Slava Ukraine

Lehenumber 8. märts 2006 Nr 10 Archives - Eesti Kirik

Brasiilias kohtusid maailma kirikud

14.–23. veebruarini Brasiilias Porto Alegres Kirikute Maailmanõukogu (KMN) IX assambleel, millest võttis osa ka Eesti delegatsioon, nenditi: oikumeeniline liikumine vajab uuenemist, kusjuures noorte kaasamine kujuneb oikumeenia uue suuna proovikiviks. KMN mammutüritusest võttis osa 348 liikmeskiriku 704 delegaati, lisaks esindas oikumeenilisi organisatsioone 510 vaatlejat.  EELKd, kes kuulub KMNi alates 1961. aastast, ...

TOIMETUSE POSTIST

Rõõm ja kurbusKristlike eetiliste väärtuste seos usuõpetusega Rõõm ja kurbus Eelmise Eesti Kiriku kolumnis  mõtiskles Marko Tiitus rõõmu ja rõõmutuse üle. Jah, tegemist on küllap igivana probleemiga, ka ristirahva hulgas. Apostel Paulus õhutas filiplasi: «Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: olge rõõmsad!» (Fl 4:4). 1935. aastal ilmus meil Johannes Aaviku tõlkes piiskop Paul Wilhelm von Keppleri kuulus raamatuke «Rohkem rõõmu». See lausa programmiline rõõmuteos ...

Laste- ja Noorsootöö Ühendus aastal 2005

Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) on loodud toetama EELK laste ja noorsootööd ja seda eelkõige koguduste kaudu, ühendusse kuulub 164-st kogudusest 59. Laste- ja Noorsootöö Ühendusele oli 2005. aasta esimene uues vormis töötamise täisaasta. Enne seda on aastaid töötatud eraldi – Noorsootöö Keskuse ja Pühapäevakooliühendusena. Tegevusi oli 2005. aastal palju: ...

Läänemere lained

Küllap oli see Stendahl, kes kunagi kusagil ütles, et igal raamatul on oma saatus... Ilmar Vananurm võtab viisi üles: «Sääl, kus Läänemere lained randuvad…».Muidugi, arvata võib, et nii öeldi kunagi veel varem. Hetkeks vilksatab minevikust koguni ladinakeelne ütlus: habeant sua fata libelli (raamatulgi on oma saatus). Nii et üleüle-eelmisel sajandil sündinud Stendahl ...

80 AASTAT TAGASI

Märts 1926 Tallinna Niguliste saksa lauluselts (Nikolai Gesangverein) oli saanud uue juhi. Kuna Konstantin Türnpu tervislikel põhjustel koori juhatamisest loobus, kohapealt aga asendajat ei leitud, kutsuti Saksamaalt uueks juhiks  Otto Hörschelmann, kes jõulupühade eel Tallinna jõudis. Uus dirigent oli Eestimaal laialt tuntud pastorite Hörschelmannide sugukonnast ja oma muusikalise hariduse ...

Koht, kus paistab päiksekiir

Enne kui kodutute öömajale saab, käib Jaan pärastlõunal (fotol keskel) Tartu Seegis ajalehte lugemas, kus perenaisel Annely Akimovil (vasakul) ja juhataja Maie Kogeril igale tulijale ka lahke sõna öelda. 3. märtsil avati Tartus pidulikult kodutute tugikeskus Tartu Seek. Pidulikul puhul laususid õnnistussõnu Tartu praost Joel Luhamets ja MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige, Tallinna praost Gustav Piir. Tartu Seek ...

Muusikud koolivaheajal Viljandisse erialapäevadele

Kui nimetatakse teraapiat, tuleb esmalt silme ette uurimisaparatuur, võimlemismatt või psühhoterapeudi nahkdiivan, millel pikutav patsient saaks ravitseja abiga hädadest priiks. Muusikateraapiat ei oska võhik aga kuidagi liigitada, kui – siis ehk sinna nahkdiivani kategooriasse. Tegelikult on see hoopis midagi muud, nagu selgub peatselt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias kirikumuusikute-muusikaõpetajate ...

Kirikus naiseliku poole toetuseks

Tartus pensionipõlve pidav arst, Haapsalu koguduse liige Heino Noor (fotol) tegi oma ema Salme Noore mälestuseks Ühendusele Naised Teoloogias (ÜNT) 5000kroonise annetuse,  mis on mõeldud organisatsiooni tegevuse toetamiseks. Kui Heino Noor Eesti Kirikust luges, et Eesti naisteolooge ühendav liikumine peab konverentsi, tekkis idee teha aineline panus, mis väljendaks toetust ja mõistmist. «Kirik, mis peegeldab omal ...

Minnesotast Eestisse keelebarjääre ületama

Sarmikad misjonärid Elaine Gunderson ja Gen Olson Minnesotast õpetasid 13.–17. veebruarini Tartu Teoloogia Akadeemia noortele teoloogidele inglise suhtluskeelt, aga ka grammatikat, vaimulikke laule ja piiblilugemist. Misjonärid Elaine Gunderson (vasakul) ja Gen Olson tulid Tartu Teoloogia Akadeemia kutsel keelekümbluslaagrisse inglise keelt õpetama ja leiavad, et see on olnud väga sisukas aeg ning parim kogemus, mida ...

Tänu ja tunnustus

Veebruarikuu viimasel pühapäeval oli Rapla pastoraati kogunenutel võimalus olla ühe erakordse sündmuse tunnistaja – peapiiskop andis üle emeriitpraost Esra Rahulale esimese EELK elutööpreemia ja esimese EELK Teeneteristi. Meie kirikus on aegade jooksul olnud erinevat suhtumist autasudesse. On neid, kes on veendunud, et mingit inimlikku austust ei tarvitse anda ühelegi kiriku töötajale. Kirjutatud on: ...

Eduard Samuel Linnu mälestused, 9.

Vaevalt oli ta väljunud väravast, kui pööras ümber ja tuli joostes tagasi. Autotäis sõdureid tulevat meile. Me ei saanud rääkida ega head aega ütelda, jooksime tagant uksest välja metsa ja eemaldusime kiiresti talust. Läksime sügavamale metsa. Tuli õhtu ja öö. Olime kaugel metsas. Magasime. Kuulsime auto mürinat ja koerte haukumist. Olime uues ümbruses. Perekond ...

Oikumeenia meil ja mujal

14.–23. veebruarini toimus Porto Alegres, Brasiilias, Kirikute Maailmanõukogu (KMN) järjekordne assamblee. KMN on suurim ja kõikehõlmavaim oikumeeniline struktuur maailmas, koondades üle 300 liikmeskiriku ja palju assotsieerunud organisatsioone. Sel korral esindasid Eesti kirikuid assambleel praost assessor Tiit Salumäe (EELK) ja pastor president Joosep Tammo Eesti Kirikute Nõukogu delegaadina. Küllap on ...

See on Jumala tahtmine, et oma elu Eestiga olen sidunud

Vastlapäeval, 28. veebruaril oli Kirsti Malmil viimane tööpäev Misjonikeskuse peasekretärina. Siis võttis ta kitarri, pakkis asjad autosse ja sõitis Soome Lappeenranta. Läheb, et aasta pärast taas Eestis olla ja Misjonikeskuse peasekretärina jätkata. «Tule, vend, joome tassi teed, võta istet, õde, räägime veel. Mul on hea meel taas näha teid, Taevaisa ikka juhatab ...

Eesti Kirikust nr 10 saate lugeda veel:

1. lk Liina Raudvassar. Näitus ristipuudest Läinud nädalal Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise tänav 42 avatud fotonäitusega «Kagu-Eesti ristipuud» on võimalik tutvuda märtsi lõpuni. Näitus annab haarava ülevaate Lõuna-Eesti kultuuripärandi olulisest peatükist. EK. Milline kontsert sobib kirikusse?  20. märtsil peetakse konsistooriumi saalis konverentsi ...

Näitus ristipuudest

Läinud nädalal Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise tänav 42 avatud fotonäitusega «Kagu-Eesti ristipuud» on võimalik tutvuda märtsi lõpuni. Näitus annab haarava ülevaate Lõuna-Eesti kultuuripärandi olulisest peatükist. Näitus põhineb Marju Torp-Kõivupuu, Tiit Torpi ja Liis Keerbergi 2005. aastal suvistel välitöödel tehtud Kagu-Eesti ristipuude ...