Lehenumber » Väljaanded » 19. aprill 2006 Nr 17

Laste- ja noortetöö tegijatele

Järva praostkond ja LNÜ korraldavad 10. juunil kl 10.30–16.30 Paides lastepäeva teemal «Olen matkal ma...» Kogunetakse Vallimäele, järgneb põnev teekond, mis lõpeb jumalateenistusega kirikus.  Lastepäevale oodatakse 5–15aastaseid. Kaasa võtta rõõmus meel, matkajalatsid, söögiraha 20 krooni. Eelregistreerimine vajalik, teatada 1. maiks ...

LNÜ suveseminar toimub 10.–12. augustini Mõdrikul

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli ruumes. Teema: Teenimise viisid. Toimuvad loengud, rühmatööd, meisterdamisringid. Info tel 627 7373;  www.eelk.ee/lny

Kirik ja restoratiivõigus

Kristus on öelnud: «Aga mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks.» Kui meediakanalid pöörduvad rahva poole küsimustega, mis on seotud õigusrikkuja ehk «patuse» karistamisega, siis võime näha selget tendentsi, et vähemalt 95% elanikkonnast nõuab kättemaksu, karmi karistust ja kui oleks ...

Rahvusvaheline seminar Tallinnas

28. aprillil peetakse Tallinna ülikoolis (Uus-Sadama 5, U-134) rahvusvaheline konverents prostitutsiooninõudlusest. Konverentsile registreerimine algab kell 9.30, kell 10 tervitab kokkutulnuid Tallinna ülikooli rektor Mati Heidmets. Sissejuhatava sõnavõtuga esinevad Soome suursaadik Jaakko Kalela ja Göran Lithell Rootsi saatkonnast. /---/  Konverentsi töökeel on inglise keel, moderaator ...

Tühi haud

Altarimaal «Naised Jeesuse haual». 18. sajandil Tuhala kirikusse üles seatud kantselaltari algsesse kehandisse, mis arvatavasti on valmistatud Tallinnas 17. sajandi alguses hinnatud meistrina tegutsenud hollandi puunikerdaja Berendt Geistmanni töökojas, kuulub ka nimetatud altarimaal.Juutide kõige suurem väljakutse ümbritsevale maailmale oli jumalakuju puudumine. Seda polnud mitte ära varastatud või sõjasaagiks ...

Ülestõusmine võtab su kaasa

Iga pühapäev on ülestõusmispüha. Kui suur on see ülestõusmine, mida tähistatakse viiskümmend kaks korda aastas! Ma räägin sulle, kus sa seda näed. See peab saatma sind terve elu, iga päev äratab Kristus sind surmast. Kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist ning teid, kes ...

Jüripäeval peetakse Torontos muusikaline jumalateenistus

Jüripäeval, 23. aprillil peetakse Toronto Vana-Andrese kirikus luterlik armulauaga jumalateenistus üksnes muusikas, kus liturgia traditsioonilised muusikalised osad on arranzeeritud ja sõnalised osad muusikasse seatud. Arranzeerijaks ja muusikaseadjaks Mart Jaanson. «Taolist jumalateenistust on peetud Eestis juba neli korda: 2003. aastal Kolga-Jaani, 2004. aastal Tartu Jaani ja Nõo kirikus ning 2005. aastal osaliselt Tartu ...

Palve

Ma ei pea kartma, muretsema,tean – Sind pole seal –teispool lukustatud uksi,külmas hauas, kiviga kaetud. Sa oled üles tõusnud!Võin leida Sind siit,saan astuda Su jälgedele,võin toetuda Su kätele,järgneda Su julgustavale pilgule. Soovin, et suudaksin lihtsa rõõmugatunnistada Su imelisust,mõista ülestõusnu ülevustkõikjal ja ...

Laste ja jüngrite tegemisest

Möödunudreedeses Sirbis analüüsis Tiit Kärner kaks aastat kehtinud vanemahüvitise seaduse mõju eestlaste iibele. Tuleb välja, et mingit beebibuumi ei ole tegelikult olemas... Möödunudreedeses Sirbis analüüsis Tiit Kärner kaks aastat kehtinud vanemahüvitise seaduse mõju eestlaste iibele. Tuleb välja, et mingit beebibuumi ei ole tegelikult olemas: praegune aeglane sündimuse ...

23.04.

    Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Gloucesteri piiskopkond ja tema piiskopid Michael Perham ning John Went (Tewkesbury piiskop). Palvetame piiskopkonna 2006. aasta misjonialgatuste elluviimise eest. Samuti on eestpalves Norra kiriku Borgi (Fredrikstadi) piiskopkond ja tema vastvalitud piiskop Helga Haugland Byfuglien. Palvetame piiskopkonna uue piiskopi eest tema ametis. Eestpalveteemad ja viited ...

Eesti Kirikust nr 17 saate lugeda veel:

1. lk Lea Jürgenstein. Ilmus Akadeemilise Teoloogia Seltsi erinumber Äsjailmunud Usuteadusliku Ajakirja  2005. aasta numbrit, täpsema pealkirjaga «Akadeemilise Teoloogia Seltsi erinumber» on võimalik sirvida kõigil huvilistel internetis leheküljel www.usuteadus.ee.   2. lk Meeli Pärtelpoeg. Ristitee ühendas inimesi Tallinna kirikud võtsid Suurel Reedel vastu ristiteel ...

Nädal

21.4. Pärnu praostkonna sinod. 22.4. Seminar «Koraalimäng» organistidele Jõhvi kirikus. 23.4. Tori kirikus kl 12 jumalateenistus sõjameeste mälestuseks. Süüdatakse jüripäeva tuli. 25.4. XXVII Kirikukogu 2. istungjärk Põltsamaa pastoraadis. 25.4. Tallinnas Niguliste muuseumis loengusari «Sild ajalukku – kirikukunst Eestis». Kl 17 Kersti Markus. Keskaegne kirikuruum ...

Andres Uibo juubelikontsert «30 aastat orelis»

Reedel 21. aprillil kell 18 on Tallinna Niguliste kirikus Andres Uibo juubelikontsert «30 aastat orelis», kus esinevad Andres Uibo õpilased, Hortus Musicus, Orthodox Singers, Jüri Leiten, Aare Tammesalu ja Mari-Liis Uibo. Kavas on klassika ja Andres Uibo helilooming.