Lehenumber » Väljaanded » 4. oktoober 2006 Nr 40

Armastage oreleid ja orelimängijaid

Olev Kentsi (fotol) orelitöökojast Tapal saab tellida oreleid, positiiv-oreleid, klavessiine, spinette (klavessiini väiksemõõtmelisem variant), klavikorde (klaveri üks eelkäijaid) ja muid sarnaseid instrumente; samuti lasta remontida või restaureerida olemasolevat orelit, teha talle häälestust ja hooldust.Töökoja omaniku Olev Kentsi sõnul ei ole neilt veel ükski kogudus uut orelit tellinud, ...

Maailmapäeval maailma keskel

Misjonikeskus osales 16. septembril Tallinnas Tammsaare pargis kogupereüritusel Maailmapäev, mille eesmärk oli tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust rahvusvahelisel tasandil tehtud arengukokkulepetest.Sarnane üritus korraldati teist aastat kodanikeühenduste avatud foorumi Arengukoostöö Ümarlaud, MTÜ Eesti Euroopa Liikumise ja Eesti Välisministeeriumi poolt. Võimalustest ja vajadustest teadlikuksSuurtes ...

RAAMATULETILT

Manilaste laule.jaAarne Lassi. Jumalata Jumalaga. Manilaste laule.Johannes Esto Ühing. Tartu, 2006.Manihheism ehk manilus on gnostitsismi vool, mille rajas 3. sajandil elanud Mani. Manihheistlike hümnide kogumik pärineb 4. sajandist, kuid kindlasti sisaldab ta osi, mis on pärit varasemast ajast. «Manilaste laulude» vanimaks osaks peetakse «Tooma psalme», mis dateeritakse 3. sajandi viimasesse veerandisse. «Manilase ...

Reis Eestist Eestisse

31. augusti varahommikul kell 5.45 võtan oma reisikohvri ning asun teele. Mõttes peatun Kirumpää linnusevaremete läheduses Võhandu jõe kaldal vana Võru-Tartu maantee ääres paikneva mälestuskivi tekstil, mis ütleb: AD 1855, lehekuu 10. päeval läks Kirumpäält Saraatovisse esimene väljarändajate voor.Hommik on jahedavõitu. Looduses võib märgata sügise ...

Kirik loob visiooni

Juhani Jaeger on üks kolmest, kes koostab EELK-le arengukava.

EELK põhikirjaliste ülesannete paremaks täitmiseks on loomisel kiriku arengukava. Dokumendi koostamiseks töötab alates kevadest meeskond koosseisus: Triin Vavilov, Egert Valmra ja Juhani Jaeger. Viimane andis Eesti Kirikule intervjuu.Juhani Jaeger on üks kolmest, kes koostab EELK-le arengukava.Arengukava ülesandeks on määratleda tegevusvaldkonnad ning sätestada eesmärgid ja ülesanded? Ent mis on tähtsaim ...

Mõtteid isast ja ta ajast, 5.

Image

(Algus EK nr 35/23.8.)Igaüks, kes vaeb ja hindab ükskõik missuguse kiriku või usutunnistuse juhtkonna tegevust või tegevusetust ajavahemikus 1940–1991, peab erapooletuks ning õiglaseks jääda tahtes mõistma, et totalitaristlik ateistlik riik hoidis ladvikut kiivalt oma kontrolli all ja nõudis neilt nii koostöövalmidust kui ka käsutäitmist. Kas usuasjade voliniku, õigemini küll ...

Eesti Kirikust nr 40 saate lugeda veel:

1. lkMari Paenurm. Toomas Jürgenstein – üks aasta õpetajaist TartusKüllap on Eesti Kiriku lugejad Toomase mõttemaailmaga saanud ennast kurssi viia tema huvitavate kolumnide kaudu. Noorema põlvkonna jaoks, kes Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis filosoofias ja religiooniloos teadmisi omandavad, on ta nüüdsest ka aasta õpetaja. 2. lkLiina Raudvassar. Pindi kirik võitleb sünnipärase veagaPindi ...

Lahtiste uste päev

Image

Taas hakkab eemalt paistma kiriku jõuline siluett. Taas avastan end küsimas, nagu paljudel eelmistel kordadel, mis see õieti on? Arhitektuurimälestis?  Kultuuriobjekt? Pühapaik? Koguduse kodu? Milline arusaam domineerib kohaliku kogukonna teadvuses? 20. sajand viis inimesed individualismi, võõrandumise ja üksinduse maailma. Kristuse Ihu kippus muutuma üksnes administratiivseks või dogmaatiliseks moodustiseks. ...

Unistused ja saladus

Tauno Teder

Tänapäeva organisatsioonide ja ühenduste elu ja tegevuse üks märksõnu on arengukava. Vist on nii, et enamik ühendustest on seda juba teinud või tegemas. Nüüd on järg jõudnud ka meie kiriku koguduste kätte.Arengukava loomine on paljude jaoks kindlasti küsimusi tekitav. Miks on tarvis liigset bürokraatiat? Miks tuleb kogudustel, kes tihti vägagi kasinates oludes oma igapäevaelu elavad, ...

Uued ustavad abilised ametis

Kirikuvanemad saavad õnnistuse.

Kirikuvanemad saavad õnnistuse. Möödunud pühapäev kujunes Tartu Pauluse kirikus tavapärasest pidulikumaks. Ametisse seati 8 uut vöörmündrit.Vöörmündri ehk kirikuvanema ametisse seati Ago Pärtelpoeg, Kaidu Kontkar, Fred Raju, Kalle Kepler, Rein Aviste, Ants Martin, Rein Liiva, Andres Elias. Koguduse õpetaja Joel Luhametsa sõnul on uued töötegijad kõik tõsised ja ustavad usumehed ...

Piibelliku mandaadi alusel

Eestimaa kristlased palvetasid pühapäeva õhtul Rapla kirikus rahu eest Jeruusalemmas. Kohaletulnuid tervitas ja võttis vastu õpetaja Mihkel Kukk. Kaks aastat tagasi Ameerikas ellu kutsutud liikumine – palvetada juutide Yom Kippuri püha (lepituspäeva) lähedasel pühapäeval rahu eest Jeruusalemmas – on leidnud laialdast toetust. Kui 2004. a 3. oktoobril seda esimest korda tehti Iisraeli pealinnas, osales seal ...