Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2005 Nr 50

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

* * *

Mõtteid esimesest pastoraalseminari nädalast

Olin pastoraalseminari algust juba mõnda aega kannatamatult oodanud – ülikooli lõpetamine jäi ju kaugele kevadesse ning sügis tekitab ikka veel seletamatu vajaduse kooli minna. See on umbes nagu söömine või kohvijoomine: kui pikem vahe sisse tuleb, siis hakkab häirima. Nüüd, Usuteaduse Instituudi iidsesse hoonesse sisenedes tundsin end kui põnevil koolilaps, valmis vastu võtma ...

Ettevalmistused Brasiilias toimuvaks assambleeks

Tallinnas toimus 27.–29. novembrini Kirikute Maailmanõukogu (KMN) assamblee eelne Põhja- ja Baltimaade kohtumine.Kohtumisel osales 70 erinevate kirikute ja organisatsioonide esindajat Lätist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt ja Eestist. Esindatud olid kõigi maade luterlikud kirikud, Soome õigeusu kirik, Taani baptistikirik, Rootsi Misjonikirik, kirikute oikumeenilised nõukogud, puuetega inimeste ...

Kas palvetamist saab keelata?

Seoses ühe konkreetse juhtumiga uurisin huvi pärast mõne EELK vaimuliku käest, kuidas nad käituksid, kui ühel heal päeval astuks kirikusse moslem ja paluks luba seal palvetada. Vastused üksteisest väga ei erinenud. Vaid mõni arvas, et ilma pikema jututa saadaks sellise hereetiku uksest välja, enamik oli aga arvamusel, et miks mitte – kui inimene tahab, peab ta palvetada saama, kuulugu ta siis mis ...

Tänu toetuse eest Soome sõpradele

Soome Kiriku Haiglahingehoiu Keskusele anti pikaajalise koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tänukiri. Tänukirja andsid oktoobri lõpul Soomes üle Naatan Haamer ja Tanel Ots traditsioonilisel hingehoiu konverentsil, mis oli pühendatud hingehoiualase tegevuse 40. aastapäevale Soomes. Naatan Haamer ütles, et naaberriigi hingehoidjatega on meie kirikul side juba alates 1991. aastast, mil Soome hingehoidjad ...

President osales rahvuslikul palvushommikusöögil

5. detsembri  varahommikul toimus  Tallinnas Mustpeade Majas advendiaja algust tähistav rahvuslik palvushommikusöök, millest võttis osa ka president Arnold Rüütel abikaasaga.Neljandat korda toimunud palvushommikusöögil kohtusid Eesti riigi- ja kirikutegelased. Lisaks presidendile ja tema abikaasale osalesid üritusel peaminister Andrus Ansip ja teised vabariigi valitsuse esindajad; samuti Riigikogu liikmed, ...

Kellahelina toetuseks

Novembris kutsus Eesti Kammerkooride Liit kuulajaid Pärnus, Tartus ja Tallinnas jõuluootuskontsertidele, millega koguti raha Harjumaal asuvale Risti kirikule uue tornikella valmistamiseks. Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et kellahelina puudumine kirikus tegi teda kurvaks. Muinsuskaitseametist sai ta teada, et tõenäoliselt on Harju-Ristil Eesti vanim kell. Kogudusel on ka teine tornikell, pisut uuem, kuid katkine ja ...

Tartus tutvuti kirikuseadustikuga

21. novembril kogunesid Tartu praostkonna vaimulikud ja koguduste juhatuste esindajad Tartu Maarja kogudusemajja konverentsile. Kokkusaamise eesmärgiks oli tutvuda uue kirikuseadustikuga. Peale alguspalvust esinesid ettekannetega konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel ja OÜ Kiriku Varahaldus juhataja Urmas Viilma. Kõneldi muudatustest kirikuseadustikus ning sellest, kuidas uuenduskuuri läbi teinud seaduste abil kiriku ning koguduste ...

Näita meile usku!

Kuu aega tagasi kogunes Usuteaduse Instituudis grupp koguduste diakoonia koordinaatoreid ja töötegijaid, hulgas ka mõni vaimulik. Seedisime läbi seda, mis toimus eelmisel aastakümnel, analüüsisime hetkeseisu ning arutasime tuleviku väljakutseid ja võimalusi toetada kogudusediakooniat. Arutelul osales palju neid, kellel on juba pikk töökogemus diakoonia vallas. Kindlasti oleks tulnud veel teisigi, aga pidime osalejate ...

EELK sai uue kirikuvalitsuse

29. ja 30. novembril pidas oma esimesi  istungeid uus, neljaks aastaks valitud EELK XXVII Kirikukogu. Peateemaks oli  kirikuvalitsuse ja tööorganite valimine ning  eelarve vastuvõtmine.Kirikuseadustikus on öeldud, et peapiiskop nimetab konsistooriumi valitavate liikmete arvu. Valida saab preestrit, kelle ordinatsioonist on möödunud vähemalt 7 aastat, ning ilmikliiget, kel seljataga 10 aastat  leerist. Noorema põlvkonna esindajad Peapiiskopi esitatud kandidaadid ning nende ...

Kahe kristluse lõhe Eestis

Neli ja pool aastat tagasi (Postimees 23.04.2001) juhtisid 26 sotsiaalteadlast avalikkuse tähelepanu tekkinud lõhele «kahe Eesti» vahel. Mõlema Eesti kodanikeks olid endiselt ikka eestlased, kuid tänu süvenenud kihistumisele, võimu võõrandumisele, poliitilisele vastutustundetusele, oli tekkinud sotsiaalne, poliitiline ja eetiline kriis. Analoogilisele olukorrale kristlaskonna seas juhtis laupäevases ...

Suurim armastus – sõprade eest antud elu

11. novembri mälestuspäeval mõeldi Kanadas Toronto Vana-Andrese koguduses I ja II maailmasõjas langenud sõduritele. Pühapäeval, 13. novembril toimus kirikus Eesti Meeskoori ja koguduse korraldusel mälestuskontsert Sinimägedes langenute mäletuseks.Pühakotta oli kogunenud ligi poolteistsada inimest. Paljudel oli südames isiklik mälestus ja tänu neile, kes ohverdasid oma elu vabaduse eest. ...

Jumal hoolib sinust

Kuigi alati ei pruugi see sulle selge olla. Sageli tekivad inimeses kahtlused, kas Jumal ikka hoolib minust? Paulus ei ütle otse, et Jumal sinust hoolib. Aga sellest hakkad aru saama korduvalt seda kohta lugedes. Miks muidu peab ta oluliseks korrata Vana Testamendi sõnumeid, mis räägivad paganatest, kelle keskel Jumalat ülistatakse, kes tohivad olla rõõmsad ühes Jumala valitud rahvaga, kes hakkavad Iisai juurest ...

Päästearmee Eestis on kümneaastane

Päästearmee Eestis tähistas oktoobri lõpul oma  taastatud tegevuse kümnendat aastapäeva. Päästearmee  alustas Eestis juba 1927. aastal korpustega Tallinnas, Tartus ja Rakveres ning tegutses kuni aastani 1940. Taasasutamise koosolek peeti 14. augustil 1995 Sakala keskuses Soome Päästearmee toel.Päästearmee on eelkõige evangeelne organisatsioon, mis teeb laialdast sotsiaaltööd ...