Lehenumber » Väljaanded » 21. detsember 2005 Nr 52

EELK peapiiskopi Andres Põderi läkitus kogudustele jõulupühadeks 2005 ja uueks Issanda aastaks 2006

Armas kogudus! Hümnis Kristusele ütleb apostel Paulus: Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu… Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja tema on oma ihu, koguduse pea. (Kl 1:15–16,17–18) Johannese evangeelium räägib, et Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu ...

Palve

Issand Jeesus, kuhu oled Sa tulnud, kelleks oled Sa saanud? Kas tuleb kuningas ja saab teenijaks oma teenijaile? Me teame, et me ei ole Sinu tulemist väärivad. Ometi on armastus Sinu kuningliku pilgu meie poole pööranud. Issand, vaata, kuidas meie südamed Sinu armastuse järele janunevad! Tänu Sinu tulemise eest, ära jäta meid. Aamen. Mait Mölder