Lehenumber » Väljaanded » 15. märts 2006 Nr 11

Me ei ela samas maailmas

Sotsiaal-majanduslikku kihistumist Eestis ei saa käsitleda kui väljakujunenud ja püsivat klassistruktuuri, leiti 1. märtsil Tartus Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis seminaril «Kihistunud Eesti». Seminar, mis oli kolmas Domus Dorpatensise seminarisarjast «Tolerants Eesti ühiskonnas», andis üldmulje: kuigi kõik ühiskonnad on diferentseeritud, on rikka(ma)id ja vaese(ma)id, ...

19.03.

    Eestpalves on Walesi kiriku Llandaffi piiskopkond ja tema piiskopid Barry Morgan, David Yeoman ja David Thomas.Palvetame kogu jumalarahva teenimistöö kasvu eest.Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Uppsala piiskopkond ja tema piiskopid Karl Gustav Hammar ja Ragnar Persenius.Palvetame piiskopkonna keskuste Breidagårdi ja Undersviki eest, et nad võiksid kaasa aidata vaimuliku elu ja kristliku hariduse ...

Palve

Issand Jeesus, Sina ütled: «Järgne mulle, sest Mina olen tee ja tõde ja elu!» Nii sageli olen mina aga tahtnud Sinu antud teest vasemale või paremale kalduda, seisma jääda või hoopis tagasi minna... Kuid see, mu Jumal, ei ole see, mida Sina minult ootad! Minu ülesanne on Sulle järgneda, ükskõik siis, kuhu viivad mind Sinu teed! Minu kohus on Sinu sõna kuulutada, mis on minu hinge ...

Kalli hinnaga vabaks ostetud

Toomas Paul

Tänapäeva inimesed on samasugused uhkust täis nagu Jeesuse-aegsed juudid. Jeesus ütles neile, et kui nad jäävad Tema sõnasse, siis nad taipavad tõde ning tõde vabastab neid. Nad protestisid: «Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled: te saate vabaks?» Nad ei uskunud, et see, kes teeb pattu, on patu ori (Jh 8:31–35). Ka meie kaasaegsed ei usu, et nad ...

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

Haljala koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega saata EELK peapiiskopile 15. aprilliks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Lisainfo: Haljala koguduse juhatuse esimees Mati Krom, tel 325 2614. * * * Järva-Peetri koguduse õpetaja ametikoha. Avaldus koos elulookirjeldusega saata EELK peapiiskopile 15. aprilliks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Lisainfo: Järva-Peetri koguduse juhatuse aseesimees ...

Nädal

16.–21.3. Porvoo kirikujuhtide kohtumine Walesis Cardiffis. EELKd esindavad peapiiskop Andres Põder ja õp Tiit Pädam. Porvoo kontaktgrupi liikmena osaleb ka praost Veiko Vihuri. 18.3. Koorijuhtide ja organistide segakoori KOSK kontsert kl 17 Tallinna Peeteli kirikus. 20.3. Õppekonverents «Muusika kirikus» vaimulikele, kirikumuusikutele ja kontserdikorraldajatele konsistooriumis kl 10.

Balti piiskopid mures kiriku ühtsuse pärast

6. märtsil pidasid Pärnus nõu Baltimaade luterlike kirikute piiskopid. Peapiiskop Andres Põder, Läti luterliku kiriku peapiiskop Janis Vanags ning Leedu luterliku kiriku piiskop Mindaugas Sabutis arutasid omavahelisi suhteid ja suhteid Rootsi kirikuga. Piiskopid kirjutasid Rootsi kirikule ning Luterlikule Maailmaliidule kirja, mis käsitleb kirikutevahelise ühtsuse ja koostöö nõrgenemist seoses Rootsi kiriku ...

Eestile elatud elu

Nii pealkirjastas Šveitsi ajakirjanik Andreas Oplatka 2000. aastal ilmunud raamatu, mis valmis vestluste ja intervjuude põhjal tollal ametisoleva president Lennart Meriga. Täna saame iseloomustada president Meri elu ja tegevust nende sõnadega, juba tagasi vaadates ja tema elust kokkuvõtet tehes. President Lennart Meri kutsuti ajast igavikku 14. märtsi varahommikul. Sümboolsel moel just emakeelepäeval. ...

Õnnetunde ja rahulolu võimalikkus

Tartus Domus Dorpatensises peeti kuu algul seminari, kus kõneldi kihistunud Eestist. Tähendab, mõiste kahest Eestist, mis paar aastat tagasi sotsioloogide poolt välja öeldi, on jätkuvalt aktuaalne. Samas annab peaminister Andrus Ansip esmaspäevases Äripäevas ülioptimistliku pildi Eestist. Tema sõnul on inimestes rohkem rahulolu, rõõmsat meelt ja uhket hoiakut. Suurenenud sissetulekud on kasvatanud ...

Emakeel ja targad raamatud hoiavad rahva vaimsust

Eile, 14. märtsil heiskasime lipud armsa emakeele auks. Kümme aastat tagasi, 1996 esitas Sonda kooli direktor Meinhard Laks  riigikogule koos tuhandete allkirjadega ettepaneku tähistada Kristjan Jaak Petersoni (1801–1822) sünniaastapäeva emakeelepäevana. Kulus kolm aastat ja 1999. a 11. veebruaril kuulutati emakeelepäev riiklikuks tähtpäevaks. Literaat Ain Kaalep on 14. märtsi kutsunud tähistama kui Eesti ...

Lahkus Lennart Meri

Eile, emakeelepäeva varahommikul kell  3.40 suri Lennart Meri pärast pikaajalist rasket haigust Tallinnas Magdaleena haiglas. Lennart Meri sündis 29. märtsil 1929 Tallinnas  diplomaadi ja tõlkija Georg Meri perekonnas. Et perekond elas Eestist eemal, pidi Lennart Meri üheksa korda kooli ning neli korda keelt vahetama. 1941 küüditati perekond Siberisse. Meride perekond naasis Eestisse, kus Lennart Meri 1953. aastal ...