Lehenumber » Väljaanded » 15. november 2006 Nr 47

* * *

Kuigi kõike ei saa ega pea panema sõnade keelde, hoian sind oma peos, nagu oled. Kuigi kõike ei saa ega pea panema nähtavasse keelde, hoia mind oma peos, nagu olen. Kuigi ma ei oska ega suuda alati rääkida, kuuled sa mind, sest kõik, mis on kuivanud, võib uuesti juuri ajada. Kõik, mis on paakunud, võib uuesti sooni avada. Kõik, mis elutu, uuesti tärgata, ilmuda.Arho Tuhkru

Ülesehitav naiste konverents Norras

20.–22. oktoobrini toimus Norras Kristiansandis rahvusvaheline kristlik naiste konverents..Konverents toimus 15. aastat järjest ja kui algselt alustati 60 osavõtjaga, siis seekord osales üle 1000 naise Norrast, lisaks külalised, muusikud ja abipersonal. Teemaks oli «Mina teen kõik uueks…» (Js 43:19), peakõnelejateks olid Stacey Campell Kanadast, Tuula Vilo Soomest ja Elin Linde Fagerbakke Norrast, viimane oli ...

19.november

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Saint Edmundsbury ja Ipswichi piiskopkond ja piiskopid Richard Lewis ning Clive Young (Dunwichi piiskop). Täname Jumalat katedraali torni valmimise eest ning kiriku rolli eest piiskopkonna aladel. Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkiriku Aberdeeni ja Orkney piiskopkond ja piiskop Bruce Cameron. Palvetame jätkuva pühendumise eest misjonile ning uute viljakate teenimisvormide otsimisele.Eestpalveteemad ja ...

Helinaid igaviku teelt, 5.

Ei kunagi tollest saadik pole olnud vastukäivaid olukordi siin ilmas. Tuhandeid ja miljoneid kordi on saanud paremaist sõpradest vaenlased – hävitust külvavad vaenlased. Ka ristiusu kõrge kultus on saanud vähe olukorda parandada. Ja mispärast? Sellepärast, et pole vaadatud sellele mehele, kes Kolgata künkal sirutas vennaarmastuses käed üle terve ilma, üle selleaegse ja nüüdisaja ...

Konsistooriumi ja piiskopliku nõukogu otsustest

Konsistooriumi 7. novembri istungil anti Prangli saare 16 elaniku taotluse alusel nõusolek asutada Prangli saarel kogudus. Otsuse koguduse asutamise ja EELKsse vastuvõtmise kohta langetab kirikukogu.Peterburi Jaani koguduse hooldajaõpetajaks määrati alates 7. novembrist õpetaja Argo Olesk. Praost Vallo Ehasalu määrati Karula koguduse hooldajaõpetajaks alates 15. septembrist.Preester Tõnis Nõmmik vabastati ...

Nädal

17.–18.11. Kirikuloo Seltsi sügispäevad Tarvastus.. Kirikuloo Seltsi sügispäevad Tarvastus.17.11. Tallinna Püha Vaimu kirikus kl 18 Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liidu aastapäevajumalateenistus.. Tallinna Püha Vaimu kirikus kl 18 Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liidu aastapäevajumalateenistus.17.11. UI kirikumuusika osakonnas Tallinnas Pühavaimu 6 viib Marje Tralla ...

«Markuse evangeelium» esietendub 12. detsembril

Tallinna linnamüüride vahel Köismäe tornis Laboratooriumi 27 algusega kell 19.Järgmised etendused toimuvad 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22. ja 27. detsembril.

Konsistoorium kuulutab vakantseks Harju-Madise koguduse õpetaja ametikoha.

Avaldus koos elulookirjeldusega saata peapiiskopile 15. detsembriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.Lisainfo: Harju-Madise koguduse juhatuse esimees Elju Grabbi, tel 524 8588 (pärast kl 17).

Konsistoorium võtab tööle sekretäri.

Kandidaadilt eeldame head suhtlemisoskust, kohusetundlikkust, inglise keele oskust suhtlustasandil ja arvutikasutamise oskust.Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega saata 1. detsembriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või e-posti teel: konsistoorium@eelk.ee.Lähem info: Ülle Keel, tel 627 7350.

Eesti Kirikust nr 47 võite lugeda veel:

1. lkMika Keränen, Eesti Instituut Soomes. Teekond tarkuse allikale2. novembril avati Helsingis Tapiola kirikus Eesti maalikunstnike näitus.2. lkIndrek Vaino, peapiiskopi assistent. Konsistooriumi ja piiskopliku nõukogu otsustestEK. Hannele Repo tuleb teenima EestisseSoome kirikuvalitsus valis Eestisse lähetatavaks külalisõpetajaks alates tulevast aastast teoloogiadoktor pastor Hannele Repo (49). Mari Paenurm. UNICEFi aastapreemiate saajate ...

Kuskile kanti ei ole meil kiiret

Image

Minu eakaaslased peaksid mäletama laupäevaõhtuid onu Raivo ja kass Arturi seltsis, mis algasid alati ühe ja sellesama laulukesega:«Laupäeval isaga teha võib kõike,limpsida limpsi kui paistmas on päike.Lohega lennata kaugele maale,voolida valmis vibud ja nooled.Mutreid võib keerata, määrida määret,kuskile kanti ei ole meil kiiret.»Kui tolle aastatetaguse lastesaate avavärsi ideaalisa ...

Kiri peaministrile

Image

Tigu soovinud kord parteisse astuda. Tema naisele see ei meeldinud: «Sul maja seljas, mul maja seljas. Milleks sulle veel parteid vaja on?» Kogudustel ka oma majad – pühakojad, kuid nende säilitamine käib selgelt üle jõu. Ei jää muud üle, kui tuleb parteisse astuda! Elu on näidanud, et kümnekonna pühakoja remondi saab sedaviisi lahendada, aga probleem tervikuna jääb. Pühakodade ...

President Toomas Hendrik Ilves kohtus kirikujuhtidega

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega. Neljapäeval, 9. novembril kohtus president Toomas Hendrik Ilves Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtidega.Eesti Kirikute Nõukogu president piiskop Einar Soone ütles Eesti Kirikule, et 23. septembril ametisse valitud president kutsus kirikujuhid viisakusvisiidile, mis kujunes väga meeldivaks kohtumiseks teelauas. Eelnevalt oli siiski kokku lepitud ...

Õnnistuseks kogudusele ja lastekodule

Mati Sinisaar loodab, et see uhke vaskkiiver hakkab õige pea Peeteli kiriku torni ehtima.

Mati Sinisaar loodab, et see uhke vaskkiiver hakkab õige pea Peeteli kiriku torni ehtima. Tallinna Peeteli kogudus pühitseb tuleval kevadel 80. sünnipäeva. Kirikuhoone, mis valmis 1938. aastal, oli kolmkümmend aastat filmirahva kasutada ja koguduski likvideeriti okupatsioonivõimude survel. 1993. aastast alates on aga kogudus taas oma kirikus tagasi. Ja kogu selle aja jooksul on aina taastamistöödega tegeldud. Koguduse juhatuse esimehe ...