Lehenumber » Väljaanded » 29. märts 2006 Nr 13/14

Järgmine diakoniameti eksam

    toimub käesoleva aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised dokumendid: · preestri esildis, kes taotleb kandidaadi ordineerimist;  · kandidaadi elulookirjeldus vastavalt «EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3, 116) punktides 2.2 kuni 2.3.3 ...

Märtsikuu koosolekul

Kirikuvalitsus kinnitas märtsikuu istungil konsistooriumi tööplaani, langetas otsuseid koguduste teenimise kohta ja kulutas vakantseks mitu õpetaja ametikohta. EELK kirikuseadustiku § 135 lõike 3 alusel otsustas konsistoorium kinnitada EELK Konsistooriumi 2006. aasta tööplaani. Käesoleva aasta tööplaani saab vaadata koduleheküljelt intranetist. Koguduste teenimisest Kuulutati vakantseks kaks ...

Ilmunud on Johannes Esto Ühingu kirjastatud Joseph Ratzingeri (paavst Benedictus

XVI) raamat «Sissejuhatus kristlusesse». Teos on müügil raamatukauplustes. Küsida  saab ka www.johannes.ee

Jumal on valmistanud meile lepituse

Jumal hoolitseb, et kahetsejale antaks andeks, ja teeb seda, enne kui inimene veel muretseda jõuab. Sellest tõsiasjast räägib meile ka vaskmao lugu kõrberännakult. Mitte inimene ei ole see, kes enesele kindlustunde loob. Vana Testamendi jutustused näitavad, et Jumal on see, kes asetab inimese jalad päästmise rööbastele. Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed ...

misjonär Rael Leedjärve fotonäitus

Harjumaal Jüri raamatukogus (Aaviku tee 1) on juuli lõpuni avatud E, K kl 10–18, T, N, R kl 10–17 ja aprilli lõpuni ka L kl 10–14 misjonär Rael Leedjärve fotonäitus Keeniast.

* * *

Oled andnud mulle elu,päevad rõõmsale ja valusale tarkusele,jätnud võimaluse valikuile.Palun õpeta kasutama minule loodud rikkust,et suudaksin märgata,kõiges mida teen, oskaksin hoolida,Sinu eeskujul olla teenija. Naatan Haamer

Lääne praostkonna noortepäevad

Haapsalu kultuurikeskuses 7.–8. aprillini Reede, 7. aprill 18.30 Juha Heinone piiblitund 19.30 kontsert: The Road, Crux, Ipe Vettenranta 21.00 öökohvik Lääne-Nigula kogudusemajas Laupäev, 7. aprill 18.30 Juha Heinone piiblitund 19.30 kontsert: Crux, The Road, Ipe Vettenranta 22.00 öömissa toomkirikus Info: tel 5346 9041 (Kari Tynkkynen); kari.tynkkynen@eelk.ee

2.04.

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Blackburni piiskopkond ja tema piiskopid Nicholas Reade ning John Goddard (Burnley piiskop). Palvetame misjonitöö kavandamise ja elluviimise eest kõikjal piiskopkonna territooriumil.Samuti on eestpalves Shoti episkopaalkiriku Brachini piiskopkond ja tema piiskop John Mantle.Täname Jumalat Kiriku eest ning palume õnnistust Brachini piiskopkonnale ja tema ...

Päästearmee pressikonverents HIV/aidsi teemal

neljapäeval, 30. märtsil kell 15Tallinnas Radisson SAS hotellis ( Rävala pst 3) 24. korrusel.

Pühapäeval jätsime jumalaga

Sinimustvalge lipuga kaetud ja rukkililledest ümbritsetud sark Kaarli kiriku altari ees.Hüvastijätt 14. märtsil lahkunud president Lennart Meriga päädis 26. märtsi keskpäeval Kaarli kirikus oikumeenilisel leinajumalateenistusel. Päev varem sai rahvas avaldada austust armastatud riigijuhile kirikus, reedel jättis  president hüvasti kodupaikadega Nõmmel ja Viimsis. Kaarli kirik oli Lennart Meri ...