Lehenumber » Väljaanded » 13. september 2006 Nr 37

Õhtu viiuli, saksofoni ja …live-elektroonikaga

Just sellised need esinejad 5. septembri kontserdil Tallinna Kaarli kirikus olid: viiul – Leena Laas, saksofon – Heli Reimann  ja …live elektroonika.  Kahtlustan, et «koosseisu» pani kokku Heli Reimann. Tema tahab meid ikka üllatada. Näiteks mängides duetti löökpillidega. Või «moderniseerides» mõne eesti vaimuliku rahvaviisi. Või «kratsides» ...

Toomkirikus tähistati Porvoo lepingu 10. aastapäeva

Reedel, 8. septembril toimus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Porvoo deklaratsiooni 10. aastapäeva tänujumalateenistus. Kümme aastat tagasi samas kirikus allkirjastatud kirikute ühinemist tähistava lepingu  tänujumalateenistusel teenis aukartusäratav hulk vaimulikke: peapiiskop Andres Põder, peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, piiskop Einar Soone, Tallinna praost mag Gustav Piir, Saarte praost mag Veiko Vihuri, ...

Jumalale antud tõotus on püha

Vist kõik kristlased suhtuvad suure lugupidamisega pühakirja ja keegi ei taha sellest teadlikult ja tahtlikult üle astuda, pigem otsitakse seletusi, miks üks või teine pühakirja säte on kas «aegunud» või «on seda valesti tõlgendatud» või «sellest valesti aru saadud». Pühakiri vajab meeldetuletamist Pole võimatu seegi, et teatud ...

Loengusari «Kirik ja kihelkond» Tallinna Rahvaülikoolis

17. oktoobrist kuni 10. aprillini toimub kord kuus teisipäeviti kl 18–19.30Kursuse hind 560 kr, kevadel ekskursioon Virumaale (ei ole hinna sees). Info: Ülle Võrno, Tallinna Rahvaülikool. E-post: ylle@kultuur.ee; tel 660 4886; www.kultuur.ee

Uskuda, usaldada ja ustav olla

Peapiiskop Andres Põder annab õpetaja Peep Audovale üle teeneteristi.

Peapiiskop Andres Põder annab õpetaja Peep Audovale üle teeneteristi. Pühapäeval, 10. septembril kogunes Valga Peetri-Luke kogudus tänujumalateenistusele, millega tähistati koguduse 126. aastapäeva ja õpetaja Peep Audova kauaaegset teenimist. Peapiiskop Andres Põder andis Peep Audovale üle EELK teeneteristi. Kuigi tavapärane jumalateenistuse aeg oli tunni võrra hilisemaks lükatud, oli Valga ...

Eesti Kirikust nr 37 saate lugeda veel

1. lk Tiiu Pikkur. Toomkirikus tähistati Porvoo lepingu 10. aastapäeva Reedel, 8. septembril toimus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Porvoo deklaratsiooni 10. aastapäeva tänujumalateenistus.   2. lk EK. Konsistooriumi septembrikuu koosolekul Meeli Pärtelpoeg. Tunnustati teenekaid kirikuliikmeid Tooni Leedjärvele anti pikaajalise töö eest kirikumuusikuna Kullamaa koguduses ja Lääne ...

Õpilane on kasvanud suureks

Anna-Liisa Vaher saab ametivendade õnnistuse.

Anna-Liisa Vaher saab ametivendade õnnistuse. Neljapäeval, 7. septembril ordineeris peapiiskop Andres Põder Tarvastu kirikus diakoniks Anna-Liisa Vaheri. Olime Eesti Kiriku toimetuses seda päeva pikalt oodanud, kaasa elanud meie reporteri Anna-Liisa õpingutele, tema loomevaludele jutlust või ajalehele luuletusi kirjutades. Pisut nukrust on minus, kui hommikul töölaua taha istudes ei tule tuppa enam mu ...

Nädal

    12.–18.9. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (end. Leuenbergi Kirikute Osadus) 6. täiskogu Budapestis. EELK delegaadina osaleb õp Thomas Andreas Põder. 13.9. Eesti Kiriku kolleegiumi koosolek. 16.9. Koraalimängu seminar Türi kirikus. 17.9. Petseris tähistatakse kiriku 80. aastapäeva.

Valikuvabadusest

Joel Luhamets

Kirikus on vaidlusi tekitanud küsimus inimese tahtevabadusest. Kui vaba on patust rikutud inimese tahe valikute tegemisel? Kas ja millised asjaolud mõjutavad meid usulisi ja ka muid otsuseid langetades? Presidendi valimised on selgesti välja toonud inimese mitmesuguse seotuse. Oleme seadusega loobunud otsevalimise õigusest. Parlamendi valimisel näiliselt isikuid valides oleme valinud tegelikult erakondi. Kohaliku omavalitsuse volikogu ...

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

Nõva koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega saata EELK peapiiskopile 1. oktoobriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Lisainfo: Nõva koguduse juhatuse esimees Haljand Kotelnikov, tel 507 8716.

Võtke mind ka mängu!

Image

Neli aastat tagasi kirjutas toonane Pärnu praost Andres Põder Eesti Kiriku juhtkirjas (06.11.2002), et kirikuelu võib võrrelda jalgpallivõistlusega, kus väljakul hingeldades tormab 22 mängijat, tribüünil aga mõnuleb kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Selliseks mängumeeskonnaks on koguduse aktiiv ühes kapteni, st vaimulikuga. Mis on «reakristlaste» ...

EELK Konsistoorium teatab, et endiselt on vakantne

Valga koguduse õpetaja ametikoht. Soovijail palume võtta ühendust peapiiskopiga enne 20. septembrit tel 627 7350.

EELK Konsistoorium soovib oma arhiivile muretseda järgmised ajalehe Eesti Kirik

aastakäigud: 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 ja 1996. Info: Janis Tobreluts, tel 627 7371 või 517 5136; janis.tobreluts@eelk.ee

Esseevõistlus religioonist ja teadusest

Hiljuti võis meediast lugeda, et paavst Benedictus XVI arutas septembri esimesel nädalavahetusel kinniste uste taga koos mitme lähedase isikuga religiooni ja loodusteaduste suhteid. Spekuleeriti isegi, et arutelu käigus võidakse vormida katoliku kiriku uus nägemus evolutsioonist. Ehk on see meiegi ajalehtedesse jõudnud uudis parim näide religiooni ja loodusteaduste suhte mõtestamise jätkuvast ...