Lehenumber » Väljaanded » 1. veebruar 2006 Nr 5

80 aastat tagasi

   Veebruar 1926 Tallinna Konservatooriumi oreliklass, mis juba kaks noort organisti (Juhan Jürme ja Peeter Laja) ellu oli saatnud, oli siiani pidanud läbi ajama ilma oma harjutusorelita. Harjutamas käidi Estonia kontsertorelil. Muidugi oldi seal «vabadikuseisuses», kus tuli arvestada Estonia seltsi juhatuse ettekirjutuste ja harjutusaegadega. Õppuritele oma orel Läinud aastal, s.o  aastal 1925, tuli ...

Ühise laua taga

8. veebruaril on taas konsistooriumis koos kiriku ja erakondade esindajad. Peapiiskop Andres Põderi kutsel oldi sel aastal erakondade esindajatega koos 4. jaanuaril. Kohal olid Res Publica, Rahvaliidu, Reformierakonna, Isamaliidu ja Kristliku Rahvaparteid esindajad. Koostöö on elavnenud ja omandamas regulaarsust pärast novembris toimunud konverentsi, kus kõneks olid kristlikud väärtused. Erakondade esindajatele ...

Mees, kes oskab kuulatada orelit

Ta kummardub oreli kui oma suhtluspartneri poole, kuulatab erksalt ja igasse tundlikku sõrmelööki paneb oma hinge. Ta huuled sosistavad partnerile salasõnu ja muusika haarab liikumisse kogu ta olemuse näomiimikast varbaotsteni. See on Aare-Paul Lattik (35) – Eesti noorema põlve organistide värvikaim esindaja. Aare-Paul Lattik on Eesti orelikunsti noorema põlvkonna silmapaistvamaid esindajaid. Kas mulje, et ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, kirgastamismäel tegid Sa avalikuks oma jüngritele, et maine ja taevaline ei ole teineteisest nii kaugel, kui meie enamasti arvame. Sa näitasid oma jüngritele, et kaduv sisaldab kadumatut, maine sisaldab taevalist. Sinu kolm lähemat jüngrit kartsid väga. Nad nägid oma silmadega ülestõusmise väge. «Ärge kartke!» olid Sinu sõnad neile kolmele. «Ära ...

Väike Küünal särab

Taliharjapäeval ja üks päev enne ja pärast seda säras Põltsamaal eriline küünal – Kirikumuusika Liidu lastekoor Väike Küünal. Pühapäevasel jumalateenistusel Põltsamaa kirikus soojendas ja valgustas ta kõigi kuulajate meeli.Lapsi õpetasid koorijuhid Maiu Linnamägi, Aivi Otsnik, Anne Jalakas, Kaie Tanner, Maarian Lend, Taimi Välba, Anna Humal ja Sirje Kaasik. ...

Tartu rahulepingu 86. aastapäeva sündmused 2. veebruaril

Tallinnas ja Tartus Tallinnas Kell 11 mälestustalitus lepingu pealäbirääkija Jaan Poska haual Siselinna kalmistul. Kell 12 Jüriöö pargis auvahtkond, orkester, vabaduslõke, sõnavõtud Riigikogu, valitsuse, Tallinna linnavõimude, kaitseväe, Kaitseliidu ja linnakodanike poolt. Vabadussõja mälestusmärgi juurde asetatakse lilli. Kell 14 meenutushetk ...

Usumees ja pedagoog Jan Amos Komensky

Jan Amos Komensky, pedagoogikateaduse rajaja, humanisti, filosoofi ja  usuteadlase surmast möödus eelmisel aastal 335 aastat (28.03.1592–15.11.1670). Komensky ideed jõudsid Eestisse pärast Tallinna Gümnaasiumi ning Academia Gustaviana avamist. Tartu ülikooli kasvandik Gezelius ilmutas peale Komenskyga kohtumist Tartus 1648. a kreeka-ladinakeelse «Janua lingurum reserata aurea», mida kasutati ...

5.02.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Peterboroughi piiskopkond ja tema piiskopid Ian Cundy ning Frank White. Palvetame 5.–6. veebruarini toimuva piiskopkonna pastorite konverentsi, samuti ka piiskopkonna järgmise viisaastaku misjoniprogrammi eduka käivitamise eest. Samuti on eestpalves Iiri Kiriku Dublini provintsi Meathi ja Kildare piiskopkond ja tema piiskop Richard Clarke. Täname Jumalat elu eest Kirikus ja palvetame ...

Jäädvustatakse rootslaste ajalugu Eestis

Tallinna Rootsi-Mihkli kirik saab muuseumi. See on väärt uudis, sest teatavasti meil spetsiaalseid kirikumuuseume palju pole. Nimetada võiks Jõhvi kiriku all olevat muuseumi, väljapanekut Pilistvere pastoraadis, Jaan Lattiku muuseumituba Viljandi Pauluse kirikus ja Jakob Hurda tuba Otepääl. Toetuste toel Tallinna Rootsi-Mihkli kirik paikneb Rüütli tn 9. Linnavaestele ehitatud uus seek sai ...

Noorte talvepäevad 3.–5. veebruarini Põltsamaal «Kallista mind natuke…»

Algus 3. veebruaril kl 17 registreerimisega kiriklas Allika 1, noortepäevad päädivad pühapäeval jumalateenistusega kirikus. Päevade raames on hulgaliselt üritusi: õhtuprogramm, rühmatööd, intervjuu, teevik, ansambli Proseuhe kontsert jpm. Eelregistreerimine 1. veebruarini Põltsamaa koguduse tel 776 9915 ja 5663 2537 või poltsamaa@eelk.ee ning merle.meidla@mail.ee . Osalustasu on 150 krooni ...

Jaan Kiivit 100

27. veebruaril on EELK peapiiskop Jaan Kiiviti sen 100. sünniaastapäev. Kiivit teenis aastatel 1933–48 Viru-Jaagupi koguduse vaimulikuna, oli ka Viru praostkonna praost. 1948–58 teenis Tallinna Jaani kogudust, oli Tallinna praost ja piiskopi alaline asetäitja. Peapiiskopiks valiti 1949. aasta oktoobris ja ta oli selles ametis kuni 1967. aastani. Jaan Kiivit suri 3. augustil 1971. Piiskoplik nõukogu otsustas peapiiskopi 100. ...

Paavst juhatab lugejad kristluse tuuma juurde

Joseph Ratzinger (paavst Benedictus XVI) Sissejuhatus kristlusesse. Johannes Esto Ühing, märts 2006, ca 340 lk, kõva köide. Tõlkinud Kersti Rist. Joseph Ratzingeri peateost «Sissejuhatus kristlusesse» võib juba praegu nimetada klassikaks. See on kirjutatud vahetult pärast II Vatikani kirikukogu 1968. a, kuid on aktuaalne tänapäevalgi. 2000. a muutmata kordustrüki ...

Mida sa ootad?

Tähelepanu  kõik  kuni 15aastased, olete oodatud 4. märtsil Haapsallu! Üritus toimub Wiedemanni gümnaasiumis (Wiedemanni 15) ja Haapsalu toomkirikus. Registreerimine Wiedemanni gümnaasiumis algab kl 10.30, järgneb tegevus. Kl 15.45  jumalateenistus Haapsalu toomkirikus. Kaasa võta rõõmus meel, tahtmine leida ootustele rühmatöös vastuseid, soov leida uusi ...

Petserimaa sõnum

1920. aasta 2. veebruaril sõlmitud Tartu rahulepinguga tunnustas Venemaa «Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust». Lepingu järgi kuulus Eestile 1582 km2  Ida-Petserimaast, millest aga 1945. a 1182 km2 Vene haldusalasse hõivati. Piiri järjest lääne poole nihutades on lahutatud etnilised seto alad.Kirjutasin ühes maakonnalehes möödunud aasta jaanuaris:«Eesti Vabariigi Petserimaa rabati Eesti riigilt 60 ...

Ka käesolev sajand on ootamise aeg

Kirjastuselt Logos ilmus väljapaistva evangeelse teoloogi ja kirjaniku dr Heinz Zahrnti (1915–2003) raamat «Jumala ootamise ajal», mõtisklus kirikuajaloost ja selle tähendusest. Heinz Zahrnti raamat mängib teoloogiast teada-tuntud vastuoluga «juba, aga mitte veel». Tavaliselt öeldakse seda jumalariigi kohta, et see on juba tulnud, ehkki mitte veel kirkuses. Raamatu autor läheneb sellesama väljendiga ...