Slava Ukraine

Lehenumber 9. august 2006 Nr 31/32 Archives - Eesti Kirik

PRAOSTKONDADE UUDISED

Lääne Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva kogudust teeninud diakon Indrek Kõiv on peapiiskopi otsusega arvatud reservi alates 1. aprillist. Lahkumine teenistusest toimus seoses elamaasumisega Pärnusse. Hetkel töötab Indrek Kõiv Pärnu vanglas. Lääne abipraost Leevi Reinaru on teinud ettepaneku nimetatud kogudusi teenima asuda tänavu 14. juunil pastoraalseminari lõpetanud ja pro ...

AINULT ÜKS KÜSIMUS

Mida uut toob eelolev sügis? Lea Jürgenstein, Eesti Kiriku  tegevtoimetaja:Minu ellu toob lähenev september olulise seiga. Suvel valiti mind Peterburi riikliku ülikooli eesti keele lektoriks ja septembrist alustan «uut elu». Olen peaaegu 20 aastat nii või teistsugusel viisil ülikoolis ja õhtukursustel keeleõpetamisega tegelenud, viimased viis aastat peamiselt eesti keele õpetamisega vene keelt ...

Laatre kirikaias pühitseti mälestuskivi

Laupäeval, 29. juulil  avati Laatre kiriku aias Valgamaal pidulikult mälestuskivi  teenekale vabadusvõitlejale major Friedrich Kurele. Kivi pühitsesid Eesti kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik ja Sangaste ning Laatre koguduse õpetaja Ivo Pill. Mälestuskivi avamisel viibisid major Kure tütar perekonnaga, Valga piirivalvurid, kaitseliitlased ja endised metsavennad.  Eesti ajalukku ...

Herbert Kuurme fond asutatud

Tartu Kultuurkapitali juures asub paarkümmend nimelist fondi ja kümmekond eristipendiumi. 13. juulil asutati Põltsamaal lisaks veel üks – Herbert Kuurme fond. Mõtte algatada legendaarse Põltsamaa kirikuõpetaja praost emeeritus Herbert Kuurme  (13.7.1911–16.4.2005) mälestuseks stipendium, mis oleks mõeldud usuteaduskonna üliõpilastele, käis möödunud aastal ...

Nädal

7.–13.8. Kuulutusnädal Nõo kirikus. 11.–20.8. Birgitta festival Pirita kloostris 10.–12.8. Laste- ja noorsootöötajate suveseminar Mõdrikul. 10.–31.8. Projekti «Tallinna kirikurenessanss» kontserdid 10. augustil Rootsi-Mihkli, 17. augustil Oleviste, 24. augustil  Toomkirikus ning 31. augustil Püha Vaimu kirikus. Kontserdid algavad kell kuus ning on tasuta. 11.–13.8. ...

Emmastes peeti kõnekoosolek

Ain Kalmuse 100. sünniaastapäeva tähistati kirjaniku kodukohas. 12. juunil peeti Emmaste põhikooli saalis kõnekoosolek, kus Tilga külas sündinud kuulsast kirjanikust rääkisid teadlased ja tema teoste lugejad.  Kirjandusuurija ja Loomingu toimetaja Toomas Haug rääkis Ain Kalmuse elust ja loomest, teoloog dr Toomas Paul esitles Kalmuse loomingut teoloogilise vaatenurga alt. Eri põlvkondade ...

Vähetuntud Ain Kalmus: töökas ja nõudlik

Ain Kalmus (8.6.1906.–15.11.2001)

Kaheksateist aastat tagasi, 1988. aastal, kui Loomingu Raamatukogus ilmus Ain Kalmuse romaan «Juudas», hakkasid lugejad vähehaaval avastame selle vähetuntud välis-eesti kirjaniku teoseid.Ain Kalmus (8.6.1906.–15.11.2001) «Vähetuntud» võib nüüd  kõlada ülekohtuse hinnanguna, ent just siis hakkas tasapisi kerkima eesriie Eesti lugejale varjatuks jäänud  autorite ja teoste ...

Ajakiri Ingeri koguduste elust

Inkerin Kirkko 2/58/2006 (Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku väljaanne) Ajakirja Inkerin Kirkko suveväljaanne teavitab lugejat uudiskülgedel pikema kirjutisega  Kupanitsa koguduse  350. aastapäevast, mida tähistati juuni alguses. Kupanitsas, 80 km Peterburist Narva suunas asuvas vallas tähistatakse juubelit, mida veel kakskümmend aastat tagasi ei suutnud keegi uskuda teoks saavat  – nende sõnadega ...

80 AASTAT TAGASI

Juuli-august 1926 1926. aasta suurim suvine muusikasündmus oli muidugi 3.–4. juulil peetud Tartumaa laulupidu. Sellest loodeti palju. Osavõtjaid oli üle kogu maa ja mõõtmetelt oli see sama kaalukas kui üldlaulupidu. Rongikäik oli 4 km pikk. Kõik tänavate ääred ja aknad olid rahvast täis. Läti leht Rigas Sinas kirjutas, et sellist rahvamurdu polevat Tartu varem näinud. Mitu ...

RAAMATULETILT

Elu usujulguses M. Basilea Sclinki raamatuid on eesti keeles trükitud juba 1989. aastast.  Seni eesti keeles puudunud «Elu usujulguses» (206 lk) on  tema raamatutest enim loetud ja tõlgitud.  See raamat annab palju juurde teiste M. Basilea raamatute paremaks mõistmiseks, jutustades lugusid Jumala imelisest abist ja väest õeskonna rajamisel. Raamat on ilmunud 45 keeles. «Elu ...

Juuda traagika

Ain Kalmuse «Juudas» on õnnetu armastuse lugu. Võtmeks on sõnapaar Jeesuse ja Juuda omavahelisest arutlusest: kas tõde või armastus («Loomingu Raamatukogu» 1990. a väljaandes lk 43–45). Mõlema jaoks on olulisem viimane. Jael ja Juudas Romaan algab stseeniga, kus peategelase noorusarmastus Jael, keda ta ei ole kümme aastat näinud, kutsub ta enda poole. Rikka preestri ...

Kristlik kunst lastele

Teisipäeval avati Tallinna Jaani kirikus soome naivisti Ritva Vasama tööde näitus. Ritva Vasama on kogu elu õpetanud lastele kristlikke põhimõtteid, tema kaastegevusel on välja antud kaks raamatut kurtidele lastele, aga ta on ka kogu elu maalinud värviküllaseid usuteemalisi maale, õigemini loonud taieseid, sest materjal, millele ta maalib, on tihti ebatraditsiooniline. Ritva Vasama elab ...

Kirikutekstiilid näitusesaalis

Näituse avamise tervitussõna ütleb Gudrun Willenbockel ja tõlgib õpetaja Arne Hiob.

Tallinna Jaani kirikus toimuvate kunstinäituste reas oli juulikuus üleval kirikutekstiilinäitus, mille korraldas Eesti Tekstiilikunstnike Liit koostöös Jaani koguduse ja Eesti Kirikutekstiili Sõprade Seltsiga. Näituse koostas Kadi Pajupuu.Näituse avamise tervitussõna ütleb Gudrun Willenbockel ja tõlgib õpetaja Arne Hiob. Seitse stendi tutvustasid eesti  tekstiilikunstnike Maasike Maasiku, Anu Raua, Reet Talimaa, Elna  ...

Hugo Lepnurme mälestuseks ehitatakse orel

Tallinna metodisti kirikusse kavatsetakse ehitada orel organisti ja helilooja prof Hugo Lepnurme mälestuseks. 2000. aasta septembris pühitsetud Tallinna metodisti  kirikus on oreli koht tühi. Orelifondi nõukogu esimees, Hugo Lepnurme tütar Urve Aulis ütles Eesti Kirikule, et tõukeks sai Hugo Lepnurmele mõni nädal pärast tema surma (Hugo Lepnurm suri 15. veebruaril 1999. aastal) ...

Rootslase suur huvi Eesti orelite vastu

Göran Grahn tunneb Juuru kiriku oreli iga detaili.

Oreliekspert ja organist Göran Grahn, rahvusvahelise orelimeistrite ühingu (ISO) sekretär, on aastaid olnud abiks Eesti kirikuis, andnud nõu Juuru, Hageri ja Kihelkonna kiriku orelite renoveerimisel. Göran Grahn tunneb Juuru kiriku oreli iga detaili. Tema ekspertiisiprojekti kohaselt restaureeritakse praegu Juuru kiriku orelit Kriisa Oreliehituses. Grahn konsulteerib ka metodisti kiriku uue oreli ehitamist. Göran Grahn on Kihelkonna ...