Lehenumber » Väljaanded » 5. aprill 2006 Nr 15

LUGEJA KIRI

Rohkem inspiratsiooni, vähem konservatiivsust Olnud Eestist eemal üle kümne aasta ja tagasi saabunud USAst, olin hämmelduses, et Eestis on veel vähem neid inimesi, kes on oma elu Jeesusele andnud, kui seda kümmekond aastat tagasi. Mu meeles olid ajad, mil avati uusi kirikuid, kuulutati edukalt Jumala andestust ja armastust! Kuhu on kadunud see ilus algus? Lugesin teie ajalehte ja sain sealt tugeva sõnumi, et noored ...

Kirikutekstiilid peegeldavad koguduse hinge

Soome tekstiilikunstnik Päikki Priha rääkis märtsi lõpul Tartus peetud tekstiiliseminaril Soome kirikutekstiilide ajaloost ja tänapäevast. Rohke pildimaterjaliga ettekandest jäi kõlama see, kui oluline on kunstnikule  mõttes ja paberil komponeerida läbi  kirikuarhitektuur, inimlikud eelistused, Piibli sõnum, moesuundumused ja veel tuhat pisiasja, et sünniks ilus, kõnekas ...

Austatud Eesti Piibliseltsi liige

Vastavalt Eesti Piibliseltsi põhikirja §-le 3.3 kutsun kokku Eesti Piibliseltsi üldkogu 22. aprillil Eesti Metodisti Kirikus (Narva mnt 51, Tallinn). Üldkogu algab kell 12. Kehtiva põhikirja § 2.6 alusel on üldkogul hääleõiguslikud kõik Eesti Piibliseltsi liikmed, kes on tasunud 2005. aasta liikmemaksu. Aastamaksuga hilinenud võivad seda maksta üldkogul. Palun kõigil seltsi ...

Kiriku nähtavusest internetis 1.

EELK keskasutuse kõrval on oma kodulehekülg internetis paljudel kogudustel ja allasutustel. Paljudel aga ei ole, ja kuidas olemasolevad oma ülesannet täidavad, on iseküsimus. Võtsin läbi vaadata kõik EELK koduleheküljelt avanevad koguduste veebilehed. Pilt sai üsna kirju. Meeldiv on, et võimalust interneti vahendusel end tutvustada on kasutatud praostkondlikult. Seda teed on läinud Ida-Harju, ...

Pidades kinni heast…

Tartus sündinud, kasvanud ja  kõrgema teoloogilise hariduse omandanud diakon Meelis Rosma (26) elab täna koos hiinlannast abikaasa Jiega Tallinnas, kus jätkab tudeerimist UI Pastoraalseminaris ning omandab vaimuliku ametiks vajalikke oskusi Piiskoplikus Toomkoguduses. Meelis Rosma peab iseendaks jäämist võtmeks, mis aitab avada uksi ka teiste mõistmiseks.  Meie ümber on märgid, ...

«Seiklused Piiblis: Vanas ja Uues Testamendis».

Olete oodatud osalema Rootsi Piibliseltsi poolt läbiviidaval presentatsioonil «Seiklused Piiblis: Vanas ja Uues Testamendis». «Seiklused Piiblis» hõlmab kahte nelja ja poole tunnist matka läbi Vana ja Uue Testamendi. Draama, sümbolite, võtmesõnade ja palju muu abil selgitatakse, kuidas õpetada lastele vanuses 10–12 aastat erinevaid piiblilugusid. Piibliõppemeetod on leidnud ...

Muusikast ja teraapiast

Kevadisel koolivaheajal peeti Viljandi Kultuuriakadeemias kirikumuusikute-muusikaõpetajate erialapäevi muusikateraapiast ja loovmeetoditest muusikakasvatuses. Konverentsi osales arvukalt kirikumuusikuid, muusikaõpetajaid, üliõpilasi ja ka muid huvilisi. Nüüdisajal on muusika kuulaja jaoks harva eluliselt tähtis, pigem on see meeldivaks kaaslaseks igapäevaelus, esteetiliseks ja rahulolu tekitavaks vahendiks, ...

Usuteaduse Instituut 60

Üllar Salumets, Urvaste koguduse õpetaja, õppinud instituudis aastail 1992–2000: Kui ma Usuteaduse Instituuti õppima läksin, siis tundus kohe, et olen sattunud õigesse kohta, kodune tunne oli. Alguses läksin tegelikult pedagoogikaosakonda, kuna tahtsin usuõpetajaks saada. Siis aga hakkas teoloogia ning kirikutöö mind üha rohkem huvitama ja nõnda õppisingi edasi. Samal ajal hakkasin juba ...

Aita muretseda tõstukit

Räpina Muusikakool on juba kolmel aastal korraldanud heategevuskontserte. Esimesel aastal läks kontserdi tulu oma kooli tehnikabaasi parandamiseks. Järgnevatel aastatel on toetus läinud Räpina koguduse hooldekodule ning kirikule. Saadud toetuse eest hõbetati-kullati armulauanõud. Sel korral läheb kontserdi tulu Räpina (hooldus)haiglale, kus on enamasti terviseprobleemidega lamajad haiged. Nende eest ...

Ei saa unustada 1. aprilli 1951

Nõukogude võim erines teistest diktatuuridest kohtuvälise omavoli laialdase rakendamisega oma elanikkonna vastu. Selle jõhkraima näitena jäi Eesti ajalukku kolm massiküüditamist 1941., 1949. ja 1951. aastal. Küüditamisi ei saa võtta hellitatud türanni tujuna, vaid raudse loogikaga liikumisena kommunismi kaugeima eesmärgi poole, mida ei tohtinud takistada ka oma seadusandlus. Kui ...

Religiooniõpetus aitab mõista inimkonda ja tema olemust

Eesti, Läti ja Soome religiooniõpetuse sarnasustest ja erinevustest räägiti hiljuti Soome Instituudi korraldatud seminaril Tallinnas. Religiooniõpetus koolides on teema, mis paneb paljusid sõna võtma. Alates sellest, kas  kutsuda seda religiooni- või usuõpetuseks, kuni selleni, kes ikkagi peaks seda ainet lastele õpetama ja kas õpetaja tohib ise üldse mingi konfessiooni liige olla. Kui meil ...

Palmipuudepüha

Jeesus püüab oma viimase nädala jooksul koguda oma karja nagu lapsi tiiva alla. Tänaselgi päeval on jõus Tema kutse: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise.Carl Siegismund Waltheri maal 1852. aastast Viru-Jaakobi kiriku altariseinas. Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite Tema jälgedes.Te olite ju nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete ...

Järva-Peetris elatakse katuseootuses

Järvamaa suurimal, Järva-Peetri kirikul vahetatakse katust. Kolmelööviline Järva-Peetri kirik on Eesti üks kõrgemaid, maakonna suurim  ja ehitusajaga 14. sajandisse jäävana noorim, ent lagunenud katuse tõttu halvas seisukorras. Pühakoja eelmist, eterniidist katust on hooldajaõpetaja Lea Heinaste sõnul viimati parandatud 1970. aastatel. Järva-Peetri kirik on ...

Kirikumuusika kui integratsiooniprojekt

Seekordset kirikumuusikute üldkoosolekut 27. märtsil iseloomustas kiitus eelmise aasta Tartu kirikupäeva ja laulupeo tegijatele ning lauljatele, kriitika möödunud aasta aruannete suhtes ning uut moodi mõtlemine tuleviku suunas. Peale üldkoosolekut kohtusid Helika Gustavsoniga praostkondade muusikasekretärid, kellega tuli peamiselt juttu laekumata aruannetest. Pildil paremal sügisel tööd alustanud Viljandi uus ...

Ülestõusmispüha teenistust Viimsi kirikus näeb kogu Eesti

Erkki Juhandi on rõõmus, et telepildi kaudu saab kogu Eesti näha, kui kaugel Viimsi kiriku ehitus on.Esimese ülestõusmispüha jumalateenistuse teleülekanne pühapäeval, 16. aprillil tehakse Viimsi Püha Jaakobi  kirikust. Diakon Erkki Juhandi ütleb, et kogudus on väga tänulik Eesti Kirikute Nõukogule, kes pidas võimalikuks teha teleülekanne ehitatavast kirikust. «Kirikuhoone ei ole veel valmis, aga on hea, kui inimesed näevad, et tegelikult on katus pea kohal ja kogudus saab ...