Lehenumber » Väljaanded » 8. november 2006 Nr 46

Kaisa Kirikal valiti Nõva koguduse õpetajaks

Image

5. novembril valis Nõva koguduse täiskogu õpetajaks Kaisa Kirikali.Kaisa Kirikal on sündinud 29. aprillil 1980. aastal Jõhvis. Lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna 2005. ja UI Pastoraalseminari 2006. aastal. Olnud praktikal Tartu Maarja ja Jüri koguduses. Ordineeritud vaimulikuks 15. augustil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Lisaks Nõva kogudusele jääb Kaisa Kirikal hooldama Noarootsi kogudust.EK

Erastvere hooldekodu kabel sai krutsifiksi

Reedel, 27. oktoobril toimus Erastvere erihooldekodu hoolealustele traditsiooniline sügispidu, aga enne pidu õnnistas Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail hooldekodu kabelis puidust krutsifiksi.Maavanema sekretäri Ruth Ruusi sõnul ootas Põlva maavalitsusele Tartu kunstniku Stanislav Netšvolodovi kingitud ristilöödud Kristuse kujutisega rist mõnda aega sobivat kohta, kuhu see üles seada. «Kanepi koguduse ...

Kuidas reklaamida kirikut?

Kirikud ja ettevõtted võivad kommunikatsioonis üksteiselt õppidaKas üks edukas erasektori juht võib hästi hakkama saada ka avaliku sektori, linna, riigi juhtimisega? Selle üle on Eestis palju arutatud ja sõltumata sellest, kuidas keegi on arvanud, on sellest arutelust saanud mõlemad sektorid häid ideid juhtimise osas. Seda on uskunud ka Eesti kristlik juhtimiskonverents ning sama ootuse põhjal kogunes ...

Viru-Nigula vanast pastoraadist saab turismiobjekt

Viru-Nigula kogudus on sõlminud sihtasutusega Virumaa Muuseumid lepingu, et elavdada sealses vanas pastoraadis aastaringset kultuurielu.Viru praosti Avo Kiire sõnul on Viru-Nigula kogudusel lisaks pühakojale kolm kinnistut, millest üht kasutatakse kogudusetööks, üks, ehk siis niinimetatud vana pastoraat on välja renditud valla muuseumile ning kolmas, nõukogude ajal ehitatud elamu, seisab praegu tühjana.Vana pastoraat, ...

Kirikuarhiivide kaitsel

Kirikud ja kogudused on mänginud olulist rolli üksikisikute ja kogu rahvastiku kohta andmete kogumisel läbi ajaloo.Kirikuõpetajatel on olnud võimalus ja kohustus kuuluda inimeste igapäevaelu tähtsamate sündmuste – sündide ja surmade, ristimiste ja matuste – juurde. Ja mitte ainult neil osaleda, vaid ka kõike toimuvat dokumenteerida ja dokumente säilitada. Seetõttu on kirikuraamatutes talletatav ...

Eakas orel läheb ravile

Kuressaare Laurentiuse kiriku Saueri oreli taaspühitsemisest möödus 31. oktoobril 125. aastat. Novembri lõpus on plaan pill Rakverre, OÜ Kriisa Oreliehitusse remonti saata..Tegemist on Eesti esimese Saueri pilliga, Kuressaare linna ainsa oreliga, mis on koguduse õp Anti Toplaane sõnul juba kaks aastat oodanud lahti monteeritult võimalust restaureerimisele jõuda. Kaks aastat võttis aega, et leida restaureerimiseks ...

Kuri ilm las udutab

Image

Talvine ilm tuli sellel aastal just kui koputamata. Koos temaga ka tubasemad tegevused ja meeleolud. Aega on sahtleid ja riiuleid korrastada, leida kadunud kirju, tundeid, mõtteid ja taasavastada ununenud raamatuid. Aega jääb enam ehk ka lugemiseks. Ent vahel satume silmitsi Jumala Sõnaga, mis on meie inimliku loomuse jaoks mõneti ränk kuulda ja raske täita. Üldjuhul püüame siis teha pigem näo, nagu poleks me seda ...

Rohelise liikumise ja kristluse ühisosast

Image

Näha seoseid rohelise liikumise ja kristluse vahel on raske kas või sellepärast, et tänapäevane roheline liikumine pole veel sajanditki vana. Enne Teist maailmasõda ei mõeldud tuumapommide mõjust inimese elukeskkonnale, globaalsele soojenemisele, happevihmadele, kasvuhoone-efektile, keemiliselt muundatud toidule ja paljudele muudele asjadele, milles nüüdisaja inimesed näevad märke elukeskkonna ...

Ametisse astus kaitseväe uus peakaplan Taavi Laanepere

Taasiseseisvunud Eesti kaitseväe peakaplanid ühel joonel: kolonelid Tõnis Nõmmik ja Michael G. Viise ning major Taavi Laanepere.

Taasiseseisvunud Eesti kaitseväe peakaplanid ühel joonel: kolonelid Tõnis Nõmmik ja Michael G. Viise ning major Taavi Laanepere. Gustav Adolfi päeval, 6. novembril pühitseti Rootsi-Mihkli kirikus ametisse kaitseväe uus peakaplan major Taavi Laanepere.Ametist lahkuv peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ütles tervituskõnes, et ehkki Rootsi kuningas Gustav II Adolf ei ole otseselt olnud seotud kaplaniteenistusega, on ometi selge, et tema ...

Eesti Kirikust nr 46 saate lugeda veel:

1. lkMarko Avikson, Põlva maavalitsuse teabejuht. Erastvere hooldekodu kabel sai krutsifiksiReedel, 27. oktoobril toimus Erastvere erihooldekodu hoolealustele traditsiooniline sügispidu, aga enne pidu õnnistas Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail hooldekodu kabelis puidust krutsifiksi.2. lkEK. Petersoo perekond võttis vastu teenetemärgiPeapiiskop Udo Petersoo (1934–2006) perele anti üle EELK teenetemärk.UUES AMETISAlates ...

Eesti Piibliseltsi XIV piiblipäev

«Piibel ja ühiskond» Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias Posti 1 10. novembril algusega kell 12.Konverentsiga tähistatakse Eesti Piibliseltsi taastamise 15. aastapäeva.Ettekanded:Avasõnad ja tagasivaade Piibliseltsi taastamise eelloole  – T. Salumäe;Muutused religioonipoliitikas 1980–90ndatel Eesti ühiskonnas – A. Veidemann;Tagasivaade Piibliseltsi viieteistkümnele tegevusaastale – J. ...

Autoriõiguse põhimõtted raamatus

14. novembril esitleb Eesti Kirikute Nõukogu Tallinnas Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku keskuses Wismari 32 kell 15 prof Heiki Pisukese raamatut «Autoriõiguse alused ja muusikateoste kasutamine».Heiki Pisukese sõnul annab raamat lühiülevaate autoriõiguse põhimõistetest, mis seonduvad esmajoones muusika- ja kirjandusteoste õigusliku kaitsega. Et väljaanne on valminud EKNi egiidi all, on raamatus ...

Hääleseade koolitus

17. novembril on Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas Tallinnas Pühavaimu 6 kell 11–17 täienduskoolitus hääleseades. Teema «Laulmine ja kõne – inimese loomulik ja ürgne eneseväljendamise vajadus. Hääleseade – sekkumine või abi?»Kursuse viib läbi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lektor Marje Tralla. Osavõtust teatada hiljemalt 15. novembriks UI kirikumuusika ...

Koju on kutsutud Valter Vaasa

Image

07.06.1915 – 07.11.2006  Ärasaatmine laupäeval, 18. novembril kl 12 Tõrva kirik-kammersaalis, matusetalitus Helme kalmistul.Valter Vaasa iseloomujooned on kujunenud pika teekonna jooksul. Oma auväärse ea tõttu pole enamik meist võinud tunda teda noorena, kuid tema jutustused on jäänud meil meelde.Valter Vaasa on nooruses kehastanud meie noore riigi kõrgeid ideaale. Pärit on ...

Piibliselts on ennast tõestanud

10. novembril tähistab Eesti Piibliselts piiblipäevaga seltsi taasasutamise 15. aastapäeva.1991. aasta 14. detsember oli kirikuelus oluline päev – Tallinna raekotta olid kogunenud eri konfessioonide esindajad – taastati Eesti Piibliselts Sankt-Peterburgi  Piibliseltsi 1813. aastal asutatud Tartu (10. juuni) ja Tallinna (1. juuli) haruseltsi õiglusjärglasena. Piibliseltsi peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul olid ...