Lehenumber » Väljaanded » 8. märts 2006 Nr 10

See on Jumala tahtmine, et oma elu Eestiga olen sidunud

Vastlapäeval, 28. veebruaril oli Kirsti Malmil viimane tööpäev Misjonikeskuse peasekretärina. Siis võttis ta kitarri, pakkis asjad autosse ja sõitis Soome Lappeenranta. Läheb, et aasta pärast taas Eestis olla ja Misjonikeskuse peasekretärina jätkata. «Tule, vend, joome tassi teed, võta istet, õde, räägime veel. Mul on hea meel taas näha teid, Taevaisa ikka juhatab ...

Mõttehetk

Kõik on taeva võimuses peale meie soovi teenida Jumalat või ennast. Me ei saa keelata lindudel lendamast oma pea kohal, kuid meil on õigus keelata neil endale pähe pesa tegemast. Täpselt samuti ei saa me keelata rumalate mõtete vilksamist ajusse, kuid me võimuses on keelata neil sinna pesa tegemast, et välja haududa ja teoks teha kurje tegusid. Martin Luther

Näitus ristipuudest

Läinud nädalal Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise tänav 42 avatud fotonäitusega «Kagu-Eesti ristipuud» on võimalik tutvuda märtsi lõpuni. Näitus annab haarava ülevaate Lõuna-Eesti kultuuripärandi olulisest peatükist. Näitus põhineb Marju Torp-Kõivupuu, Tiit Torpi ja Liis Keerbergi 2005. aastal suvistel välitöödel tehtud Kagu-Eesti ristipuude ...

12.03.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Lincolni piiskopkond ja tema piiskopid John Saxbee ja David Rossdale. Palvetame uute misjonialgatuste eest kõikjal piiskopkonnas. Samuti on eestpalves Iiri Kiriku Armaghi provintsi Armaghi piiskopkond ja tema piiskop Robin Eames. Palume Jumalalt õnnistust piiskopkonna lepitustööle ja täname selle eest, mis juba on õnnestunud. Eestpalveteemad ja viited ...

Milline kontsert sobib kirikusse?

20. märtsil peetakse konsistooriumi saalis konverentsi «Muusika kirikus». Kirikuid kasutatakse aktiivselt kontserdipaikadena. Pakutav muusikavalik või sellest loobumine/keeldumine on vahel ka pinge allikaks. «Tahaksime konverentsiga probleemi selgust tuua ja julgustada kogudusi nende nõudmistes ning valgustada korraldajaid, et kasutades kirikuruumi  kontserdipaigana, valitseks muusika sisu ja ruumi vahel ...

Koht, kus paistab päiksekiir

Enne kui kodutute öömajale saab, käib Jaan pärastlõunal (fotol keskel) Tartu Seegis ajalehte lugemas, kus perenaisel Annely Akimovil (vasakul) ja juhataja Maie Kogeril igale tulijale ka lahke sõna öelda. 3. märtsil avati Tartus pidulikult kodutute tugikeskus Tartu Seek. Pidulikul puhul laususid õnnistussõnu Tartu praost Joel Luhamets ja MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige, Tallinna praost Gustav Piir. Tartu Seek ...

Brasiilias kohtusid maailma kirikud

14.–23. veebruarini Brasiilias Porto Alegres Kirikute Maailmanõukogu (KMN) IX assambleel, millest võttis osa ka Eesti delegatsioon, nenditi: oikumeeniline liikumine vajab uuenemist, kusjuures noorte kaasamine kujuneb oikumeenia uue suuna proovikiviks. KMN mammutüritusest võttis osa 348 liikmeskiriku 704 delegaati, lisaks esindas oikumeenilisi organisatsioone 510 vaatlejat.  EELKd, kes kuulub KMNi alates 1961. aastast, ...

Elamisväärse elu nimel

Laupäeval, 4. märtsil toimus Tallinnas karskuskonverents «Elu on väärt, et seda õigesti elada!». Rohket tähelepanu ja osavõttu pälvinud konverents kutsus inimesi üles mõtlema alkoholi liigtarbimise kahjulikule mõjule ühiskonnas tervikuna ja iga üksikinimese elus. Konverentsi avasõnum ja alguspalve tuli peapiiskop Andres Põderilt. Sõnavõtuga ...

Kirikus naiseliku poole toetuseks

Tartus pensionipõlve pidav arst, Haapsalu koguduse liige Heino Noor (fotol) tegi oma ema Salme Noore mälestuseks Ühendusele Naised Teoloogias (ÜNT) 5000kroonise annetuse,  mis on mõeldud organisatsiooni tegevuse toetamiseks. Kui Heino Noor Eesti Kirikust luges, et Eesti naisteolooge ühendav liikumine peab konverentsi, tekkis idee teha aineline panus, mis väljendaks toetust ja mõistmist. «Kirik, mis peegeldab omal ...

TOIMETUSE POSTIST

Rõõm ja kurbusKristlike eetiliste väärtuste seos usuõpetusega Rõõm ja kurbus Eelmise Eesti Kiriku kolumnis  mõtiskles Marko Tiitus rõõmu ja rõõmutuse üle. Jah, tegemist on küllap igivana probleemiga, ka ristirahva hulgas. Apostel Paulus õhutas filiplasi: «Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: olge rõõmsad!» (Fl 4:4). 1935. aastal ilmus meil Johannes Aaviku tõlkes piiskop Paul Wilhelm von Keppleri kuulus raamatuke «Rohkem rõõmu». See lausa programmiline rõõmuteos ...

Muinsuskaitse: riigi ja kiriku ühisosa

Muinsuskaitsealasele teabepäevale Raplamaale oli kutsutud kolme praostkonna, Lääne, Lääne-Harju ja Ida-Harju koguduste vaimulikud ning töötegijad. EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni esimehe praost Tiit Salumäe hinnangul oli 27. veebruaril toimunud riigi ja kiriku teabepäevast arvukalt osavõtjaid, lisaks valla kultuuritöötajatele olid kohal kõigi piirkonda jäävate koguduste ...