Lehenumber » Väljaanded » 1. veebruar 2006 Nr 5

Misjonitööst läbi aurava tee ja heegeldamise

Selle aasta vaimulike konverentsi esimese päeva õhtut elavdas EELK Misjonikoori etendatud näidend Eesti misjoniajaloost, mille on eri allikate põhjal kokku seadnud Misjonikeskuse misjonisekretär Piret Riim. Misjonikoori liikmed on rollidesse sisse elanud – teejoomise juures võib nii mõnigi tähtis asi selgeks saada. Näidendi esitamine konverentsil polnud kindlasti mitte juhuslik, kuna käesoleval aastal ...

President Rüütel kohtus kohalike eestlastega

Põhja-Kalifornia eestlaskonnal oli 19. jaanuaril võimalus kohtuda Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütliga, kes viibis San Franciscos ja selle ümbruskonnas visiidil. Koguduse juhatuse esimees Heino Valvur tänas president Arnold Rüütlit kohtumise eest.Olgugi, et peamine põhjus paistis olema kutse Põhja-Kalifornia Rahvusvaheliste Suhete Nõukogu (World Affairs Council of Northern California) poolt neile ...

2. veebruar – küünlapäev

Küünlapäev ehk Issanda templissetoomise püha  on rahvakalendri järgi üks tuntumatest talvepoolituspühadest. Sellel päeval pidi pool inimeste ja loomade talvevarust alles olema. Tavaks oli öelda, et küünlapäeval murtakse talve selgroog, talve süda lüüakse lõhki, kõrred hakkavad lund vihkama jne. Keedeti rituaalseid toite nagu tanguputru ja sealiha ning valmistati ...

Vaata, see on Jumala tempel, mis on unustuse hõlmas

Minu vanaisa Hendrik Rooma Johannese poeg sündis  Võnnu kihelkonnas Terrikeste külas metsavahi pojana. Lõpetas Võnnu kihelkonnakooli ja Hugo Treffneri gümnaasiumi. Temast sai kooliõpetaja. Ta saadeti Piirissaare kooli peale. Seal pidi ta jäälagunemise ajal olema ka velsker ja köster. Tööd oli palju. Ta abiellus kaupmehe tütre Miina Muutraga ja neil oli 3 poega ja 2 tütart. Pensionieas ...

Eesti Kirikust nr 5 saate lugeda veel:

2. lk Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel Sirje Semmi küsimustele vastab Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Urmas Volens. Rootsi kiriku peapiiskopiks püüdlevad vend ja õde. Allikas: BNS. Jaan Leppik pühitseti preestriks. Allikas: EAÕK pressiteade   3. lk Ilmar Vananurm,Seto Kongressi Vanemate Kogu liige, praegune peavanem. Petserimaa sõnum 1920. aasta 2. veebruaril ...

Olla tõsiseltvõetav partner

President Arnold Rüütli kõne Stanfordi ülikooli Rahvusvahelise Julgeoleku ja Koostöö Keskuses 20. jaanuaril Austatud minister Perry, head koosolijad! Suur tänu võimaluse eest vahetada teiega mõtteid rahvusvahelistest suhetest ja koostööst tänases maailmas. Eesti on suhteliselt noor riik, mille iseseisvus kuulutati välja 24. veebruaril 1918. Sellel oli vaieldamatu seos ka president Wilsoni ...

TÜ usuteaduskond ja Usuteaduse Instituut arutasid koostöövõimalusi

23. jaanuaril toimus Tartus kohtumine, kus arutati võimalusi arendada Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna ja Usuteaduse Instituudi (UI) vahel koostööd. Kohtumisel osalesid sihtasutuse UI nõukogu liikmed peapiiskop Andres Põder, assessorid Ove Sander ja Joel Luhamets, kantsler Mati Maanas ja UI rektori kt Randar Tasmuth, Tartu Ülikooli poolt rektor Jaak Aaviksoo, usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, professorid ...

Eesti muusikaelust lahutamatu Vox Clamantis

   Ansambel Vox Clamantis (ld keeles ‘Hüüdja hääl’, prohvet Jesaja) ühendab vana ja uut muusikat. Kollektiiv toetub gregooriuse laulule ja varasele mitmehäälsusele. Kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve. Vox Clamantis alustas tegevust 1996. aasta sügisel, katoliku kirikus esimese advendipühapäeva missal. Tulve räägib ansambli sünnist: «Tegelesin tollal Pariisis täpselt sama ...

Kutsutud ja seatud

Mõtlen tänuga möödunud nädalal toimunud vaimulike konverentsile. Vaimulike töö iseloomu tõttu ei ole suuremad omavahelised kokkusaamised võimalikud kuigi sageli, sellepärast on aasta harvad kohtumised erakordsed.  Olla kutsutud ja seatud teenimisülesandesse kirikus on suur eesõigus. Iialgi ei ole küllalt mõtlemisest sellele ülesandele. Sellepärast avaldan südamest ...

Eduard Samuel Linnu mälestused 4.

Võtsin aktiivselt osa usulis-eetilise ringi tööst, mis oli tõukeks minu teoloogia, usuteaduse, õppimiseks. Mõju tuli ka kodust. Algkooli päevil oli mul huvi hakata talumeheks, eriti nooremates klassides, vanemates klassides aga tekkis soov õppida edasi gümnaasiumis. Treffneri gümnaasium rahuldas minu huvi ja  inspireeris edasi õppima ülikoolis. Kohustus isamaa ees ...

Jeesus Kristus on igavesti elav

Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Miljonite aastate pärast, kui inimene arvas end olevat küllalt tark, hülgas ta Jumala ning otsustas ise oma tulevikku kujundama hakata. Nii said alguse maailma viimased seitse päeva. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin ...

Abrahami järglased – kontsert Niguliste kirikus

Abraham on suure osa maailma rahvastiku vaimne esiisa. Temale toetuvad kolm monoteistlikku maailmareligiooni. Kuna iga religioon kannab endas omakorda tohutut muusikalist varasalve, võiks pidada Abrahami ka muusikamaailma esiisaks. 7. veebruari kontserdil kohtuvad erinevad religioonid muusika kaudu. Ega vist muud moodi kohtumist naljalt ette ei kujutakski. On see siis muusika privileeg või koorem? Selge on see, et muusika tähendusest saadakse aru ikka ...

Kuninganna tuleb

Möödunud nädalal levis uudis, et Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II tuleb oktoobris Eestisse riigivisiidile. Tänavu möödub 15 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning niisama palju aega ka diplomaatiliste suhete taaskehtestamisest kahe riigi vahel; kuninganna visiit on kinnituseks senistest igati headest suhetest. Kuninga või kuninganna saabumine tekitab ilmselt alati segadust. Sooja huumoriga annab ...

Eenok Haamer: eestlased tundsid ühte Jumalat

Tartu ülikooli usuteaduskonnas uurimistööga «Eenok Haameri visioon eestlaste rahvuslik-religioossest olemusest» magistrikraadi kaitsnud Kaja Karo väidab, et Haamer on üks vähestest eesti teoloogidest, kes mõistab ning suudab sõnastada eesti rahvuslikku konteksti arvestava teoloogia tähtsust. Tartu Ülikooli tasemeõppe peaspetsialist, teoloogiamagister Kaja Karo kaitses kraadi mag Eenok ...

Vaimulike konverentsil mõtestati vaimuliku ametit

Konverentsi esimesel õhtul süüdati misjonäride meenutuseks ja südamete sidumiseks küünlad.  Nende tuli soojendab ka Tanel Otsa, Jaan Tammsalu ja Rene Reinsood.24.–25. jaanuarini Võrus Kubija hotellis toimunud vaimulike konverents kandis pealkirja «Kutsutud ja seatud». Konverentsil, millest võttis osa üle 90 vaimuliku, vahetati mõtteid vaimuliku ameti üle algkristluses, luterluse ...