Slava Ukraine

Lehenumber 1. veebruar 2006 Nr 5 Archives - Eesti Kirik

Kuninganna tuleb

Möödunud nädalal levis uudis, et Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II tuleb oktoobris Eestisse riigivisiidile. Tänavu möödub 15 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning niisama palju aega ka diplomaatiliste suhete taaskehtestamisest kahe riigi vahel; kuninganna visiit on kinnituseks senistest igati headest suhetest. Kuninga või kuninganna saabumine tekitab ilmselt alati segadust. Sooja huumoriga annab ...

Arengukava on kokkulepe kõigi kirikuliikmete vahel

Teisipäeval, 17. jaanuaril oli piiskopliku nõukogu uue koosseisu esimene istung, kus räägiti arengukavast, kiriku sümboolikast, muinsuskaitsest, Usuteaduse Instituudist ja veel paljust muustki. Kirikuseadustikus seisab, et arengukava koostatakse EELK põhikirjas nimetatud kiriku ülesande paremaks täitmiseks. Arengukava peavad koostama nii EELK tervikuna kui ka praostkonnad ja kogudused. See jaguneb  tegevusvaldkondade (nt ...

Eenok Haamer: eestlased tundsid ühte Jumalat

Tartu ülikooli usuteaduskonnas uurimistööga «Eenok Haameri visioon eestlaste rahvuslik-religioossest olemusest» magistrikraadi kaitsnud Kaja Karo väidab, et Haamer on üks vähestest eesti teoloogidest, kes mõistab ning suudab sõnastada eesti rahvuslikku konteksti arvestava teoloogia tähtsust. Tartu Ülikooli tasemeõppe peaspetsialist, teoloogiamagister Kaja Karo kaitses kraadi mag Eenok ...

Ühise laua taga

8. veebruaril on taas konsistooriumis koos kiriku ja erakondade esindajad. Peapiiskop Andres Põderi kutsel oldi sel aastal erakondade esindajatega koos 4. jaanuaril. Kohal olid Res Publica, Rahvaliidu, Reformierakonna, Isamaliidu ja Kristliku Rahvaparteid esindajad. Koostöö on elavnenud ja omandamas regulaarsust pärast novembris toimunud konverentsi, kus kõneks olid kristlikud väärtused. Erakondade esindajatele ...

Heinar Roosimägi tuli tagasi kodupraostkonda

Aastalõpu ajalehes Põhjarannik kirjutas Teet Korsten oktoobrist Lüganuse kogudust teenivast diakonist  Heinar Roosimäest. Heinar Roosimägi 2005. aasta kevadel veel Saarte praostkonna vaimulikuna. Lüganuse koguduse teenimine on olnud Heinar Roosimäe ammune mõte ja unistus juba ajal, kui ta Jõhvi kirikus praktikal oli. Oma praegust tööposti saab Heinar võrrelda kogudustega Ida-Harju praostkonnas, ...

Mees, kes oskab kuulatada orelit

Ta kummardub oreli kui oma suhtluspartneri poole, kuulatab erksalt ja igasse tundlikku sõrmelööki paneb oma hinge. Ta huuled sosistavad partnerile salasõnu ja muusika haarab liikumisse kogu ta olemuse näomiimikast varbaotsteni. See on Aare-Paul Lattik (35) – Eesti noorema põlve organistide värvikaim esindaja. Aare-Paul Lattik on Eesti orelikunsti noorema põlvkonna silmapaistvamaid esindajaid. Kas mulje, et ...

Tartu rahulepingu 86. aastapäeva sündmused 2. veebruaril

Tallinnas ja Tartus Tallinnas Kell 11 mälestustalitus lepingu pealäbirääkija Jaan Poska haual Siselinna kalmistul. Kell 12 Jüriöö pargis auvahtkond, orkester, vabaduslõke, sõnavõtud Riigikogu, valitsuse, Tallinna linnavõimude, kaitseväe, Kaitseliidu ja linnakodanike poolt. Vabadussõja mälestusmärgi juurde asetatakse lilli. Kell 14 meenutushetk ...

Misjonitööst läbi aurava tee ja heegeldamise

Selle aasta vaimulike konverentsi esimese päeva õhtut elavdas EELK Misjonikoori etendatud näidend Eesti misjoniajaloost, mille on eri allikate põhjal kokku seadnud Misjonikeskuse misjonisekretär Piret Riim. Misjonikoori liikmed on rollidesse sisse elanud – teejoomise juures võib nii mõnigi tähtis asi selgeks saada. Näidendi esitamine konverentsil polnud kindlasti mitte juhuslik, kuna käesoleval aastal ...

Usumees ja pedagoog Jan Amos Komensky

Jan Amos Komensky, pedagoogikateaduse rajaja, humanisti, filosoofi ja  usuteadlase surmast möödus eelmisel aastal 335 aastat (28.03.1592–15.11.1670). Komensky ideed jõudsid Eestisse pärast Tallinna Gümnaasiumi ning Academia Gustaviana avamist. Tartu ülikooli kasvandik Gezelius ilmutas peale Komenskyga kohtumist Tartus 1648. a kreeka-ladinakeelse «Janua lingurum reserata aurea», mida kasutati ...

Noorte talvepäevad 3.–5. veebruarini Põltsamaal «Kallista mind natuke…»

Algus 3. veebruaril kl 17 registreerimisega kiriklas Allika 1, noortepäevad päädivad pühapäeval jumalateenistusega kirikus. Päevade raames on hulgaliselt üritusi: õhtuprogramm, rühmatööd, intervjuu, teevik, ansambli Proseuhe kontsert jpm. Eelregistreerimine 1. veebruarini Põltsamaa koguduse tel 776 9915 ja 5663 2537 või poltsamaa@eelk.ee ning merle.meidla@mail.ee . Osalustasu on 150 krooni ...

Vaata, see on Jumala tempel, mis on unustuse hõlmas

Minu vanaisa Hendrik Rooma Johannese poeg sündis  Võnnu kihelkonnas Terrikeste külas metsavahi pojana. Lõpetas Võnnu kihelkonnakooli ja Hugo Treffneri gümnaasiumi. Temast sai kooliõpetaja. Ta saadeti Piirissaare kooli peale. Seal pidi ta jäälagunemise ajal olema ka velsker ja köster. Tööd oli palju. Ta abiellus kaupmehe tütre Miina Muutraga ja neil oli 3 poega ja 2 tütart. Pensionieas ...

Mida sa ootad?

Tähelepanu  kõik  kuni 15aastased, olete oodatud 4. märtsil Haapsallu! Üritus toimub Wiedemanni gümnaasiumis (Wiedemanni 15) ja Haapsalu toomkirikus. Registreerimine Wiedemanni gümnaasiumis algab kl 10.30, järgneb tegevus. Kl 15.45  jumalateenistus Haapsalu toomkirikus. Kaasa võta rõõmus meel, tahtmine leida ootustele rühmatöös vastuseid, soov leida uusi ...

Eesti muusikaelust lahutamatu Vox Clamantis

   Ansambel Vox Clamantis (ld keeles ‘Hüüdja hääl’, prohvet Jesaja) ühendab vana ja uut muusikat. Kollektiiv toetub gregooriuse laulule ja varasele mitmehäälsusele. Kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve. Vox Clamantis alustas tegevust 1996. aasta sügisel, katoliku kirikus esimese advendipühapäeva missal. Tulve räägib ansambli sünnist: «Tegelesin tollal Pariisis täpselt sama ...

Telli soome luuletus eesti keeles!

Neljapäeval, 2. veebruaril kl 17 on Soome Instituudis Tallinnas (Harju 1) kummaline luulesoovide õhtupoolik. Seal võite kuulata just Teile armsaks saanud soome luuletust eesti keeles. Luuletuse või selle pealkirja võite saata elektronpostiga aadressil milena.salonen@finst.ee või faksiga numbril 631 3952. Soovitud luuletusi esitab Anu Lamp. Meeleolu aitab luua Heiki Mätlik kitarril. Soomlased tähistavad ...

Abrahami järglased – kontsert Niguliste kirikus

Abraham on suure osa maailma rahvastiku vaimne esiisa. Temale toetuvad kolm monoteistlikku maailmareligiooni. Kuna iga religioon kannab endas omakorda tohutut muusikalist varasalve, võiks pidada Abrahami ka muusikamaailma esiisaks. 7. veebruari kontserdil kohtuvad erinevad religioonid muusika kaudu. Ega vist muud moodi kohtumist naljalt ette ei kujutakski. On see siis muusika privileeg või koorem? Selge on see, et muusika tähendusest saadakse aru ikka ...