Lehenumber » Väljaanded » 29. märts 2006 Nr 13/14

Eesti Kirik küsib:

Mida on teile andnud õpingud Usuteaduse Instituudis? Leevi Reinaru, abipraost, Lääne-Nigula koguduse õpetaja, õppinud Usuteaduse Instituudis aastail 1976–1994: Usuteaduse Instituut on olnud üks tugev kool. Toona ei olnud ju mujal võimalik teoloogiat õppida. Selles mõttes oli UI omal ajal ikkagi väga suur võimalus usuteadust õppida. Tegelikult ei seostugi see kool usulise õpinguga, ...

UI saab 60aastaseks mais

Mai esimesel nädalal tähistatakse Usuteaduse Instituudi  60. aastapäeva. Ettevõtmised koonduvad kolmele päevale. 4. mai keskpäeval peetakse jumalateenistus Püha Vaimu kirikus, kus eeldatavalt jutlustab prof Otto Kaiser, järgneb aktus ja tervitused, kell 18 toimub kontsert Toomkirikus ja pärast seda plaanitakse lühikest õhtupalvust UI ajaloolises majas Raamatukogu 8. Järgmisel päeval on ...

Mõnesugused head majapidajad

EELK üksikkoguduse juhtimist saab vaadata sarnaselt parlamentaarse ühiskonna mudeliga, kus rahvas endi keskelt valib demokraatlikul viisil juhid ja elu korraldajad. Koguduse nõukogu valimine on iga nelja aasta järel usaldatud inimestele, kes korralikult liikmemaksu tasunud ja armulaual käinud. Koguduse 2–8liikmelise juhatuse kui olulisema juhtorgani liikmed valitakse nõukogu ja/või täiskogu liikmete hulgast. Eeldatavasti ...

Üheskoos on parem oodata

Haapsalus Wiedemanni Gümnaasiumis toimus 4. märtsil Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) eestvedamisel Lääne praostkonna laste- ja noortepäev «Mida sa ootad?», mille  korraldasid Läänemaa koguduste vaimulikud, pühapäevakoolide õpetajad ja koguduseliikmed. Kuni 15aastasi osalejaid jagus kõigisse vanusegruppidesse, mõnesse mitme rühma jagu. Pärast hardushetke ...

Kutsumusega noorte juurde

Märtsi teine nädalalõpp tõi Pilistvere pastoraati elevust ja saginat. Traditsioonilisteks laste- ja noortejuhtide ideepäevadeks «Teenimine argipäevas ja pühapäeval» oli kohale tulnud 33 inimest. Elavat huvi ja ka keskustelu tekitas õpetaja Tiina Janno  loeng kutsumuse teemal. Ettekandes kõneles ta inimese sisemisest kutsumusest ja kutsumisest. Õhtupalvuse viis läbi Laste- ja ...

Jaani kirik saab kaks nimeliste viledega orelit

Tallinna Jaani kirikusse seatakse üles Saksamaalt kohale jõudnud kolm tonni kaaluva uue oreli detaile. Uue altarioreli esimene kontsert on I ülestõusmispühal, 16. aprillil. Uue kuue meetri kõrguse oreli kokkupanek on täies hoos.«Detailid on nagu palkmaja puhulgi kõigepealt kokku pandud, osad nummerdatud, taas lahti võetud, et siis õiges kohas kokku panna,» selgitas koguduse õpetaja Jaan ...

Tekstiilide osast kirikus

24. märtsil toimus Tartus Soome Instituudi eestvedamisel seminar kirikutekstiilidest. Algselt tekstiilitudengitele mõeldud seminarist tulid osa saama ka kunstiajaloolased, konservaatorid, muuseumitöötajad ja muinsuskaitsjad. Seminar algas Tartu Jaani kirikus, kus Soome Instituudi kultuurisekretär Pertti Pyhtilä tervitas seminaril osalejaid. Jaani kirikusse välja pandud näitust «Kirjatud paradiis – ...

Õpetamise sügavusest

Kirjas roomlastele (12:7–8) ütleb apostel Paulus, et «olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis; manitseb keegi, siis ta olgu manitsemisametis». Manitsemisametit ei kujuta ma ette. Vastavat rolli küll ja mind on manitsetud – ning minagi olen seda teinud. Nagu olen ka õpetanud. Oma varustusega õpetama Seepärast hakkab mulle vastu, kui mind sunnitakse tegema halba tööd. Mis ...

Eesti Kirikust nr 13 saate lugeda veel:

1. lk Sirje Semm. Ärka üles, kes sa magad Pühapäevasel armulauaga jumalateenistusel Risti kirikus seisid altari ees kaks kella: üks mõne kuu vanune, teine ligi 600aastane.   2. lk Anna-Liisa Vaher. Eestimaal üks kirik juures 11. märtsil leidis Lõuna-Eestis aset ajalooline sündmus – Kambjasse ehitati veel üks kirik. Tõsi küll, olemuselt kaduv, aga siiski ...

Järgmine diakoniameti eksam

    toimub käesoleva aasta kevadel. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades järgmised dokumendid: · preestri esildis, kes taotleb kandidaadi ordineerimist;  · kandidaadi elulookirjeldus vastavalt «EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja kasutamise korra» (KT 2006, 3, 116) punktides 2.2 kuni 2.3.3 ...

Märtsikuu koosolekul

Kirikuvalitsus kinnitas märtsikuu istungil konsistooriumi tööplaani, langetas otsuseid koguduste teenimise kohta ja kulutas vakantseks mitu õpetaja ametikohta. EELK kirikuseadustiku § 135 lõike 3 alusel otsustas konsistoorium kinnitada EELK Konsistooriumi 2006. aasta tööplaani. Käesoleva aasta tööplaani saab vaadata koduleheküljelt intranetist. Koguduste teenimisest Kuulutati vakantseks kaks ...

Ilmunud on Johannes Esto Ühingu kirjastatud Joseph Ratzingeri (paavst Benedictus

XVI) raamat «Sissejuhatus kristlusesse». Teos on müügil raamatukauplustes. Küsida  saab ka www.johannes.ee

Jumal on valmistanud meile lepituse

Jumal hoolitseb, et kahetsejale antaks andeks, ja teeb seda, enne kui inimene veel muretseda jõuab. Sellest tõsiasjast räägib meile ka vaskmao lugu kõrberännakult. Mitte inimene ei ole see, kes enesele kindlustunde loob. Vana Testamendi jutustused näitavad, et Jumal on see, kes asetab inimese jalad päästmise rööbastele. Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed ...

misjonär Rael Leedjärve fotonäitus

Harjumaal Jüri raamatukogus (Aaviku tee 1) on juuli lõpuni avatud E, K kl 10–18, T, N, R kl 10–17 ja aprilli lõpuni ka L kl 10–14 misjonär Rael Leedjärve fotonäitus Keeniast.

* * *

Oled andnud mulle elu,päevad rõõmsale ja valusale tarkusele,jätnud võimaluse valikuile.Palun õpeta kasutama minule loodud rikkust,et suudaksin märgata,kõiges mida teen, oskaksin hoolida,Sinu eeskujul olla teenija. Naatan Haamer