Lehenumber » Väljaanded » 11. jaanuar 2006 Nr 2

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Põltsamaa koguduse õpetaja ametikoha.

Avaldus koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga saata peapiiskopile 15. veebruariks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Lisainfo: Põltsamaa koguduse juhatuse esimees Ain Roots, tel 501 8546.  

Saladus on avalikuks saanud

Kord ütles ühe sõsarkiriku pastor mulle: «Sa võid küll olla kristlane, aga sa ei saa tunnistada, sest sulle pole antud Vaimu.» «Kuidas nii,» vaidlesin mina, «olen saanud Püha Vaimu ristimises, nagu kõik teisedki kristlased.» «See pole sama, Vaim valib, kellele ta täieliku tunnetuse annab ja kellele mitte. Sina pole Vaimult raputada saanud, seega sul pole temast midagi ...

Palve Pühale Vaimule

Püha pühakstegija Püha Vaim, igavene, lõpmatu, mõõtmatu väes ja tarkuses, kes lood tarkust ja mitte teadust, isegi mitte teoloogilist. Sind ei või seletada, sulle võib anduda ja sind ainult kogeda, sest Isa ei saa olla täis, Poeg ei saa olla täis, aga sina, Püha Vaim, saad tulla me peale ja täita meid. Sina võid kohata meid mitte ainult religioossel territooriumil, vaid ka igapäevase ...

Eesti Kirikust nr 2, 2006 saab lugeda veel:

1.lk Tiiu Pikkur. Õpilased suhtuvad religiooniõpetusse positiivselt Viimasel ajal palju vaidlusi tekitanud küsimusse, kas religiooniõpetust on vaja, tõi selgust aasta lõpuks valminud Saar Polli uuring «Religiooniõpetuse võimalikest mõjudest». Uuringu käigus küsitleti 23 kooli õpilasi, oma arvamust avaldasid ka lapsevanemad ja kasvatusteadlased. Kristel Neitsov. Kord ...

15.01.

Eestpalves on Walesi Kiriku Bangori piiskopkond ja tema piiskop Anthony Crockett. Palvetame uute kutsumusega vaimulike leidmise eest. Samuti palvetame Iiri Kiriku Dublini provintsi Dublini ja Glendaloughi piiskopkonna ja tema piiskopi, peapiiskop John Neilli eest. Palvetame sisserännanutele ja võõramaalastele suunatud vaimuliku teenimistöö arengu eest, eriti Dublinis elavate immigrantide eest. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade ...

Religiooniõpetus ei tee «ajupesu»

 Liidu vastvalitud eestseisus: (vasakult) Pille Valk, Toomas Jürgenstein, Kerstin Kask, Tähti Karro, Olga Schihalejev, Kristiina Mägi, Lii Lilleoja.Kolmekuningapäeval Tartu ülikoolis aastakonverentsi «Religioniõpetus – uusi võimalusi pakkumas» pidanud Eesti Usuõpetajate Liit (EUL) kuulas ettekandeid, vaatas filmi, valis eestseisuse ning tutvus usuteaduskonna pedagoogikaõppes olevate ...

Kirik vajab usuteaduslikku ülikooli

Intervjuus Eesti Kirikule selgitab Alar Laats Usuteaduse Instituudi (UI)  rektori kohalt tagasiastumise tagamaid. Kuidas hindate EELK peapiiskopi suhtumist usuteadusesse? Ma ei arva, et peapiiskop Andres Põder usuteadust alahindaks. Minu arvates oleme peapiiskopiga ühel meelel, et usuteadus on väga oluline ja UI peaks olema ülikool ning vastama kõikidele nõudmistele, mida riik ülikoolidele esitab. Ilmselt oleme me ühel ...

Rohkem suhtlemist

Tõsi, aastavahetusest on juba ajalugu saanud, kuid tahan siiski peatuda ühel aastavahetuse tüüpilisel mõttekäigul või küsimusel. Nimelt, kui astume ühest aastast teise, siis kõige muu kõrval küsime tihtipeale, et mida see aasta meile õpetas või mille võrra oleme nüüd targemad uue aasta teele asudes? Ehk võiks selleks õppetunniks olla meile nii üksikuna, ...

Homoabielud saavad ka meie arutlusteemaks

Homoseksuaalsete inimeste kooselu registreerimine on kujunemas debatiteemaks ka Eestis. Teatavasti on paljudes Euroopa riikides, ka meie naaberriikides juba seadusandlikul tasandil võimaldatud homoseksuaalide abieluga võrdsustatav kooselu vorm või siis partnerlussuhe. Erinevates riikides on erisus selle vahel, kas samasoolised elukaaslased saavad näiteks ka lapsendada.Möödunud suvel jõudis avalikkuse kätte ...

Kallista mind natuke…

«Kallista mind natuke...» on tänavuste talvepäevade teema. Hoolimise ning inimliku läheduse üle tulge mõtisklema Põltsamaa talvepäevadele 3.–5. veebruarini. Kavas on erinevad rühmatööd, maastikumängud, õhtuprogrammid, huvitavad esinejad ja palju muudki. Kohtumiseni Põltsamaal!

Bachist ja paroodiatest

27.–28. jaanuarini toimub Usuteaduse Instituudi ruumes Kirikumuusika Liidu seminar, mille viib taas läbi Jürgen Frielinghaus (Saksamaa).Seminar koosneb kahest osast: 1) Kuidas õpetada laule koorile, kes ei tunne nooti2) Paroodiad J. S. Bachi jõuluoratooriumis Registreerimise tähtaeg on 24. jaanuar.Täpsemat infot saab Kirikumuusika Liidust tel 627 7375 või e-post: kml@eelk.ee

Piiskopipühitsus Soomes

Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril pühitseti Soomes Turu toomkirikus piiskopkonna piiskopiks Kari Mäkinen (51). Teoloogiadoktor Kari Mäkineni pühitsemistalituse viis läbi Soome luterliku kiriku peapiiskop Jukka Paarma, keda assisteerisid piiskopid Voitto Huotari ja Mikko Heikka ning toompraost Rauno Heikola. Välismaa sõsarkirikuid esindasid assessor Tiit Salumäe Eestist, Ingeri piiskop Aarre Kuukauppi, Hans Jacob Joensen ...

1. jaanuaril algas ettetellimine

Joseph Ratzingeri peateosele Sissejuhatus kristlusesse Joseph Ratzinger (sündinud 1927) on süstemaatilise teoloogia professor, kontsiilinõunik, Müncheni ja Freisingi peapiiskop, Rooma Usukongregatsiooni prefekt, alates 19. aprillist 2005. a Rooma paavst Benedictus XVI. Soodsalt saab raamatu ette tellida  lõigates lehest kõrvaloleva talongi, saates selle koos oma aadressiga kirjastusse ja tasudes panka, või ...