Slava Ukraine

Lehenumber 7. juuni 2006 Nr 26 Archives - Eesti Kirik

Kogu mõeldav ja mõeldamatu õnnistus

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles ...

Uues ametis

Alates 24. aprillist on konsistooriumis tööl uus sekretär Mari Sagur. Tema  tööülesanneteks sekretäri tavapärased kohustused: paberitöö ja klienditeenindus. Töö kõrvalt õpib Mari Sagur Usuteaduse Insituudis III kursusel teoloogiat. Ta on Tallinna Kaarli koguduse liige, varem töötas ta seal poolteist aastat  kirikuteenijana. «Teoloogiatudengile on otsene kirikutöö ...

Diakoniameti eksam taas seljataga

8. mail toimus järjekordne diakoniameti eksam, mille sooritasid sedapuhku viis inimest.Eksami sooritas Lauri Lehtinen, kes on lõpetanud Soome evangeelse luterliku rahvamisjoni kooli (Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetyskoulu) Ryttyläs; samuti Lev Lekarkin, kellel on seljataga Usuteaduse Instituudi teoloogia põhikursus ning diakooniaprogramm. Veel said diakonieksami tehtud Tartu Teoloogia Akadeemias õppivad Kaido ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

PärnuPärnu Jakobi kogudusel ilmus kolmas number koguduse ajalehte Jakobi Pühapäev. Toimetaja Heli Künnapas kirjutab tervituskirjas: «Ajaleht on vaid üks püüe meie koguduse liikmeid teineteisele, kirikule ja seeläbi ka Jumalale lähemale tuua.»8leheküljene üllitis on värviküllane ja inforohke. Ajalehest võib leida temaatilise mõtiskluse koguduse diakonilt Tõnu Taremaalt ning ...

Järvamaal hoolitakse kirikutest

Maakonnas on kaasatud kirikud arengukava läbirääkimistesse.Maavanem Üllar Vahtramäe on kokku kutsunud valdade omavalitsused, et ette valmistada maakonna arengulepet, mis hõlmaks võimalikult laialdaselt kõiki eluvaldkondi. Leppes on ühendatud Järvamaa omavalitsuste arengukavad, Järvamaa arengustrateegia, erinevate eluvaldkondade arengu- ja tegevuskavad ning asutuste tegevuskavad nende eesmärkide saavutamiseks ...

Kes usub ja on ristitud

Haapsalu kirikud olid maikuu viimasel nädalavahetusel misjonisõnumile valla.Misjonikeskuse ja Lääne praostkonna eestvedamisel tähistati 200 aasta möödumist välismisjoni lähetustöö algusest Eestis. Kahel päeval oli võimalik Jaani kirikus vaadata Misjonikoori mängitud lavastust «Meie misjon». Toomkirikusse olid vaatamiseks välja seatud pildid meie tänaste misjonäride ...

Pealinna palvus-hommikusöök

1. juuni hommikul toimus Tallinna Mustpeade majas esimene Tallinna linna palvus-hommikusöök. Lisaks linnapea Jüri Ratasele oli kohal linnavalitsuse ja volikogu liikmeid, linnaosade vanemaid ja vaimulikke. Ürituse korraldas Eesti Evangeelne Allianss.Hommiku juhatas sisse EEA president Meego Remmel. Linnapea rõhutas oma sõnavõtus kristluse tähtsust Tallinna ajaloos ja igaühe vajadust aeg maha võtta, et mõelda ...

Kolmainupühaks

Milline on Jumal? Selle üle on palju arutletud. Milline on tõeline piibellik jumalakäsitlus? Sellegi üle on palju vaieldud.Piibel ei kõnele Jumalast abstraktselt, vaid kujutab Teda toimimises, sekkumises inimeste ellu ja maailma ajalukku. Piibli kuulutusest võrsunud õpetus Jumala Kolmainsusest ei ole vaid teoreetiline arutelu, see on imeline võimalus mõista Jumalat nii, nagu Ta on.A. Helsteini sõnade kohaselt on ...

Enn Kivinurm – muusika- ja raamatuinimene

Imetlusega Rakvere koguduse õpetaja Enn Kivinurme kabinetis ringi vaadates adusin, et vaimu- ja vaimuliku töö kokkupuutepunkt on just siin: kõrged riiulid tihedalt täis eesti-, saksa-, inglise- ja venekeelseid raamatuid, mahukas plaadikogu, töölauda koormamas raamatud ja käsikirjad, kõige selle taustaks arvutiprotsessori vaikne surin. Enn Kivinurm tutvustab oma viimase aja harrastust – Iisraeli palvete ...

RASKED KOHAD PIIBLIS, VII

Ärge muretsege! Sooviksin, et võtaksite kirjutada Matteuse evangeeliumi 6. peatüki salmidest 25–34. Või ka eelnevat kaasa haarates. Olen kuulnud, et Elu Sõna olla inimesi kutsunud üles loobuma maisest varast ja panema kõik edulootused ainult Jumalale. Kuidas muretsemisega siis on? Või hoopis on sedasi, et kes ennast ise aitab, seda aitab ka Jumal.Evangelist Matteuse esitatud Mäejutlus on poleemiline ...

Kutsume Buxtehude orelimuusika meistrikursusele

14.–16. juunini toimub Tallinna Jaani kiriku uuel kooriorelil Dietrich Buxtehude orelimuusikast meistrikursus, mille korraldab Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond. Kursuse viib läbi Ansgar Schlei Hannoverist.Ansgar Schlei on lõpetanud Hannoveri muusikakõrgkooli A-kategooria kirikumuusiku diplomiga. Ta on töötanud kirikumuusikuna Hannoveri ja Bad Münsteri kirikutes ja alates 2005. aastast töötab Weseli toomkirikus. ...

Kihelkonnal oli koos orelispetsialiste üle Euroopa

Saaremaal Kihelkonna pastoraadis toimus 19.–21. maini laia rahvusvahelise kõlapinnaga sümpoosion, mille algpõhjuseks oli Kihelkonna kiriku Saksa meistri Johann Andreas Steini ehitatud oreli 200. aastapäev. Kihelkonnale kogunes Steini orelist kõnelema rahvusvaheline seltskond.1805. aastal valminud pill on vanim Eestis tegutsev orel ja küllalt hästi säilinud kujul esindab väärikalt Saksa väljapaistvate ...

Uut orelit hindamas

Tallinna Jaani kirik oli 16. aprillist 4. juunini kahe oreliga. Pühapäeval saadeti vana orel Saksamaale «noorenduskuurile», samasse paika, kus orelimeister Martin ter Haseborgi käe alt saabus aprillis uus orel.Nii nagu uue oreli vastuvõtmisel, korraldati pühapäeval pärast jumalateenistust vana oreli, mis pole 30 aastat remonti näinud, ärasaatmiseks kontsert, kus kuus tundi kestvas non-stop programmis mängisid ...

Suurkogu toimus Võrumaal

Haanjasse kogunes maikuu lõpupäevil Eesti NNKÜ-NMKÜ (Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristliku Ühenduse) Liidu suurkogu, et kuulata aastaaruannet ja kõnelda selle aasta tegevusplaanidest. Kokkutulnud osalesid mõnetunnilisel väitluskoolitusel ja said osa naeruteraapia seansist, mis tõestas, et naer on küll terviseks, aga väga väsitav, kui naermine tõsiselt käsile võtta. Kristlikule ...

Peterburi eesti kogudus õhkab eestluse poole

26.–28. maini käis Peterburi eesti kogudusel külas Tartu praost assessor Joel Luhamets, kes teenis ka pühapäevasel jumalateenistusel.Et algab suvi, oli osavõtt jumalateenistusest tavapärasest umbes poole võrra rahvavaesem – Peterburi Ingeri kiriku abihoone keldrisaalis kuulas jumalasõna veerandsada inimest. Assessor Luhametsa sõnul igatseb kogudus, kes omavahel küll muidu vene keeles suhtleb, siiski ...