Slava Ukraine

Lehenumber 1. november 2006 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Elame tulevikule lootes

Inimeste ja rahvaste saatused on erinevad, ent samas ometi sarnased. Sarnased kannatuses. Vahel ristuvad kannatuse teed, vahel looklevad päris kõrvuti. Omame me silmi seda märkama? Õpime me sealt ehk midagi?Jr 29:1,4–7,10–14 Inimeste ja rahvaste saatused on erinevad, ent samas ometi sarnased. Sarnased kannatuses. Vahel ristuvad kannatuse teed, vahel looklevad päris kõrvuti. Omame me silmi seda märkama? Õpime me ...

Lauluga läbi Ameerika 6.,7.

Hamilton-Buffalo-New York Laupäeva, 22. juuli hommikul ärkasime teadmisega, et täna on lauluvaba päev. Päeva alustasime vara. Kella 8 paiku kogunesime Hannes Aasa maja juurde, kus meid ootas kollane koolibuss. Teel Buffalosse tegime pooletunnise põgusa peatuse Niagara kose juures. Suur, lai ja kuulus kosk üle vaadatud ning igal võimalikul moel jäädvustatud, suundusime kõik kokkulepitud paika, kus pidime bussi ...

Marule vastu…

Kes vihastas merd,et rahutult randalööb vahuseid laineidkõrgel pritsides vett.Kes vihastas sind,et karjuda võtadnii ägedalt kätegaveheldes et…Torm vaibub su seesja merigi taltubtaas selgineb taevasja rahuneb pea.See kindlana püsib,kes marule vastuhea sõnaga astudajulgeb ja teab.Daisy Lappard

5. november

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury  provintsi  Norwichi piiskopkond ja piiskopid Graham James, David Atkinson (Thetfordi piiskop) ning James Langstaff (Lynni piiskop).Täname Jumalat piiskopkonnas kasvava misjonimeelsuse ning samuti sidemete eest Lulea piiskopkonnaga.Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Lulea piiskopkond ja piiskop Hans Stiglund.Täname Jumalat Barensi Kirikute Nõukogu ees, mis ühendab Norra, Venemaa, Rootsi ja Soome ...

Läti luterlik kirik moodustas kolm piiskopkonda

Läti Evangeelse Luterliku Kiriku 22. sinodil oktoobrikuises Riias võeti vastu otsus moodustada kolm piiskopkonda. Keskused asuksid pealinnas, Liepajas ja Daugavpilsis. Haldusterritoriaalselt kuuluksid Riia piiskopkonna alla Riia ja Vidzeme ala, Liepaja piiskopkonda Kuramaa ja Zemgale ning Daugavpilsi piiskopkonda Latgale ja Selija piirkond.Ammune idee, tänased võimalusedLäti peapiiskop Janis Vanags ütles Eesti Kirikule, et piiskopkondade ...

Religiooniõpetus kohustuslikuks

Riigikogu Res Publica fraktsiooni liige Avo Üprusesitas eelmisel nädalal Riigikogu juhatusele «Haridusseaduse» ja «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» muutmise seaduse eelnõu, mille eemärk on viia religiooniõpetus riiklikku õppekavasse gümnaasiumiastmes kohustusliku õppeainena, põhikooliastmes vabatahtliku õppena. Põhikoolile jääb kohustus religiooniõpetust ...

Torma pastoraadis peapiiskop Edgar Hargi 20. surma-aastapäev

Image

Esmaspäeval, 23. oktoobril tehtud ühispilt Torma pastoraadis meenutab peapiiskop Edgar Hargi 20. surma-aastapäeval peetud mälestusõhtut. Mälestusi kunagisest Torma ja Mustvee koguduse õpetajast, hilisemast peapiiskopist jagas praegune Mustvee koguduse õpetaja titulaarpraost Eenok Haamer. Fotol keskel Torma koguduse õpetaja Mehis Pupart Edgar Hargi pildiga ja Eenok Haamer.Mälestusõhtul Tormas süüdati ...

VÄLISUUDIS

Levashovos mälestati hukatud eestlasiIgal aastal oktoobri lõpus meenutatakse poliitilistel põhjustel hukkunuid. Nii kogunes Peterburi lähedal asuvale Levashovo kalmistule pühapäeval umbes 80 eestlast, et meenutada NKVD repressioonide käigus hukkunud rahvuskaaslasi. Rõskest ilmast hoolimata kogunesid sealsed eestlased ja kahe bussiga Eestist tulijad kaasmaalastele püstitatud mälestuskivi juurde. Avasõnad ...

Teoloogia ja tarkus – vaid mäng

Umbes kord nädalas tuleb mul vastata küsimusele, miks on meie kirikus nii vähe vaimulikke, kui ometi kõikvõimalikud teoloogiaõppeasutused produtseerivad hulganisti usuteadlasi.*On selge, et mõni neist õppeasutustest, näiteks Tartu ülikooli teoloogiateaduskond, ei olegi suunatud vaimulike ettevalmistamisele. Mõne teise, näiteks Usuteaduse Instituudi puhul, ootaks seda aga küll.Üritan siis ...

TOIMETUSE POSTIST

Kaitseliidu vanematekogu üleskutse11. novembril tähistatakse Kaitseliidu sünnipäeva. Kutsume kõiki inimesi, eriti kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid selle päeva rõõmsate ürituste kõrval mälestama kõikides sõdades ja lahingutes langenuid eestlasi. Leidkem pidupäeval aega vaimulikuks või ilmalikuks hardushetkeks ja süüdakem küünlad ...

Kristlastest kurdid kohtusid Eestis

17.–24. oktoobrini toimus Tallinnas rahvusvaheline evangelistide konverents, mille põhiteemaks oli edastada kristlikku sõnumit vaegkuuljateni viipekeele ja illustratiivse materjali abil. Konverentsi, mis on arvult teine pärast 2003. aastal Lõuna-Koreas toimunut, korraldasid Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kurdid ja vaegkuuljad koostöös rahvusvahelise nelipühi liikumisega Assambles of God. Konverentsist võttis osa ...

INTERVJUU

Milline on kurtide ja vaegkuuljate olukord EELKs? Kus toimuvad viipekeelsed teenistused?Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Tiiu Hermat:Tegelikult ainult Püha Vaimu ja Pärnu Eliisabeti koguduses, kus käin kord kuus. Pärnus korraldatakse kaks korda aastas, jõulu teisel pühal ning ülestõusmispühade ajal nn puuetega inimeste teenistus, mis on oikumeenilist laadi. Sinna kutsutakse ka kurte ning kohal on viipekeele ...

Ühe kirikuehituse murekas eellugu

Avinurme kabeli remonditööde käigus tuli päevavalgele väike plekk-karp, mis varjas viit hästi säilinud paberilehte: «Meie aeksed mälestused tulewa põlwe rahwale Aastast 1897». Leid valgustab sealse rahva lootust ehitada endale kirik.Avinurme kogudusele on tagastatud 1897. aastal rajatud kalmistu ja seal paiknev kabel, mille seisukord ei olnud kadestamist väärt. Matuse ajal oli seal õpetaja Rene ...

125aastane Pindi kirik pakub tänagi üllatusi

Mõned, talupere kodupiibli vahele talletatud vanad, ajahambast koltunud laululehed võivad elustada ammu unustuse hõlma vajunud ajaloolisi sündmusi.Nii saame teada, et omaaegse Liivimaa ühe suurema kihelkonna – Rõuge ääremaa – Pindi mõisa maadel Kotkapalus on vk järgi 23. septembril 1881 (ukj 6. okt) pühitsetud uus abikirik. Kirikusse, mis mahutab 200 inimest, oli pühitsemistalitusest tulnud osa ...

Unustatud suurteose taassünd

Meil on heliloojaid, kellest laiem avalikkus midagi ei tea või teab väga vähe. Enamasti on nad vahepealsed pool sajandit põlu all olnud ja seda sellepärast, et olid lähemalt seotud kirikuga. Üks selliseid oli Johan Tamverk, kelle sünnist möödus 14. juunil 100 aastat. Alles oma pika elu lõpul võis ta jälle oma töödega avalikkuse ette tulla ja tunnustust võita. Nii esinesid tema 80. ...