Lehenumber » Väljaanded » 13. september 2006 Nr 37

Kutsutud õnnistusele teenimises

Pastoraalseminari 12. rühm koos juhendajatega: Ove Sander (vasakult), Ants Kivilo, Liina Sander, Urmo Saks, Kristi Sääsk, Heinar Roosimägi, Eve Kruus, Margus Kirja, Hüllo-Kristjan Simson,  Enn Salveste,  Toomas Nigola,  Jaak Pärnamägi,  Urmas Paju, Tarmo Linnas, Tõnu Taremaa, Tiit Kuusemaa ja Aivo Prükk. Pildilt puuduvad Hermann Kalmus, Valdo Lust ja Uno Põldmann.

29. augustil astusid konsistooriumi ette 18 diakoni, et sooritada eksam pro venia concionandi ning alustada õppetööd pastoraalseminaris. Pastoraalseminari 12. rühm koos juhendajatega: Ove Sander (vasakult), Ants Kivilo, Liina Sander, Urmo Saks, Kristi Sääsk, Heinar Roosimägi, Eve Kruus, Margus Kirja, Hüllo-Kristjan Simson, Enn Salveste, Toomas Nigola, Jaak Pärnamägi, Urmas Paju, Tarmo Linnas, Tõnu Taremaa, Tiit Kuusemaa ja Aivo Prükk. Pildilt ...

Õhtu viiuli, saksofoni ja …live-elektroonikaga

Just sellised need esinejad 5. septembri kontserdil Tallinna Kaarli kirikus olid: viiul – Leena Laas, saksofon – Heli Reimann  ja …live elektroonika.  Kahtlustan, et «koosseisu» pani kokku Heli Reimann. Tema tahab meid ikka üllatada. Näiteks mängides duetti löökpillidega. Või «moderniseerides» mõne eesti vaimuliku rahvaviisi. Või «kratsides» ...

Toomkirikus tähistati Porvoo lepingu 10. aastapäeva

Reedel, 8. septembril toimus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Porvoo deklaratsiooni 10. aastapäeva tänujumalateenistus. Kümme aastat tagasi samas kirikus allkirjastatud kirikute ühinemist tähistava lepingu  tänujumalateenistusel teenis aukartusäratav hulk vaimulikke: peapiiskop Andres Põder, peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, piiskop Einar Soone, Tallinna praost mag Gustav Piir, Saarte praost mag Veiko Vihuri, ...

Jumalale antud tõotus on püha

Vist kõik kristlased suhtuvad suure lugupidamisega pühakirja ja keegi ei taha sellest teadlikult ja tahtlikult üle astuda, pigem otsitakse seletusi, miks üks või teine pühakirja säte on kas «aegunud» või «on seda valesti tõlgendatud» või «sellest valesti aru saadud». Pühakiri vajab meeldetuletamist Pole võimatu seegi, et teatud ...

Tunnustati teenekaid kirikuliikmeid

Tooni Leedjärvele anti pikaajalise töö eest kirikumuusikuna Kullamaa koguduses ja Lääne praostkonnas 60. sünnipäeva puhul EELK aukiri ning Ilme-Maria Madissonile 75. sünnipäeval kauaaegse ja ustava teenimise eest Puhja koguduse juhatuse liikmena EELK tänukiri. Ilme-Maria Madisson on sündinud 7. septembril 1931. Lapsena elas ta isatalus Valgamaal, kust ta koos perega 1941. aastal Siberisse ...

Sallivus ei ole ükskõiksus

Mõiste «sallivus» ei ole võõras kristlusele, kus leitakse: inimest tuleb austada inimesena, kohustuseta jagada tema veendumusi. Kultuurilisest tolerantsusest kõneldi rahvusvahelisel konverentsil Tartus. Sallivust määratleda on üllatavalt keeruline. Internetis rippuv entsüklopeedia Vikipeedia väidab: «Sallivus ja sallimine ehk tolerants on inimese omadus leppida teistsuguste ...

Usuteaduskonnas tudeeritakse taas

Pärast kosutavat suvepuhkust on õppetöö Tartu ülikoooli usuteaduskonnas taas hoos. Mõjusa alguse tegi dekaan dr Riho Altnurme semestrit alustaval jumalateenistusel Tartu Jaani kirikus. Tartu Ülikooli-Jaani kogudusel on kena traditsioon alustada õppeaastat pisut omamoodi, nimelt palutakse sel puhul jutlustama üks usuteaduskonna õppejõud. Sellel aastal astus kantslisse dekaan, sama koguduse liige, ...

Kes on tänapäeva tõeline kristlane?

Kõigepealt tunnistab ta Jeesuse Kristuse universumi käskijaks, valitsejaks. Universum on Kristusele nagu uusimas teaduslikus hüpoteesis «braan» – vetikas tohutus ookeanis. Kristus võib alati seda «vetikat» muuta millekski muuks või see hävitada. Jeesus Kristus on teadlik ka nähtmatust «ainest» universumis, millest ainult ligikaudu 5% on nähtav. Universumi saatus ei saa olla ...

Meie reliikvia on vabadus ehk kvantiteet versus kvaliteet

Lembit Tammsalu

Enamus meist veel mäletab nõukogude aega. Vahel tundub, et see aeg oli kunagi ammu-ammu, nagu oleks see olnud painav unenägu, aga tegelikult möödus tänavu nõukogude impeeriumi kokkuvarisemisest alles 15 aastat. Tagantjärele analüüsides on leitud, et kurjuseimpeeriumi kokkuvarisemiseni viis plaanimajandus. Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes, alatasa meelde ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

Tartu Torma Maarja koguduse hingekarjaseks asunud õpetaja Mehis Pupart õnnistas tarkusepäeval, 1. septembril Torma põhikooli uue võimla, mis on täiuslikem Jõgeva maakonna maakoolide spordisaal. See oli õp Puparti esimesi ametiülesandeid Tormas väljaspool kirikut. Samuti esines ta kooliaasta avaaktusel teemakohase kõnega. 17. septembril pühitsetakse Mehis Pupart koguduse ...

* * *

    Mõeldes Sinule, Issand, rõõmustan, meenutades nähtud päevi, tänan, mäletades kogetud hetki. Mõeldes Sinust, Issand: kunagi ma ehk ei mõistnud, olin pettunud. Kunagi ma vist ei kuulnud, arvasin teadvat. Kunagi ma ju ei teinudki, tahtsin muud. Sina mõtlesid minule, Issand, olid, oled alati siin. Su ime ja helduse valgusel pole varjude piire. Naatan Haamer

Eesti nelipühilased rõõmustasid

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK) tähistas laupäeval, 9. septembril Eestis tegutsemise 15. aastapäeva piduliku jumalateenistusega Rahvusraamatukogus ning vastuvõtuga EKNK uues valmivas hoones Toompea 3. Jumalateenistusel jutlustas EKNK üks rajajatest, piiskop emeeritus  Märt Vähi, muusikaline osa oli kiriku erinevate koguduste kanda. Kiriku aastapäeva puhul ilmus 15 tegutsemisaastat tutvustav raamat, ...

17. sept.

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Sodori ja Mani piiskopkond ja piiskop Graeme Knowles. Palvetame palvele ja kristlikule haridusele sügavama pühendumise eest. Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkiriku Glasgow ja Galloway piiskopkond ja piiskop Idris Jones. Täname kiriku elu eest ning palume õnnistust piiskopkonnale ja tema piiskopile. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab internetist ...

Mõtteid isast ja ta ajast, 3.

(Algus EK nr 35/23.8.) Enn Soosaar Isast jäi maha viis jooksvat riiulimeetrit kladesid. Need on täis kirjutatud ta jutlusi, piiblitunde, ettekandeid, kõnesid, varasemad pärit kolmekümnendatest, viimased üheksakümnendate alguse aastatest. Talle ei tekitanud raskusi ilma tekstita kõneleda, ja eks suurem osa ta erinevaid esinemisi olidki (näiliselt) eksprompt ülesastumised. Isast jäi maha ...

Usk ja konflikt keskajast 11. septembrini, 4.

Religioonil on ka tänasel päeval olemas võime õigustada poliitilist võimu või võimule vastuhakkamist, õigustada sõda või rahu, toetada riikidevahelist koostööd või sõda. Seda rolli on religioon ühiskonnas ja poliitikas alati täitnud ning kui religiooni aseained on suurest poliitikast taandumas, on arusaadav, et religioonist on taas saamas üks poliitilise ...