Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2005 Nr 50

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

Raamatuletilt. Piibel läbi Uku Masingu silmade

21. novembril esitleti Tartu ülikooli usuteaduskonnas äsja ilmunud Uku Masingu töödest koostatud raamatut «Uku Masing ja Piibel». Kirjastuse Ilmamaa poolt välja antud raamat sisaldab peaaegu kõiki Uku Masingu Vana ja Uut Testamenti puudutavaid tekste. Piibel, eriti Vana Testament, oli Masingule alati oluline uurimisvaldkond. Juba Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppides keskendus Masing põhiliselt semiidi ...

* * *

Mõtteterad kogumikus

Logose kirjastuse kaubamärgi all on ilmunud uus raamat «Kuldaväärt mõtted», mis on kogunud Lev Tolstoi.Pole midagi uut siin päikese all – ikka on inimesed innustunult kogunud ja lugenud teiste tarku mõtteid. Erandiks polnud ka suur vene kirjanik Lev Tolstoi, kes pani kokku vaimulikku ja vaimset elu puudutavate mõtteterade kogumiku. Suured kirjanikud ei kirjuta mitte ainult ise, vaid neil on ka erakordne oskus ...

Näita meile usku!

Kuu aega tagasi kogunes Usuteaduse Instituudis grupp koguduste diakoonia koordinaatoreid ja töötegijaid, hulgas ka mõni vaimulik. Seedisime läbi seda, mis toimus eelmisel aastakümnel, analüüsisime hetkeseisu ning arutasime tuleviku väljakutseid ja võimalusi toetada kogudusediakooniat. Arutelul osales palju neid, kellel on juba pikk töökogemus diakoonia vallas. Kindlasti oleks tulnud veel teisigi, aga pidime osalejate ...

Ettevalmistused Brasiilias toimuvaks assambleeks

Tallinnas toimus 27.–29. novembrini Kirikute Maailmanõukogu (KMN) assamblee eelne Põhja- ja Baltimaade kohtumine.Kohtumisel osales 70 erinevate kirikute ja organisatsioonide esindajat Lätist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt ja Eestist. Esindatud olid kõigi maade luterlikud kirikud, Soome õigeusu kirik, Taani baptistikirik, Rootsi Misjonikirik, kirikute oikumeenilised nõukogud, puuetega inimeste ...

Kalle Kasemaa – maailmade ja ajastute vahendaja

«Kalle Kasemaa on Tartu ülikoolis see filoloogiline nõelasilm, kust harimata kaamelid läbi ei pääse,» umbes nõnda kirjutas usuteaduskonna professorist ajaleht Eesti Ekspress aastaid tagasi. Kahtlemata on selles mõtteteras tubli annus tõtt – teoloogiadoktor Kasemaa näol on tegemist hinnatud tõlkija ning armastatud õppejõuga. Kalle Kasemaa kirjutab 2004. a ...

Kahe kristluse lõhe Eestis

Neli ja pool aastat tagasi (Postimees 23.04.2001) juhtisid 26 sotsiaalteadlast avalikkuse tähelepanu tekkinud lõhele «kahe Eesti» vahel. Mõlema Eesti kodanikeks olid endiselt ikka eestlased, kuid tänu süvenenud kihistumisele, võimu võõrandumisele, poliitilisele vastutustundetusele, oli tekkinud sotsiaalne, poliitiline ja eetiline kriis. Analoogilisele olukorrale kristlaskonna seas juhtis laupäevases ...

Tänu toetuse eest Soome sõpradele

Soome Kiriku Haiglahingehoiu Keskusele anti pikaajalise koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tänukiri. Tänukirja andsid oktoobri lõpul Soomes üle Naatan Haamer ja Tanel Ots traditsioonilisel hingehoiu konverentsil, mis oli pühendatud hingehoiualase tegevuse 40. aastapäevale Soomes. Naatan Haamer ütles, et naaberriigi hingehoidjatega on meie kirikul side juba alates 1991. aastast, mil Soome hingehoidjad ...

Jumal hoolib sinust

Kuigi alati ei pruugi see sulle selge olla. Sageli tekivad inimeses kahtlused, kas Jumal ikka hoolib minust? Paulus ei ütle otse, et Jumal sinust hoolib. Aga sellest hakkad aru saama korduvalt seda kohta lugedes. Miks muidu peab ta oluliseks korrata Vana Testamendi sõnumeid, mis räägivad paganatest, kelle keskel Jumalat ülistatakse, kes tohivad olla rõõmsad ühes Jumala valitud rahvaga, kes hakkavad Iisai juurest ...

President osales rahvuslikul palvushommikusöögil

5. detsembri  varahommikul toimus  Tallinnas Mustpeade Majas advendiaja algust tähistav rahvuslik palvushommikusöök, millest võttis osa ka president Arnold Rüütel abikaasaga.Neljandat korda toimunud palvushommikusöögil kohtusid Eesti riigi- ja kirikutegelased. Lisaks presidendile ja tema abikaasale osalesid üritusel peaminister Andrus Ansip ja teised vabariigi valitsuse esindajad; samuti Riigikogu liikmed, ...

60 aastat teoloogilist haridust Tallinnas

Järgmisel kevadel, 3. mail möödub 60 aastat päevast, mil konsistooriumi otsusega sündis Usuteaduse Instituut.Kuidas siis meie vaimulike koolituseks mõeldud õppeasutus alguse sai? 21. juuni 1940 riigipöörde tulemusena andis uus valitsus teada, et 31. augustiks kõnesoleval aastal tuleb sulgeda Tartu ülikooli usuteaduskond. Raamatukogudes hävitati 70 000 köidet vaimulikku kirjandust. Usk kuulutati ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled jõuliselt meie juurde. Tulles Sa kõigutad maailma alustalasid ja paned küsimuse alla kogu meie olemise. Kes suudaks mõista Sinu väge? Kes suudaks karta Sinu tulemist, nii nagu on õige? Aga Sa ei tule kohut mõistes, vaid meile õigust mõistes. Halastuses Sa ilmud meile, anna siis, et me Püha Vaimu läbi ust Sinu tulemise ees ei sule, vaid valmistame Sulle oma ...

Kellahelina toetuseks

Novembris kutsus Eesti Kammerkooride Liit kuulajaid Pärnus, Tartus ja Tallinnas jõuluootuskontsertidele, millega koguti raha Harjumaal asuvale Risti kirikule uue tornikella valmistamiseks. Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et kellahelina puudumine kirikus tegi teda kurvaks. Muinsuskaitseametist sai ta teada, et tõenäoliselt on Harju-Ristil Eesti vanim kell. Kogudusel on ka teine tornikell, pisut uuem, kuid katkine ja ...

Me elame Jeesuse jälgedest

Tarkuse ja tunnetuse kohta käivad väljendused liiguvad Piiblis üsna sageli Jumala ja inimese võimete, võimaluste ja omaduste omavahelise võrdlemise rööbastel. Enamasti on need esitatud kontrasti printsiibil, otsekui vastandatutena. Inimene ei mõista Jumala teid ega mõtteid, need on nagu taevaski maast kõrgemad.Teisalt on olulised ka need tekstid, mis osutavad sellele tunnetuse mõõdule, mis ...