna sinodilt

12. novembril toimunud Saksamaa praostkonna sinodil valiti praostiks Merike Schümers-Paas.Seni kohusetäitjana ametis olnud vaimulik andis ülevaate praostkonnas toimuvast. Saksamaal on praegu viis E.E.L.K. kogudust: Hamburgis, Münchenis, Bielefeldis, Nürnbergis ja Kölnis ning kuulutuspunkt Berliinis. Neis teenivad õpetajad Theo Hasselblatt, Pille Heckmann-Talvar, Toomas Põld ja Merike Schümers-Paas.Assessor Tõnis ...