Lehenumber » Väljaanded » 8. märts 2006 Nr 10

Näitus ristipuudest

Läinud nädalal Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise tänav 42 avatud fotonäitusega «Kagu-Eesti ristipuud» on võimalik tutvuda märtsi lõpuni. Näitus annab haarava ülevaate Lõuna-Eesti kultuuripärandi olulisest peatükist. Näitus põhineb Marju Torp-Kõivupuu, Tiit Torpi ja Liis Keerbergi 2005. aastal suvistel välitöödel tehtud Kagu-Eesti ristipuude ...

12.03.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Lincolni piiskopkond ja tema piiskopid John Saxbee ja David Rossdale. Palvetame uute misjonialgatuste eest kõikjal piiskopkonnas. Samuti on eestpalves Iiri Kiriku Armaghi provintsi Armaghi piiskopkond ja tema piiskop Robin Eames. Palume Jumalalt õnnistust piiskopkonna lepitustööle ja täname selle eest, mis juba on õnnestunud. Eestpalveteemad ja viited ...

Milline kontsert sobib kirikusse?

20. märtsil peetakse konsistooriumi saalis konverentsi «Muusika kirikus». Kirikuid kasutatakse aktiivselt kontserdipaikadena. Pakutav muusikavalik või sellest loobumine/keeldumine on vahel ka pinge allikaks. «Tahaksime konverentsiga probleemi selgust tuua ja julgustada kogudusi nende nõudmistes ning valgustada korraldajaid, et kasutades kirikuruumi  kontserdipaigana, valitseks muusika sisu ja ruumi vahel ...

Koht, kus paistab päiksekiir

Enne kui kodutute öömajale saab, käib Jaan pärastlõunal (fotol keskel) Tartu Seegis ajalehte lugemas, kus perenaisel Annely Akimovil (vasakul) ja juhataja Maie Kogeril igale tulijale ka lahke sõna öelda. 3. märtsil avati Tartus pidulikult kodutute tugikeskus Tartu Seek. Pidulikul puhul laususid õnnistussõnu Tartu praost Joel Luhamets ja MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige, Tallinna praost Gustav Piir. Tartu Seek ...

Brasiilias kohtusid maailma kirikud

14.–23. veebruarini Brasiilias Porto Alegres Kirikute Maailmanõukogu (KMN) IX assambleel, millest võttis osa ka Eesti delegatsioon, nenditi: oikumeeniline liikumine vajab uuenemist, kusjuures noorte kaasamine kujuneb oikumeenia uue suuna proovikiviks. KMN mammutüritusest võttis osa 348 liikmeskiriku 704 delegaati, lisaks esindas oikumeenilisi organisatsioone 510 vaatlejat.  EELKd, kes kuulub KMNi alates 1961. aastast, ...

Elamisväärse elu nimel

Laupäeval, 4. märtsil toimus Tallinnas karskuskonverents «Elu on väärt, et seda õigesti elada!». Rohket tähelepanu ja osavõttu pälvinud konverents kutsus inimesi üles mõtlema alkoholi liigtarbimise kahjulikule mõjule ühiskonnas tervikuna ja iga üksikinimese elus. Konverentsi avasõnum ja alguspalve tuli peapiiskop Andres Põderilt. Sõnavõtuga ...

Kirikus naiseliku poole toetuseks

Tartus pensionipõlve pidav arst, Haapsalu koguduse liige Heino Noor (fotol) tegi oma ema Salme Noore mälestuseks Ühendusele Naised Teoloogias (ÜNT) 5000kroonise annetuse,  mis on mõeldud organisatsiooni tegevuse toetamiseks. Kui Heino Noor Eesti Kirikust luges, et Eesti naisteolooge ühendav liikumine peab konverentsi, tekkis idee teha aineline panus, mis väljendaks toetust ja mõistmist. «Kirik, mis peegeldab omal ...

TOIMETUSE POSTIST

Rõõm ja kurbusKristlike eetiliste väärtuste seos usuõpetusega Rõõm ja kurbus Eelmise Eesti Kiriku kolumnis  mõtiskles Marko Tiitus rõõmu ja rõõmutuse üle. Jah, tegemist on küllap igivana probleemiga, ka ristirahva hulgas. Apostel Paulus õhutas filiplasi: «Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: olge rõõmsad!» (Fl 4:4). 1935. aastal ilmus meil Johannes Aaviku tõlkes piiskop Paul Wilhelm von Keppleri kuulus raamatuke «Rohkem rõõmu». See lausa programmiline rõõmuteos ...

Muinsuskaitse: riigi ja kiriku ühisosa

Muinsuskaitsealasele teabepäevale Raplamaale oli kutsutud kolme praostkonna, Lääne, Lääne-Harju ja Ida-Harju koguduste vaimulikud ning töötegijad. EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni esimehe praost Tiit Salumäe hinnangul oli 27. veebruaril toimunud riigi ja kiriku teabepäevast arvukalt osavõtjaid, lisaks valla kultuuritöötajatele olid kohal kõigi piirkonda jäävate koguduste ...

Tänu ja tunnustus

Veebruarikuu viimasel pühapäeval oli Rapla pastoraati kogunenutel võimalus olla ühe erakordse sündmuse tunnistaja – peapiiskop andis üle emeriitpraost Esra Rahulale esimese EELK elutööpreemia ja esimese EELK Teeneteristi. Meie kirikus on aegade jooksul olnud erinevat suhtumist autasudesse. On neid, kes on veendunud, et mingit inimlikku austust ei tarvitse anda ühelegi kiriku töötajale. Kirjutatud on: ...

Laste- ja Noorsootöö Ühendus aastal 2005

Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) on loodud toetama EELK laste ja noorsootööd ja seda eelkõige koguduste kaudu, ühendusse kuulub 164-st kogudusest 59. Laste- ja Noorsootöö Ühendusele oli 2005. aasta esimene uues vormis töötamise täisaasta. Enne seda on aastaid töötatud eraldi – Noorsootöö Keskuse ja Pühapäevakooliühendusena. Tegevusi oli 2005. aastal palju: ...

Alliansspalvenädala tekstid Eestist

Kristlik portaal Kompass teatab, et Euroopa Evangeelne Allianss on andnud Eesti Evangeelsele Alliansile austava ülesande koostada 2007. a alguse palvenädala teemad ja kirjutada palved. Eesti kristlike kirikute koostöös on valminud palvetekstid, mida tõlgitakse Euroopa keeltesse ja neid kasutatakse 2007. aasta alliansspalvenädalal 7.–14. jaanuarini 2007. EELK poolt kirjutas palvetekstid peapiiskop Andres Põder.

Oikumeenia meil ja mujal

14.–23. veebruarini toimus Porto Alegres, Brasiilias, Kirikute Maailmanõukogu (KMN) järjekordne assamblee. KMN on suurim ja kõikehõlmavaim oikumeeniline struktuur maailmas, koondades üle 300 liikmeskiriku ja palju assotsieerunud organisatsioone. Sel korral esindasid Eesti kirikuid assambleel praost assessor Tiit Salumäe (EELK) ja pastor president Joosep Tammo Eesti Kirikute Nõukogu delegaadina. Küllap on ...

Läänemere lained

Küllap oli see Stendahl, kes kunagi kusagil ütles, et igal raamatul on oma saatus... Ilmar Vananurm võtab viisi üles: «Sääl, kus Läänemere lained randuvad…».Muidugi, arvata võib, et nii öeldi kunagi veel varem. Hetkeks vilksatab minevikust koguni ladinakeelne ütlus: habeant sua fata libelli (raamatulgi on oma saatus). Nii et üleüle-eelmisel sajandil sündinud Stendahl ...

LÜHIUUDISED

Orel kastis Eelmise nädala neljapäeval teatas ajaleht Saarlane, et Kuressaare Laurentiuse kiriku 124aastane Saueri orel ootab juba 2004. aasta lõpust kokkupakituna teekonda mandrile OÜ Kriisa Oreliehitusse remonti. Kahe aasta eest peeti lahkumiskontsert ja orel võeti osadeks ning pakiti kokku transpordiks. Koguduse organisti Jaanus Torrimi sõnul on auväärses eas instrumendi remondi takistuseks raha. Ehkki ...