Lehenumber » Väljaanded » 1. veebruar 2006 Nr 5

Jeesus Kristus on igavesti elav

Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Miljonite aastate pärast, kui inimene arvas end olevat küllalt tark, hülgas ta Jumala ning otsustas ise oma tulevikku kujundama hakata. Nii said alguse maailma viimased seitse päeva. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin ...

Abrahami järglased – kontsert Niguliste kirikus

Abraham on suure osa maailma rahvastiku vaimne esiisa. Temale toetuvad kolm monoteistlikku maailmareligiooni. Kuna iga religioon kannab endas omakorda tohutut muusikalist varasalve, võiks pidada Abrahami ka muusikamaailma esiisaks. 7. veebruari kontserdil kohtuvad erinevad religioonid muusika kaudu. Ega vist muud moodi kohtumist naljalt ette ei kujutakski. On see siis muusika privileeg või koorem? Selge on see, et muusika tähendusest saadakse aru ikka ...

Kuninganna tuleb

Möödunud nädalal levis uudis, et Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II tuleb oktoobris Eestisse riigivisiidile. Tänavu möödub 15 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning niisama palju aega ka diplomaatiliste suhete taaskehtestamisest kahe riigi vahel; kuninganna visiit on kinnituseks senistest igati headest suhetest. Kuninga või kuninganna saabumine tekitab ilmselt alati segadust. Sooja huumoriga annab ...

Eenok Haamer: eestlased tundsid ühte Jumalat

Tartu ülikooli usuteaduskonnas uurimistööga «Eenok Haameri visioon eestlaste rahvuslik-religioossest olemusest» magistrikraadi kaitsnud Kaja Karo väidab, et Haamer on üks vähestest eesti teoloogidest, kes mõistab ning suudab sõnastada eesti rahvuslikku konteksti arvestava teoloogia tähtsust. Tartu Ülikooli tasemeõppe peaspetsialist, teoloogiamagister Kaja Karo kaitses kraadi mag Eenok ...

Vaimulike konverentsil mõtestati vaimuliku ametit

Konverentsi esimesel õhtul süüdati misjonäride meenutuseks ja südamete sidumiseks küünlad.  Nende tuli soojendab ka Tanel Otsa, Jaan Tammsalu ja Rene Reinsood.24.–25. jaanuarini Võrus Kubija hotellis toimunud vaimulike konverents kandis pealkirja «Kutsutud ja seatud». Konverentsil, millest võttis osa üle 90 vaimuliku, vahetati mõtteid vaimuliku ameti üle algkristluses, luterluse ...

80 aastat tagasi

   Veebruar 1926 Tallinna Konservatooriumi oreliklass, mis juba kaks noort organisti (Juhan Jürme ja Peeter Laja) ellu oli saatnud, oli siiani pidanud läbi ajama ilma oma harjutusorelita. Harjutamas käidi Estonia kontsertorelil. Muidugi oldi seal «vabadikuseisuses», kus tuli arvestada Estonia seltsi juhatuse ettekirjutuste ja harjutusaegadega. Õppuritele oma orel Läinud aastal, s.o  aastal 1925, tuli ...

Ühise laua taga

8. veebruaril on taas konsistooriumis koos kiriku ja erakondade esindajad. Peapiiskop Andres Põderi kutsel oldi sel aastal erakondade esindajatega koos 4. jaanuaril. Kohal olid Res Publica, Rahvaliidu, Reformierakonna, Isamaliidu ja Kristliku Rahvaparteid esindajad. Koostöö on elavnenud ja omandamas regulaarsust pärast novembris toimunud konverentsi, kus kõneks olid kristlikud väärtused. Erakondade esindajatele ...

Mees, kes oskab kuulatada orelit

Ta kummardub oreli kui oma suhtluspartneri poole, kuulatab erksalt ja igasse tundlikku sõrmelööki paneb oma hinge. Ta huuled sosistavad partnerile salasõnu ja muusika haarab liikumisse kogu ta olemuse näomiimikast varbaotsteni. See on Aare-Paul Lattik (35) – Eesti noorema põlve organistide värvikaim esindaja. Aare-Paul Lattik on Eesti orelikunsti noorema põlvkonna silmapaistvamaid esindajaid. Kas mulje, et ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, kirgastamismäel tegid Sa avalikuks oma jüngritele, et maine ja taevaline ei ole teineteisest nii kaugel, kui meie enamasti arvame. Sa näitasid oma jüngritele, et kaduv sisaldab kadumatut, maine sisaldab taevalist. Sinu kolm lähemat jüngrit kartsid väga. Nad nägid oma silmadega ülestõusmise väge. «Ärge kartke!» olid Sinu sõnad neile kolmele. «Ära ...

Väike Küünal särab

Taliharjapäeval ja üks päev enne ja pärast seda säras Põltsamaal eriline küünal – Kirikumuusika Liidu lastekoor Väike Küünal. Pühapäevasel jumalateenistusel Põltsamaa kirikus soojendas ja valgustas ta kõigi kuulajate meeli.Lapsi õpetasid koorijuhid Maiu Linnamägi, Aivi Otsnik, Anne Jalakas, Kaie Tanner, Maarian Lend, Taimi Välba, Anna Humal ja Sirje Kaasik. ...

Tartu rahulepingu 86. aastapäeva sündmused 2. veebruaril

Tallinnas ja Tartus Tallinnas Kell 11 mälestustalitus lepingu pealäbirääkija Jaan Poska haual Siselinna kalmistul. Kell 12 Jüriöö pargis auvahtkond, orkester, vabaduslõke, sõnavõtud Riigikogu, valitsuse, Tallinna linnavõimude, kaitseväe, Kaitseliidu ja linnakodanike poolt. Vabadussõja mälestusmärgi juurde asetatakse lilli. Kell 14 meenutushetk ...

Usumees ja pedagoog Jan Amos Komensky

Jan Amos Komensky, pedagoogikateaduse rajaja, humanisti, filosoofi ja  usuteadlase surmast möödus eelmisel aastal 335 aastat (28.03.1592–15.11.1670). Komensky ideed jõudsid Eestisse pärast Tallinna Gümnaasiumi ning Academia Gustaviana avamist. Tartu ülikooli kasvandik Gezelius ilmutas peale Komenskyga kohtumist Tartus 1648. a kreeka-ladinakeelse «Janua lingurum reserata aurea», mida kasutati ...

5.02.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Peterboroughi piiskopkond ja tema piiskopid Ian Cundy ning Frank White. Palvetame 5.–6. veebruarini toimuva piiskopkonna pastorite konverentsi, samuti ka piiskopkonna järgmise viisaastaku misjoniprogrammi eduka käivitamise eest. Samuti on eestpalves Iiri Kiriku Dublini provintsi Meathi ja Kildare piiskopkond ja tema piiskop Richard Clarke. Täname Jumalat elu eest Kirikus ja palvetame ...

Jäädvustatakse rootslaste ajalugu Eestis

Tallinna Rootsi-Mihkli kirik saab muuseumi. See on väärt uudis, sest teatavasti meil spetsiaalseid kirikumuuseume palju pole. Nimetada võiks Jõhvi kiriku all olevat muuseumi, väljapanekut Pilistvere pastoraadis, Jaan Lattiku muuseumituba Viljandi Pauluse kirikus ja Jakob Hurda tuba Otepääl. Toetuste toel Tallinna Rootsi-Mihkli kirik paikneb Rüütli tn 9. Linnavaestele ehitatud uus seek sai ...

Noorte talvepäevad 3.–5. veebruarini Põltsamaal «Kallista mind natuke…»

Algus 3. veebruaril kl 17 registreerimisega kiriklas Allika 1, noortepäevad päädivad pühapäeval jumalateenistusega kirikus. Päevade raames on hulgaliselt üritusi: õhtuprogramm, rühmatööd, intervjuu, teevik, ansambli Proseuhe kontsert jpm. Eelregistreerimine 1. veebruarini Põltsamaa koguduse tel 776 9915 ja 5663 2537 või poltsamaa@eelk.ee ning merle.meidla@mail.ee . Osalustasu on 150 krooni ...