Lehenumber » Väljaanded » 29. märts 2006 Nr 13/14

Järgmine diakoniameti eksam

    toimub käesoleva aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised dokumendid: · preestri esildis, kes taotleb kandidaadi ordineerimist;  · kandidaadi elulookirjeldus vastavalt «EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3, 116) punktides 2.2 kuni 2.3.3 ...

Ilmunud on Johannes Esto Ühingu kirjastatud Joseph Ratzingeri (paavst Benedictus

XVI) raamat «Sissejuhatus kristlusesse». Teos on müügil raamatukauplustes. Küsida  saab ka www.johannes.ee

misjonär Rael Leedjärve fotonäitus

Harjumaal Jüri raamatukogus (Aaviku tee 1) on juuli lõpuni avatud E, K kl 10–18, T, N, R kl 10–17 ja aprilli lõpuni ka L kl 10–14 misjonär Rael Leedjärve fotonäitus Keeniast.

Lääne praostkonna noortepäevad

Haapsalu kultuurikeskuses 7.–8. aprillini Reede, 7. aprill 18.30 Juha Heinone piiblitund 19.30 kontsert: The Road, Crux, Ipe Vettenranta 21.00 öökohvik Lääne-Nigula kogudusemajas Laupäev, 7. aprill 18.30 Juha Heinone piiblitund 19.30 kontsert: Crux, The Road, Ipe Vettenranta 22.00 öömissa toomkirikus Info: tel 5346 9041 (Kari Tynkkynen); kari.tynkkynen@eelk.ee

Päästearmee pressikonverents HIV/aidsi teemal

neljapäeval, 30. märtsil kell 15Tallinnas Radisson SAS hotellis ( Rävala pst 3) 24. korrusel.

Eesti Kirikust nr 13 saate lugeda veel:

1. lk Sirje Semm. Ärka üles, kes sa magad Pühapäevasel armulauaga jumalateenistusel Risti kirikus seisid altari ees kaks kella: üks mõne kuu vanune, teine ligi 600aastane.   2. lk Anna-Liisa Vaher. Eestimaal üks kirik juures 11. märtsil leidis Lõuna-Eestis aset ajalooline sündmus – Kambjasse ehitati veel üks kirik. Tõsi küll, olemuselt kaduv, aga siiski ...

28.–31. märtsini korraldab Päästearmee Tallinnas ja Narvas koolituse Eestis

tegutsevate heategevusorganisatsioonide esindajatele. Juhendajaks dr Ian Campbell ja International Health Facilitation Team Suurbritannia Päästearmeest.

Märtsikuu koosolekul

Kirikuvalitsus kinnitas märtsikuu istungil konsistooriumi tööplaani, langetas otsuseid koguduste teenimise kohta ja kulutas vakantseks mitu õpetaja ametikohta. EELK kirikuseadustiku § 135 lõike 3 alusel otsustas konsistoorium kinnitada EELK Konsistooriumi 2006. aasta tööplaani. Käesoleva aasta tööplaani saab vaadata koduleheküljelt intranetist. Koguduste teenimisest Kuulutati vakantseks kaks ...

Jumal on valmistanud meile lepituse

Jumal hoolitseb, et kahetsejale antaks andeks, ja teeb seda, enne kui inimene veel muretseda jõuab. Sellest tõsiasjast räägib meile ka vaskmao lugu kõrberännakult. Mitte inimene ei ole see, kes enesele kindlustunde loob. Vana Testamendi jutustused näitavad, et Jumal on see, kes asetab inimese jalad päästmise rööbastele. Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed ...

* * *

Oled andnud mulle elu,päevad rõõmsale ja valusale tarkusele,jätnud võimaluse valikuile.Palun õpeta kasutama minule loodud rikkust,et suudaksin märgata,kõiges mida teen, oskaksin hoolida,Sinu eeskujul olla teenija. Naatan Haamer