Lehenumber » Väljaanded » 5. aprill 2006 Nr 15

Jeesus – ettevõtte tegevjuht, 4.

Kolmas argument on natuke keerukam – need kirikud ei ole tegelikult niivõrd Disneylandi-sarnased kui nad välja paistavad. Nad võivad paista leebed, kuid sisemiselt on nad küllaltki karmid. Lakewoodi kiriku liikmed usuvad, et «kogu piibel on Jumala inspireeritud ning on eksimatu». Rick Warren usub, et «taevas ja põrgu on reaalsed paigad» ja et «Jeesus tuleb peagi tagasi». Nad võib-olla ...

Eesti Kristlikul Rahvaparteil uus nimi

Eesti Kristliku Rahvapartei nimi on muutunud, erakonna uueks nimeks on Eesti Kristlikud Demokraadid (EKD). Nime muutmine oli osa erakonna identiteedi  ja põhieesmärkide sõnastamisest. Esmalt toimusid sisulised muudatused, seejärel tuli viia nimi sisuga kooskõlla. Erakonna juhatuse moodustatud töögrupp põhiväärtuste sätestamiseks jõudis järeldusele, et tegemist on ...

Aita kirikuraamatud uuele elule!

EELK kogudustes leidub tuhandeid arhivaale 17. sajandi I poolest tänapäevani. Hindamatu väärtusega on 19. sajandi algusesse ulatuvad perekonnaloolised andmed, eriti sünni-, abielu- ja surmameetrikad ning personaalraamatud. Samuti leidub koguduste arhiivides paikkonna ajalugu kajastavaid kroonikaraamatuid ning visitatsiooni- ja kirikukonvendi protokolle. Need on asendamatud ajalooallikad nii genealoogidele, kodu-uurijatele ...