Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2005 Nr 50

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

Nädal

7.12.-18.12.7.12. Kl 19 Tallinna Kaarli kirikus esitavad vanu tuntud kirikulaule uudses jatsilikus seades Riho Sibul, Mart Sander, Liisi Koikson ja Rebecca Kontus. 10.12. Kell 12 Lembit Tammsalu introduktsiooniteenistus Hanila kirikus. Teenivad peapiiskop Andres Põder ja praost Tiit Salumäe. 11.12. Kell 14 Laiuse kirikus pastoraalseminari õpetajaameti kandidaadi Raino Kubjase ametisse seadmine. Teenib õpetaja mentor Jaan ...

Suurim armastus – sõprade eest antud elu

11. novembri mälestuspäeval mõeldi Kanadas Toronto Vana-Andrese koguduses I ja II maailmasõjas langenud sõduritele. Pühapäeval, 13. novembril toimus kirikus Eesti Meeskoori ja koguduse korraldusel mälestuskontsert Sinimägedes langenute mäletuseks.Pühakotta oli kogunenud ligi poolteistsada inimest. Paljudel oli südames isiklik mälestus ja tänu neile, kes ohverdasid oma elu vabaduse eest. ...

Vaimulik konverents 24.–25. jaanuarini Kubija hotellis Võrus peateemal «Kutsutud ja seatud»

Ettekanded: Teenimise amet Piibli teoloogias – Vallo Ehasalu Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ning selle tähendusest tänapäevale – Jaan Lahe Vaimuliku hingehoid – Naatan Haamer Vaimuliku töö tasu – Jaan Tammsalu, Urmas ViilmaKonverentsile saab registreerida EELK koduleheküljel www.eelk.ee/intranet või praostkonna praosti või ...

Päästearmee Eestis on kümneaastane

Päästearmee Eestis tähistas oktoobri lõpul oma  taastatud tegevuse kümnendat aastapäeva. Päästearmee  alustas Eestis juba 1927. aastal korpustega Tallinnas, Tartus ja Rakveres ning tegutses kuni aastani 1940. Taasasutamise koosolek peeti 14. augustil 1995 Sakala keskuses Soome Päästearmee toel.Päästearmee on eelkõige evangeelne organisatsioon, mis teeb laialdast sotsiaaltööd ...

Tallinna Kaarli koguduse 370. ja kiriku 135. aastapäev 10.–18. detsembrini

10. detsembril kl 12 avatakse Tiina Veisseriku ikoonilippude näitus, muusikaline palvus. Näitus avatud 18. detsembrini, ikoonilippe on võimalik osta. 12.–16. detsembrini on kirik avatud kell 10–14. 16. detsembril kl 18 heategevuskontsert «Valged jõulud Ivo Linnaga». Esineb Eesti Kaitseväe orkester, dirigent Peeter Saan. Ivo Linna, Helin-Mari Arder, Helen Tartes. 17. detsembril kirikus kl 12 avapalvus, ...

Koorikontsert viieteistkümnele kuulajale

Õnnetule päevale oli sattunud Tallinna Kaarli kiriku segakoori kontsert. 15. november kuulus veel tormipäevade hulka. Vihm ja puudeoksi räsiv tuul ei meelitanud pimedal õhtul välja minema ja nii oligi sel õhtul Kaarli kirikus esinejaid kaks korda rohkem kui kuulajaid.    Need aga, kes tulid, said kuulda ilusat kava meie ja maailma vaimulikust muusikast. Kirikukoori põhiline ülesanne on ju kaunistada ...

Lastekodu lapsele isiklik jõulukink

Kristlik TV algatas möödunud aastal heategevuskampaania «Lastekodu lapsele isiklik jõulukink», nimelise jõulukingi sai iga Haapsalu väikelastekodu kasvandik. Tänavu rõõmustame Viljandimaa Väikemõisa väikelastekodu lapsi, kus elab 40 last vanuses 1–8 aastat. Eriti ootame kingiks sisejalanõusid (nr 25–33), lumekindaid, samuti arendavaid mänguasju ja joonistustarbeid. ...

Raamatuletilt. Piibel läbi Uku Masingu silmade

21. novembril esitleti Tartu ülikooli usuteaduskonnas äsja ilmunud Uku Masingu töödest koostatud raamatut «Uku Masing ja Piibel». Kirjastuse Ilmamaa poolt välja antud raamat sisaldab peaaegu kõiki Uku Masingu Vana ja Uut Testamenti puudutavaid tekste. Piibel, eriti Vana Testament, oli Masingule alati oluline uurimisvaldkond. Juba Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppides keskendus Masing põhiliselt semiidi ...

* * *

Mõtteterad kogumikus

Logose kirjastuse kaubamärgi all on ilmunud uus raamat «Kuldaväärt mõtted», mis on kogunud Lev Tolstoi.Pole midagi uut siin päikese all – ikka on inimesed innustunult kogunud ja lugenud teiste tarku mõtteid. Erandiks polnud ka suur vene kirjanik Lev Tolstoi, kes pani kokku vaimulikku ja vaimset elu puudutavate mõtteterade kogumiku. Suured kirjanikud ei kirjuta mitte ainult ise, vaid neil on ka erakordne oskus ...

Näita meile usku!

Kuu aega tagasi kogunes Usuteaduse Instituudis grupp koguduste diakoonia koordinaatoreid ja töötegijaid, hulgas ka mõni vaimulik. Seedisime läbi seda, mis toimus eelmisel aastakümnel, analüüsisime hetkeseisu ning arutasime tuleviku väljakutseid ja võimalusi toetada kogudusediakooniat. Arutelul osales palju neid, kellel on juba pikk töökogemus diakoonia vallas. Kindlasti oleks tulnud veel teisigi, aga pidime osalejate ...

Ettevalmistused Brasiilias toimuvaks assambleeks

Tallinnas toimus 27.–29. novembrini Kirikute Maailmanõukogu (KMN) assamblee eelne Põhja- ja Baltimaade kohtumine.Kohtumisel osales 70 erinevate kirikute ja organisatsioonide esindajat Lätist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt ja Eestist. Esindatud olid kõigi maade luterlikud kirikud, Soome õigeusu kirik, Taani baptistikirik, Rootsi Misjonikirik, kirikute oikumeenilised nõukogud, puuetega inimeste ...

Kalle Kasemaa – maailmade ja ajastute vahendaja

«Kalle Kasemaa on Tartu ülikoolis see filoloogiline nõelasilm, kust harimata kaamelid läbi ei pääse,» umbes nõnda kirjutas usuteaduskonna professorist ajaleht Eesti Ekspress aastaid tagasi. Kahtlemata on selles mõtteteras tubli annus tõtt – teoloogiadoktor Kasemaa näol on tegemist hinnatud tõlkija ning armastatud õppejõuga. Kalle Kasemaa kirjutab 2004. a ...

Kahe kristluse lõhe Eestis

Neli ja pool aastat tagasi (Postimees 23.04.2001) juhtisid 26 sotsiaalteadlast avalikkuse tähelepanu tekkinud lõhele «kahe Eesti» vahel. Mõlema Eesti kodanikeks olid endiselt ikka eestlased, kuid tänu süvenenud kihistumisele, võimu võõrandumisele, poliitilisele vastutustundetusele, oli tekkinud sotsiaalne, poliitiline ja eetiline kriis. Analoogilisele olukorrale kristlaskonna seas juhtis laupäevases ...