Lehenumber » Väljaanded » 1. veebruar 2006 Nr 5

Kutsutud ja seatud

Mõtlen tänuga möödunud nädalal toimunud vaimulike konverentsile. Vaimulike töö iseloomu tõttu ei ole suuremad omavahelised kokkusaamised võimalikud kuigi sageli, sellepärast on aasta harvad kohtumised erakordsed.  Olla kutsutud ja seatud teenimisülesandesse kirikus on suur eesõigus. Iialgi ei ole küllalt mõtlemisest sellele ülesandele. Sellepärast avaldan südamest ...

Eduard Samuel Linnu mälestused 4.

Võtsin aktiivselt osa usulis-eetilise ringi tööst, mis oli tõukeks minu teoloogia, usuteaduse, õppimiseks. Mõju tuli ka kodust. Algkooli päevil oli mul huvi hakata talumeheks, eriti nooremates klassides, vanemates klassides aga tekkis soov õppida edasi gümnaasiumis. Treffneri gümnaasium rahuldas minu huvi ja  inspireeris edasi õppima ülikoolis. Kohustus isamaa ees ...

Jeesus Kristus on igavesti elav

Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Miljonite aastate pärast, kui inimene arvas end olevat küllalt tark, hülgas ta Jumala ning otsustas ise oma tulevikku kujundama hakata. Nii said alguse maailma viimased seitse päeva. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin ...

Abrahami järglased – kontsert Niguliste kirikus

Abraham on suure osa maailma rahvastiku vaimne esiisa. Temale toetuvad kolm monoteistlikku maailmareligiooni. Kuna iga religioon kannab endas omakorda tohutut muusikalist varasalve, võiks pidada Abrahami ka muusikamaailma esiisaks. 7. veebruari kontserdil kohtuvad erinevad religioonid muusika kaudu. Ega vist muud moodi kohtumist naljalt ette ei kujutakski. On see siis muusika privileeg või koorem? Selge on see, et muusika tähendusest saadakse aru ikka ...

Kuninganna tuleb

Möödunud nädalal levis uudis, et Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II tuleb oktoobris Eestisse riigivisiidile. Tänavu möödub 15 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning niisama palju aega ka diplomaatiliste suhete taaskehtestamisest kahe riigi vahel; kuninganna visiit on kinnituseks senistest igati headest suhetest. Kuninga või kuninganna saabumine tekitab ilmselt alati segadust. Sooja huumoriga annab ...

Eenok Haamer: eestlased tundsid ühte Jumalat

Tartu ülikooli usuteaduskonnas uurimistööga «Eenok Haameri visioon eestlaste rahvuslik-religioossest olemusest» magistrikraadi kaitsnud Kaja Karo väidab, et Haamer on üks vähestest eesti teoloogidest, kes mõistab ning suudab sõnastada eesti rahvuslikku konteksti arvestava teoloogia tähtsust. Tartu Ülikooli tasemeõppe peaspetsialist, teoloogiamagister Kaja Karo kaitses kraadi mag Eenok ...

Vaimulike konverentsil mõtestati vaimuliku ametit

Konverentsi esimesel õhtul süüdati misjonäride meenutuseks ja südamete sidumiseks küünlad.  Nende tuli soojendab ka Tanel Otsa, Jaan Tammsalu ja Rene Reinsood.24.–25. jaanuarini Võrus Kubija hotellis toimunud vaimulike konverents kandis pealkirja «Kutsutud ja seatud». Konverentsil, millest võttis osa üle 90 vaimuliku, vahetati mõtteid vaimuliku ameti üle algkristluses, luterluse ...