Slava Ukraine

Lehenumber 31. mai 2006 Nr 24/25 Archives - Eesti Kirik

Eesti Kirik ratastoolirallil

Möödunud kolmapäeval, 24. mail kajas Tartu kesklinn terve päeva muusikast, sõnavõttudest, ergutushüüetest – oli traditsiooniline Postimehe päev. Ka Eesti Kiriku toimetus osales päeval....Möödunud kolmapäeval, 24. mail kajas Tartu kesklinn terve päeva muusikast, sõnavõttudest, ergutushüüetest – oli traditsiooniline Postimehe päev. Ka Eesti Kiriku toimetus osales ...

Indrek Vaino töötab konsistooriumis 18. aprillist peapiiskopi assistendina

tema töökohustustele lisanduvad meediasekretäri ülesanded.Indrek Vaino on lõpetanud Õismäe humanitaargümnaasiumi 1994, alustanud õpinguid Usuteaduse Instituudis 1998. aastal. Töötanud piibliloo õpetajana muusikaakadeemias, eetikaõpetajana EBSi gümnaasiumis, filosoofiaõpetajana Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumis, viimases ka juhataja kt-na.Alates 1998. aastast Tallinna Kaarli ...

Kunda kogudus tänab

Taas teatab kirikukella kaunis kume hääl jumalateenistusest kirikus.Kiriku sünnipäeva eel on Kundas põhjust rõõmustada mitme asja üle. Üks on rõõm kirikukella kauni kumeda hääle üle, mis kulutab jumalateenistusest kirikus.Kundas on teadaolevalt ainuke omapärase ehitusliku lahendusega kirik Eestis. Sakraalehituslike kaanonite kohaselt asub altar idas, Kunda kirikus aga läänes. Kunda ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

ViruLääne-Virumaa kogudused kohtusid oikumeenilisel ümarlaual.Eelmisel kolmapäeval toimus Rakveres Lääne-Viru maakonna kirikute ümarlaud, kus seekord arutati religiooniõpetuse vajalikkust eesti koolides. «Koolide religiooniõpetuse temaatika kerkis ümarlaua päevakorda juba sügisel. Aruteludes leidsid maakonna koguduste esindajad, et teema arendusest ei tohiks kirikuid kõrvale jätta, sestap tuldi ...

Kärdla noored muusikud toetavad Peeteli lastekodu

31. mai õhtul kell 19 toimus Kassari kabelis Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli õpilaste kontsert Tallinna Peeteli koguduse lastekodu toetuseks.«Selle mõttega tuli välja Kassari koguduse õpetaja Argo Olesk,» rääkis Kärdla Muusikakooli direktor Enna Nilsson. «Varematel aastatel on kontserte Kassari kabelis Peeteli laste toetuseks teinud Käina Kaunite Kunstide Kooli õpilased, kuid ...

Alliansskonverentsil vaadati eestlast

19. ja 20. mail  toimus Tallinnas Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) konverents «Ennäe, eestlast!», mille peatähelepanu keskendus eestimaalase olemuse, soovide ja käitumise mõtestamisele ja lahtiseletamisele.Dr Tõnu Lehtsaar andis üldpildi tänapäeva eestimaalase identiteediprobleemidest, dr Pille Valk põhjendas religioonisotsioloogilistele uuringutele tuginedes eestimaalaste ootusi ja võrdles kirikute ja ...

Kaunistagem eesti kojad kolme koduvärviga…

I nelipühal, 4. juunil heisatakse Otepää kirikumõisas hommikul kell 9 Eesti lipp. On Eesti lipu 122. aastapäev.EÜSi sinimustvalge lipu pühitsemisest 1884. aasta 4. juunil Otepää kirikumõisas on saanud alguse meie rahvuslipu ajalugu. 1922. aastast 1940. aasta juunini oli trikoloor riigilipu staatuses, et pärast pimeduses hoitud aega taas 1989. aasta 24. veebruaril uhkelt Pika Hermanni torni tõusta.Kaks aastat ...

Torontos jäeti hüvasti peapiiskop Udo Petersooga

Laupäeval, 27. mail saadeti Toronto Vana-Andrese kirikust viimsele teekonnale E.E.L.K. peapiiskop Udo Petersoo.Udo Petersoo sark Vana-Andrese kirikus.  Toronto kesklinnas paiknev eesti ja läti luterlaste kirik – Vana-Andrese peapiiskoplik kirik oli laupäeva hommikupoolikuks rahvast pilgeni täis. Koguneti armastatud peapiiskopile ja kauaaegsele õpetajale, silmapaistvale ühiskonnategelasele Udo Petersoole viimset austust avaldama. ...

Ülistushüpe ema kõhus

Kolmapäeval, 31. mail on kirikukalendri järgi väike kirikupüha, Neitsi Maarja külaskäigu päev. Luuka evangeeliumis (Lk 1:39–56) kirjeldatakse, kuidas Jeesus-last ootav Maarja külastas oma sugulast Eliisabetti, kes omakorda kandis südame all oma tõotuste last, tulevast Ristija Johannest. Luukas ütleb: «Sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus.» See lapse liigutus ...

Muusika kaudu kiriku juurde

Valmistudes kohtumiseks Toomas Trassiga, kõrgesti hinnatud organisti, muusikaõpetaja ning heliloojaga, tean, et võiksin juttu teha peaaegu mistahes teemal – vanemast ja nüüdismuusikast, ilmalikust ja kiriklikust muusikast, aga ka kevadisest tedremängust või Eesti kaunimate paikade avastamise võlust. Esialgu püüan piirduda orelimuusika teemadega.Toomas Trass koos laste Karise ja Haraldiga.Olete hariduse poolest ...

Orelimängu järjepidevuse oluline lüli

Väärikalt vaikne, süvenenult mõtlik – sellisena elab Urmas Taniloo (53) kaasa oma seitsmendale oreli eriala õpilasele, kes Tartu Pauluse kirikus lõpueksamit mängib.  Inimlikult soe õpetajasüda loodab parimat, absoluutse kuulmisega interpreedi- ja helire˛issööri kõrv aga tabab iga väikseimagi helinüansi ja kõlavärvi. Tõesti mitmekülgne on see mees, kes ...

Ajalooliste kalmistute nädal

29. maist 4. juunini toimub Euroopa ajalooliste kalmistute nädal.Eesmärgiks on tutvustada kalmistutel leiduvat arhitektuuripärandit ja hauatähiseid, mis on käsitööoskuse ja kunsti arenguloo osa ning meenutada kalmistutele maetud silmapaistvaid isikuid. Korraldatakse kalmistukultuuri tutvustavaid ekskursioone, seminare, õppepäevi ja heakorratalguid.Eesti Muinsuskaitse Selts pöörab tänavu eriti tähelepanu ...

Suvel tema kõrgeausust kuulama

Juuni teisel nädalalõpul algab Eesti kirikutes uus orelikontsertide sari «Tema kõrgeausus orel». Kuna tegu on uue ettevõtmisega, piirdutakse esialgu 8 kontserdiga. Sarja algataja on Eesti Interpreetide Liit (EIL), täpsemalt selle juhatuse liige Aare-Paul Lattik. On huvitav teada, et orelisarja kõrval alustab EIL suvel ka «Klaveriklassikaga» Tallinnas KUMUs, juba kuuendat aastat tehakse «Akadeemilist ...

Viiskümmend aastat laulurõõmu

Põltsamaa koguduse segakoor tähistas 22. aprillil kirikus viiekümnendat tegevusaastat. Juubelikontserdil osalesid lisaks kirikukoorile Põltsamaa linnaorkester ning Loo kammerkoor. Erilise maigu andis ühisele etteastele Edvard Griegi suurteose «Olav Trygvason» kahe osa esitus.Koori dirigendi Reet Sesteri sõnul oli selle keerulise teose õppimisega palju tegemist. Seda enam, et antud muusikapala oli mõeldud ...

80 AASTAT TAGASI

Mai 19262. mail pühitses piiskop Jakob Kukk Tartu ülikooli kiriku uue oreli. Kirik oli ehitud ja rahvast tulvil. Jumalateenistust kaunistas koguduse koor H. Walki juhatusel. Sobiva meeleolu lõi alguslaul «Ma laulan suust ja südamest». Pärast pühitsemist tutvustas oreli võimalusi koguduse organist O. Freymuth. Momendil oli tarvitusel kolm manuaali, neljas polnud veel valmis. Registreid oli kokku 52, neist 51 helisevat. Juurde ...