Lehenumber » Väljaanded » 14. juuni 2006 Nr 27

Unenäod, tuli ja vasar

Mare Palgi

Nüüd, kui suurte pühade aeg on möödas ning kirikuid ehivad sügiseni rohelised tekstiilid, kutsub Jeremija meid jätkuvalt ergas olema. Et me ei laseks kõigel omasoodu minna, vaid otsiksime väsimatult Jumala tahet oma elus. Nii nagu loodus on uppunud rohelusse, võime meie uppuda hetkelisse heaolutundesse, lastes vohada mugavuse umbrohul. Nõnda ütleb vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite ...

Kohtumisterikas laulureis eestlaste juures

Image

Nõo püha Laurentsiuse kiriku meesansambel viibis 21. aprillist 2. maini Toronto Peetri koguduse kutsel Kanadas ning USAs kontserdireisil. Pärast kontserti Toronto Peetri kirikus. Mart Jaanson (vasakult), Margus Liiv, Bert-Ove Laasimer, Mati Koonukõrb, Kristjan Laasimer, Madis Kanarbik, Laurits Leedjärv, Ingmar Laasimer, Roman Toi, Epp Jaanson. Ees seisavad Mare Kanarbik ja Agnes Laasimer. Nõo kogudusel on «oma mees» kohapeal ...

Kisendad, kodumaa!

Ükski võimei saasulgeda suud,karjeks avatud suudmeie maa,meie õiguse järele.Ka siis, kui meie hõimselga saab surisärgimanala õues,kuulete kisendust kõues,kanarbikus ja soos,sügissajus ja rajuhoosõiguse järele. Sinu käed nad aheldanud,kodumaa,peksnud narmaiks su piha.Aga su vabadusihamurda ei saavõõra piits ega kepp.Vaevakask ja maarjaleppnurmedel ...

Laatres kõlas kirja- ja murdekeelne laul

Valga praostkonna laulupäev toimus sel aastal Laatre Püha Laurentsiuse kirikus. Laulupäeva on igal kevadel peetud erinevas koguduses, erandlik oli vaid 2005. aasta, kui praostkonnasisest laulupäeva asendas Tartu vaimulik laulupidu. Kuid Tartu laulupäeva kaja oli kuulda ka 20. mail Laatre kirikus, nimelt olid ühendkooride laulud valitud just Tartu laulupäeva repertuaarist. Samal päeval oli Harglas ...

18.juuni

    Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Ely piiskopkond ja piiskopid Anthony Russell ning John Inge (Huntingdoni piiskop). Palvetagem ilmiktöötegijate kaasatuse ja nende töö viljade eest piiskopkonna elus.Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Härnösandi piiskopkond ja piiskop Tony Guldbrandzén.Palvetagem, et meie lapsed ja noored õpiksid tundma Kristust ning saaksid Tema ...

Surnuaed peegeldab inimeste kultuuri(tust)

Õpetaja Jüri Stepanov on Otepää surnuaedade käekäigu eest muret tundnud paarkümmend, kalmistuvaht Kaarel Tigane kaks korda niipalju aastaid.

Lähenev jaanipäev viib inimeste mõtted lõkketulede ja sõprade-sugulastega mõnusa koosolemise juurde, aga samuti kohtumisele lähedaste kalmudel, kus meenutatakse lahkunuid – on surnuaiapühade aeg.   Õpetaja Jüri Stepanov on Otepää surnuaedade käekäigu eest muret tundnud paarkümmend, kalmistuvaht Kaarel Tigane kaks korda niipalju aastaid. Otepää kahe surnuaia eest ...

Kandideerida võib ka kodueesti vaimulik

Image

Seoses peapiiskop Udo Petersoo surmaga pidas Torontos istungit E.E.L.K. Konsistoorium. Istungist võtsid osa ka EELK kirikuvalitsuse liikmed peapiiskop Andres Põder ja kantsler Mati Maanas. 2. aprillil tehtud foto Toronto Vana-Andrese kirikus konsistooriumi koosseisust. Istuvad (vasakult): Lydia Aruvald, Udo Petersoo, Rein Puusepp. Seisavad: Thomas Vaga, Tõnu Orav, Egbert Runge ja Tõnis Nõmmik. Puuduvad Ingo-Tiit Jaagu ja Jaan Vilval. Peasekretär on ...

Lahtivõetud orel täitis kirikurõdu

Vilesid jätkus nii pinkidele kui ka põrandapinnale.

Pilistvere kiriku oreli remondi esimene etapp sai läbi. Vilesid jätkus nii pinkidele kui ka põrandapinnale.Esimest korda lahti võetud orelil puhastati põhjalikult puu- ja tinaviled. Töö teostas Olev Kentsi orelitöökoda, sealt tuleb lähiajal ka hinnang ning tulevaste tööde plaan.Saksamaalt, Wilhelm Saueri orelikojast pärit pilli muretses Pilistvere Andrease kogudus endale 19. sajandi lõpus (erinevatel andmetel ...

Kirikusse tulid ristitud lapsed

Pärnu Eliisabeti kirikusse kogunes 27. mail paarkümmend möödunud kalendriaastal ristitud last koos vanemate ja ristivanematega koguduses juba tavaks saanud ristitud laste päevale. Pidu algas jumalateenistusega kirikus, kus kõik osalejad said ühislaule saata erinevate muusikariistadega: tamburiinide ja kõristite, rütmipulkade ja kellukestega. Et see neil päris kenasti välja tuli, arutati üheskoos ...

Olen matkal ma

Laupäeval sai Järva praostkonna ja Laste ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) koostööna teoks lastepäev Paides. Päeva motoks oli «Olen matkal ma». Vallimäele kogunes üle kahesaja lapse. Tulijaid oli Tallinnast ja Tartust, Iisakust, Lüganuselt, Haapsalust ja mujalt. Muidugi olid kohal Järva praostkonna koguduste lapsed. Päev algas hardushetkega. Lapsed jagunesid rühmadesse ja ...

Pingeline aeg kõrgkoolides

Kevad toob endaga ikka kaasa eksamipalavikku ja akadeemilisi võitlusi. Sellelgi aastal on paljud kõrgkoolid oma tegemistele joone alla tõmmanud, nende hulgas Usuteaduse Instituut ja Tartu Ülikooli usuteaduskond. 29. ja 30. mail kaitsti bakalaureusetöid Usuteaduse Instituudis. Kahe päeva jooksul astusid areenile kaheksa diplomandi, kellest kahe, Jaana-Maria Unga ning Sirje Essi tööd pälvisid kõrgeima ...

Suhtekorraldusest kirikus

Esmaspäeval algas Tallinnas neljapäevane Euroopa Luterlike Vähemuskirikute Kommunikatsiooninõukogu (KALME) seminar. Kirikute avalikke suhteid käsitleval seminaril esinevad tunnustatud avalike suhete spetsialistid Aune Past ning Riina Vändre, kes jagavad isiklikke kogemusi tööst Oleviste baptistikoguduses. Soome kogemustest kõneleb kiriku infotöö juht Ingmar Lindqvist.  KALME eestseisuse liige ...

Magistrikraad Tartu Teoloogia Akadeemiast

Sügisest alustab Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) uue koolitusloa alusel praktilise teoloogia magistriõppega. TTA on rakenduslik erakõrgkool, mis praegu pakub diplomiõpet teoloogias vaimuliku, eetika- ja religiooniõpetuse õpetaja, pastoraalnõustamise, kristliku noorsootöö ja kristliku meedia erialal. Ka magistri õppekavas on võimalik jätkata õpinguid samadel erialadel. Miks ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

Järva Järvamaa noorim luterlik kirik, Paide Püha Risti kirik peab viimased jumalteenistused kirikuhoones ja loovutab hoone eelseisvateks suvekuudeks remontijatele, sest hakatakse parandama kiriku lage. Restaureerijad firmast Wunibald Ehitus on huvitatud võimalikult algupärase krohvikihi ennistamisest. Sestap uuritakse olemasoleva ajaloolise krohvi koostist ja püütakse remont teha originaalilähedase ...

Uued tuuled Tartu ülikooli usuteaduskonnas

Kuna riigieelarveliste õppekohtade arv teaduskonnas on piiratud, siis on hea võimalus õppida avatud ülikooli raames. Neid võimalusi tutvustab usuteaduskonna avatud ülikooli koordinaator Merle Kallari. Millised on õppimisvõimalused usuteaduskonnas? Usuteaduskond on väärikate traditsioonidega ja samas tänapäevane teoloogiaõppeasutus. Laialdaste kontaktide kaudu välismaiste ...