Slava Ukraine

Lehenumber 7. detsember 2005 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

Tänu toetuse eest Soome sõpradele

Soome Kiriku Haiglahingehoiu Keskusele anti pikaajalise koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tänukiri. Tänukirja andsid oktoobri lõpul Soomes üle Naatan Haamer ja Tanel Ots traditsioonilisel hingehoiu konverentsil, mis oli pühendatud hingehoiualase tegevuse 40. aastapäevale Soomes. Naatan Haamer ütles, et naaberriigi hingehoidjatega on meie kirikul side juba alates 1991. aastast, mil Soome hingehoidjad ...

President osales rahvuslikul palvushommikusöögil

5. detsembri  varahommikul toimus  Tallinnas Mustpeade Majas advendiaja algust tähistav rahvuslik palvushommikusöök, millest võttis osa ka president Arnold Rüütel abikaasaga.Neljandat korda toimunud palvushommikusöögil kohtusid Eesti riigi- ja kirikutegelased. Lisaks presidendile ja tema abikaasale osalesid üritusel peaminister Andrus Ansip ja teised vabariigi valitsuse esindajad; samuti Riigikogu liikmed, ...

Kellahelina toetuseks

Novembris kutsus Eesti Kammerkooride Liit kuulajaid Pärnus, Tartus ja Tallinnas jõuluootuskontsertidele, millega koguti raha Harjumaal asuvale Risti kirikule uue tornikella valmistamiseks. Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et kellahelina puudumine kirikus tegi teda kurvaks. Muinsuskaitseametist sai ta teada, et tõenäoliselt on Harju-Ristil Eesti vanim kell. Kogudusel on ka teine tornikell, pisut uuem, kuid katkine ja ...

Tartus tutvuti kirikuseadustikuga

21. novembril kogunesid Tartu praostkonna vaimulikud ja koguduste juhatuste esindajad Tartu Maarja kogudusemajja konverentsile. Kokkusaamise eesmärgiks oli tutvuda uue kirikuseadustikuga. Peale alguspalvust esinesid ettekannetega konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel ja OÜ Kiriku Varahaldus juhataja Urmas Viilma. Kõneldi muudatustest kirikuseadustikus ning sellest, kuidas uuenduskuuri läbi teinud seaduste abil kiriku ning koguduste ...

Näita meile usku!

Kuu aega tagasi kogunes Usuteaduse Instituudis grupp koguduste diakoonia koordinaatoreid ja töötegijaid, hulgas ka mõni vaimulik. Seedisime läbi seda, mis toimus eelmisel aastakümnel, analüüsisime hetkeseisu ning arutasime tuleviku väljakutseid ja võimalusi toetada kogudusediakooniat. Arutelul osales palju neid, kellel on juba pikk töökogemus diakoonia vallas. Kindlasti oleks tulnud veel teisigi, aga pidime osalejate ...

EELK sai uue kirikuvalitsuse

29. ja 30. novembril pidas oma esimesi  istungeid uus, neljaks aastaks valitud EELK XXVII Kirikukogu. Peateemaks oli  kirikuvalitsuse ja tööorganite valimine ning  eelarve vastuvõtmine.Kirikuseadustikus on öeldud, et peapiiskop nimetab konsistooriumi valitavate liikmete arvu. Valida saab preestrit, kelle ordinatsioonist on möödunud vähemalt 7 aastat, ning ilmikliiget, kel seljataga 10 aastat  leerist. Noorema põlvkonna esindajad Peapiiskopi esitatud kandidaadid ning nende ...

Kahe kristluse lõhe Eestis

Neli ja pool aastat tagasi (Postimees 23.04.2001) juhtisid 26 sotsiaalteadlast avalikkuse tähelepanu tekkinud lõhele «kahe Eesti» vahel. Mõlema Eesti kodanikeks olid endiselt ikka eestlased, kuid tänu süvenenud kihistumisele, võimu võõrandumisele, poliitilisele vastutustundetusele, oli tekkinud sotsiaalne, poliitiline ja eetiline kriis. Analoogilisele olukorrale kristlaskonna seas juhtis laupäevases ...

Suurim armastus – sõprade eest antud elu

11. novembri mälestuspäeval mõeldi Kanadas Toronto Vana-Andrese koguduses I ja II maailmasõjas langenud sõduritele. Pühapäeval, 13. novembril toimus kirikus Eesti Meeskoori ja koguduse korraldusel mälestuskontsert Sinimägedes langenute mäletuseks.Pühakotta oli kogunenud ligi poolteistsada inimest. Paljudel oli südames isiklik mälestus ja tänu neile, kes ohverdasid oma elu vabaduse eest. ...

Jumal hoolib sinust

Kuigi alati ei pruugi see sulle selge olla. Sageli tekivad inimeses kahtlused, kas Jumal ikka hoolib minust? Paulus ei ütle otse, et Jumal sinust hoolib. Aga sellest hakkad aru saama korduvalt seda kohta lugedes. Miks muidu peab ta oluliseks korrata Vana Testamendi sõnumeid, mis räägivad paganatest, kelle keskel Jumalat ülistatakse, kes tohivad olla rõõmsad ühes Jumala valitud rahvaga, kes hakkavad Iisai juurest ...

Päästearmee Eestis on kümneaastane

Päästearmee Eestis tähistas oktoobri lõpul oma  taastatud tegevuse kümnendat aastapäeva. Päästearmee  alustas Eestis juba 1927. aastal korpustega Tallinnas, Tartus ja Rakveres ning tegutses kuni aastani 1940. Taasasutamise koosolek peeti 14. augustil 1995 Sakala keskuses Soome Päästearmee toel.Päästearmee on eelkõige evangeelne organisatsioon, mis teeb laialdast sotsiaaltööd ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled jõuliselt meie juurde. Tulles Sa kõigutad maailma alustalasid ja paned küsimuse alla kogu meie olemise. Kes suudaks mõista Sinu väge? Kes suudaks karta Sinu tulemist, nii nagu on õige? Aga Sa ei tule kohut mõistes, vaid meile õigust mõistes. Halastuses Sa ilmud meile, anna siis, et me Püha Vaimu läbi ust Sinu tulemise ees ei sule, vaid valmistame Sulle oma ...

Koorikontsert viieteistkümnele kuulajale

Õnnetule päevale oli sattunud Tallinna Kaarli kiriku segakoori kontsert. 15. november kuulus veel tormipäevade hulka. Vihm ja puudeoksi räsiv tuul ei meelitanud pimedal õhtul välja minema ja nii oligi sel õhtul Kaarli kirikus esinejaid kaks korda rohkem kui kuulajaid.    Need aga, kes tulid, said kuulda ilusat kava meie ja maailma vaimulikust muusikast. Kirikukoori põhiline ülesanne on ju kaunistada ...

11.12.2005

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Southwelli piiskopkond ja tema piiskopid George Cassidy ning Alan Morgan (Sherwoodi piiskop). Palvetame selle eest, et iga kogudus oleks misjonimeelne. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Västeråsi piiskopkond ja tema piiskop Claes-Bertil Ytterberg. Täname Jumalat piiskopkonna suhete eest Lebombo piiskopkonnaga Lesotos ja palvetame, et need suhted võiksid olla õnnistuseks mõlemale ...

Raamatuletilt. Piibel läbi Uku Masingu silmade

21. novembril esitleti Tartu ülikooli usuteaduskonnas äsja ilmunud Uku Masingu töödest koostatud raamatut «Uku Masing ja Piibel». Kirjastuse Ilmamaa poolt välja antud raamat sisaldab peaaegu kõiki Uku Masingu Vana ja Uut Testamenti puudutavaid tekste. Piibel, eriti Vana Testament, oli Masingule alati oluline uurimisvaldkond. Juba Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppides keskendus Masing põhiliselt semiidi ...