Slava Ukraine

Lehenumber 3. mai 2006 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Martin Lutheri Ühing valis uue esimehe

Neljapäeval, 27. aprillil toimus Viljandis Martin Lutheri Ühingu (MLÜ) kolmas täiskogu. Vastavalt ühingu kodukorrale toimuvad täiskogud regulaarselt kaks korda aastas ning Viljandis toimunud üritus oli selle aasta esimene. Kuna ühingu senine esimees dr  Alar Laats astus ametikohalt tagasi, valis MLÜ juhatus üksmeelselt ühingu uueks esimeheks mag Vallo Ehasalu. Arutati organisatsioonilisi ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

Tallinn 28. aprillil toimus Rootsi Mihkli kirikus heategevuskontsert Tartu Naiste Varjupaiga ja Ida-Virumaa Naiste Tugikeskuse heaks. Esines pianist Sinikka Holma-Peets Soomest, kavas oli Bachi, Chopini, Rahmaninovi jt heliloomingut. 19.–21. maini on Viimsi koguduse rahvas palverännakul Pihkva oblastis. Külastatakse nn Kuldse ringi linnu Pihkvat, Petserit, Novgorodi. Teele jääb kolm kloostrit, hulgaliselt ajaloolisi kirikuid. ...

Kirikukogu markusepäeval

(Algus 1. lk.) 25. aprillil Põltsamaal toimunud EELK XXVII Kirikukogu 2. istungjärgust võttis osa 52 saadikut. Esinduskogu kiitis heaks või võttis vastu viis otsuse eelnõud ja kuulas komisjonide aruandeid, samuti tegeles mitme kohapeal algatatud küsimusega ning andis pidulikult üle teeneteristid peapiiskop Andres Põderile, piiskop Einar Soonele ja peapiiskop emeeritus Kuno Pajulale. Sisutihe ...

Teatrist kirikuni ja rohkemgi veel

Ikka räägitakse vaimulikest, nende raskest tööst ja heitlustest. Seda muidugi õigustatult, sest õpetaja on ikkagi karja hoida, koguduse hing. Ent vahel meenub tõsiasi, et kirikus tegutseb teisigi inimesi, kes tähelepanuta kipuvad jääma. Gert Zavatski teenib praktikandina kodulinna Jõhvi kirikus. Jõhvi Mihkli koguduses tegutseb juba mõnda aega praktikandina Tartu ülikooli ...

Kristlik eetika tuleb tuua inimeste igapäevaellu

Soome Püha Peetruse koguduse õpetaja Heikki Arikka on mees, kes  üheksakümnendate alguses endale Tallinnast sinimustvalge lipu hankis ja Helsingis NSVL saatkonna ees  Eestile vabadust nõudmas käis. Õpetaja Heikki Arikka tahaks näha eestlastes rohkem ligimesearmastust. Nüüdseks pea aasta Tallinnas elanud, on ta natuke pettunud, et eestlased suures mammonaihas ligimesearmastusest ...

Joseph Ratzinger kui moodne teoloog

Praegune paavst Benedictus XVI (Joseph Ratzinger) on erandlik mitmes mõttes. Kõigepealt on tegemist andeka ja silmapaistva, aastakümneid enne paavstiks saamist tunnustatud teoloogiga. Et nii kõrge teoloogilise tasemega mees ei ole tavaline püha Peetruse troonil, siis imestas tema valimise puhul kirjanik Mihkel Mutt: «On imelik kuulda, kuidas uue paavsti suurt haritust ja intellekti peetakse justkui millekski ...

Mälestustahvel õpetaja Aksel Kriisale

Mustjala kirikus avati laupäeval, 29. aprillil mälestustahvel õpetaja Aksel Kriisale. Mälestustahvel on valmistatud Kaarmal ja see avati pidulikult päeval, mil möödus täpselt 72 aastat õpetaja Aksel Kriisa Mustjala kogudusse tööle asumisest. Pidulikul jumalateenistusel Mustjala kirikus teenisid praostkonna vaimulikud ja laulis Mustjala segakoor. Külaliseks oli ka  Aksel Kriisa vennapoeg orelimeister ...

Vaimulikus ja majanduslikus kasvus

Lääne-Harju praostkonna koguduste vaimulikud ja valitud esindajad kogunesid 5. aprillil iga-aastasele sinodile, mis väljakujunenud järjekorra kohaselt peeti Hageri pastoraadis. Sinod algas armulauapalvusega Hageri kirikus, palvusel teenisid piiskop Einar Soone, praost Jüri Vallsalu ning praostkonna vikaarõpetaja Urmas Viilma. Palvusel peetud kõnes rõhutas piiskop, et koguduste vaimulikud ning usaldusisikud on valitud ...

Usuteaduse Instituut 60

Muljeid õpinguaastatest Juta Siirak, emeriitõpetaja, õppinud instituudis aastatel 1948–1949 ja (pärast Venemaale küüditamise perioodi) 1974–1988: Astusin Usuteaduse Instituuti, tollase nimega  Usuteaduslikku Katsekomisjoni kohe peale keskkooli lõpetamist 1948. a sügisel. Kuna nii õppijad kui ka õpetajad olid samal ajal tegevad muus (kiriku) töös, oli tegemist tõeliselt ...

USUTEADUSE INSTITUUT 60

Siinjuures kutsume UI vilistlasi läbi vaatama oma fotokogud ja kui kellelgi on võimalik, siis loovutage oma õpinguaegseid fotosid konsistooriumi arhiivile. Janis Tobrelutsu sõnul on arhiivis vähe fotosid ja ta on väga tänulik, kui neid juurde saaks. Pildid saate tuua või saata aadressil: EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn Usuteaduse Instituudi traditsiooniline suvesess 1983. aastal ...

Hullud lood selle usuõpetusega

Usuõpetus koolis ei saa olla kellelegi kohustuslik. Valiku, kas usuõpetuse tundides viibida või mitte, langetab laps või tema vanem. Sellele tõlgendusele tugines õiguskantsler Allar Jõks oma hiljutises pöördumises Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumidirektoripoole nõudmisega lõpetada religiooniõpetuse kohustuslik õpetamine kooli humanitaarharu gümnasistidele. ...

Kiriku nähtavusest internetis 4.

Märksa rohkem vaeva on nähtud Keila koduleheküljega, kust meile vaatab vastu värviküllane kiriku pilt ja antakse teada koguduse kontaktandmed. Menüüst leiame järgmised märksõnad: programm, kogudusest, ajalugu ja viidakogu. Jätkates K-ga Koguduse tutvustuseks saame teada jumalateenistuste ja piiblitundide toimumise aja, kuhu kanda liikmemaksu ja annetuse, koguduse sekretäri ja vaimulike ...

Kirikud kommunikatsiooni risttules

Tauno Teder

Kommunikatsioon ja meedia on kujunenud tänase lääne ühiskonna keskseteks märksõnadeks. Ühiskonnast räägitakse kui meediaühiskonnast. Erinevad sõnumid jõuavad inimesteni peamiselt just meediakanalite vahendusel. Ja kui need sõnumid jäävad meedia jaoks arusaamatuks, interpreteerib viimane need ümber või jätab edastamata/kajastamata. Media is the ...

Rõõmustage, sest meile on antud elu Issandas

Valdo Reimann

Inimese elus on tihti mitmesuguseid aegu. Kui ta on noor ja elujõus arenev, siis ta mõtleb oma tulevikule. Ta püüab seada endale plaane ja unistusi ja neid võimalikult kiiresti realiseerida. Eks siingi sõltu palju võimetest ja mõnigi kord õnnest, kas see täitub, nagu soovitud, või mitte. Aga kui tal nii ei lähegi, leiab ta ikka jõudu üles tõusta ja edasi minna. Ja ikka ...

* * *

Kui ma suudan veel imestada selle üle,et maailmas on nii palju armastust,ei pea ma enam kartmaärgata hommikul äranutetud silmadega.   Kokkuvarisenud kristall-lossi killudei lõika enam haavu,nad püüavad päikest,palju päikest.   Leebe sooja suurrätinaümbritseb mind vaikne rahu –nii vaikne et suudan kuulataJumala häält. Aili Tõniste