Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2005 Nr 50

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

60 aastat teoloogilist haridust Tallinnas

Järgmisel kevadel, 3. mail möödub 60 aastat päevast, mil konsistooriumi otsusega sündis Usuteaduse Instituut.Kuidas siis meie vaimulike koolituseks mõeldud õppeasutus alguse sai? 21. juuni 1940 riigipöörde tulemusena andis uus valitsus teada, et 31. augustiks kõnesoleval aastal tuleb sulgeda Tartu ülikooli usuteaduskond. Raamatukogudes hävitati 70 000 köidet vaimulikku kirjandust. Usk kuulutati ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled jõuliselt meie juurde. Tulles Sa kõigutad maailma alustalasid ja paned küsimuse alla kogu meie olemise. Kes suudaks mõista Sinu väge? Kes suudaks karta Sinu tulemist, nii nagu on õige? Aga Sa ei tule kohut mõistes, vaid meile õigust mõistes. Halastuses Sa ilmud meile, anna siis, et me Püha Vaimu läbi ust Sinu tulemise ees ei sule, vaid valmistame Sulle oma ...

Kellahelina toetuseks

Novembris kutsus Eesti Kammerkooride Liit kuulajaid Pärnus, Tartus ja Tallinnas jõuluootuskontsertidele, millega koguti raha Harjumaal asuvale Risti kirikule uue tornikella valmistamiseks. Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et kellahelina puudumine kirikus tegi teda kurvaks. Muinsuskaitseametist sai ta teada, et tõenäoliselt on Harju-Ristil Eesti vanim kell. Kogudusel on ka teine tornikell, pisut uuem, kuid katkine ja ...

Me elame Jeesuse jälgedest

Tarkuse ja tunnetuse kohta käivad väljendused liiguvad Piiblis üsna sageli Jumala ja inimese võimete, võimaluste ja omaduste omavahelise võrdlemise rööbastel. Enamasti on need esitatud kontrasti printsiibil, otsekui vastandatutena. Inimene ei mõista Jumala teid ega mõtteid, need on nagu taevaski maast kõrgemad.Teisalt on olulised ka need tekstid, mis osutavad sellele tunnetuse mõõdule, mis ...

11.12.2005

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Southwelli piiskopkond ja tema piiskopid George Cassidy ning Alan Morgan (Sherwoodi piiskop). Palvetame selle eest, et iga kogudus oleks misjonimeelne. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Västeråsi piiskopkond ja tema piiskop Claes-Bertil Ytterberg. Täname Jumalat piiskopkonna suhete eest Lebombo piiskopkonnaga Lesotos ja palvetame, et need suhted võiksid olla õnnistuseks mõlemale ...

Tartus tutvuti kirikuseadustikuga

21. novembril kogunesid Tartu praostkonna vaimulikud ja koguduste juhatuste esindajad Tartu Maarja kogudusemajja konverentsile. Kokkusaamise eesmärgiks oli tutvuda uue kirikuseadustikuga. Peale alguspalvust esinesid ettekannetega konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel ja OÜ Kiriku Varahaldus juhataja Urmas Viilma. Kõneldi muudatustest kirikuseadustikus ning sellest, kuidas uuenduskuuri läbi teinud seaduste abil kiriku ning koguduste ...

Mõtteid esimesest pastoraalseminari nädalast

Olin pastoraalseminari algust juba mõnda aega kannatamatult oodanud – ülikooli lõpetamine jäi ju kaugele kevadesse ning sügis tekitab ikka veel seletamatu vajaduse kooli minna. See on umbes nagu söömine või kohvijoomine: kui pikem vahe sisse tuleb, siis hakkab häirima. Nüüd, Usuteaduse Instituudi iidsesse hoonesse sisenedes tundsin end kui põnevil koolilaps, valmis vastu võtma ...

Eesti Kirikust nr 50 saate lugeda veel:

1.lk Eesti Energia ja Eesti Posti jõulutervitus lugejatele. Reklaamplakati on kujundanud Elen Apsalon.   2.lk Kadri Põder, EELK välissuhete referent. Ettevalmistused Brasiilias toimuvaks assambleeks Tallinnas toimus 27.–29. novembrini Kirikute Maailmanõukogu (KMN) assamblee eelne Põhja- ja Baltimaade kohtumine. Helle Aan. President osales rahvuslikul palvushommikusöögil 5. ...

EELK sai uue kirikuvalitsuse

29. ja 30. novembril pidas oma esimesi  istungeid uus, neljaks aastaks valitud EELK XXVII Kirikukogu. Peateemaks oli  kirikuvalitsuse ja tööorganite valimine ning  eelarve vastuvõtmine.Kirikuseadustikus on öeldud, et peapiiskop nimetab konsistooriumi valitavate liikmete arvu. Valida saab preestrit, kelle ordinatsioonist on möödunud vähemalt 7 aastat, ning ilmikliiget, kel seljataga 10 aastat  leerist. Noorema põlvkonna esindajad Peapiiskopi esitatud kandidaadid ning nende ...

Kas palvetamist saab keelata?

Seoses ühe konkreetse juhtumiga uurisin huvi pärast mõne EELK vaimuliku käest, kuidas nad käituksid, kui ühel heal päeval astuks kirikusse moslem ja paluks luba seal palvetada. Vastused üksteisest väga ei erinenud. Vaid mõni arvas, et ilma pikema jututa saadaks sellise hereetiku uksest välja, enamik oli aga arvamusel, et miks mitte – kui inimene tahab, peab ta palvetada saama, kuulugu ta siis mis ...

Nädal

7.12.-18.12.7.12. Kl 19 Tallinna Kaarli kirikus esitavad vanu tuntud kirikulaule uudses jatsilikus seades Riho Sibul, Mart Sander, Liisi Koikson ja Rebecca Kontus. 10.12. Kell 12 Lembit Tammsalu introduktsiooniteenistus Hanila kirikus. Teenivad peapiiskop Andres Põder ja praost Tiit Salumäe. 11.12. Kell 14 Laiuse kirikus pastoraalseminari õpetajaameti kandidaadi Raino Kubjase ametisse seadmine. Teenib õpetaja mentor Jaan ...

Suurim armastus – sõprade eest antud elu

11. novembri mälestuspäeval mõeldi Kanadas Toronto Vana-Andrese koguduses I ja II maailmasõjas langenud sõduritele. Pühapäeval, 13. novembril toimus kirikus Eesti Meeskoori ja koguduse korraldusel mälestuskontsert Sinimägedes langenute mäletuseks.Pühakotta oli kogunenud ligi poolteistsada inimest. Paljudel oli südames isiklik mälestus ja tänu neile, kes ohverdasid oma elu vabaduse eest. ...

Vaimulik konverents 24.–25. jaanuarini Kubija hotellis Võrus peateemal «Kutsutud ja seatud»

Ettekanded: Teenimise amet Piibli teoloogias – Vallo Ehasalu Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ning selle tähendusest tänapäevale – Jaan Lahe Vaimuliku hingehoid – Naatan Haamer Vaimuliku töö tasu – Jaan Tammsalu, Urmas ViilmaKonverentsile saab registreerida EELK koduleheküljel www.eelk.ee/intranet või praostkonna praosti või ...

Päästearmee Eestis on kümneaastane

Päästearmee Eestis tähistas oktoobri lõpul oma  taastatud tegevuse kümnendat aastapäeva. Päästearmee  alustas Eestis juba 1927. aastal korpustega Tallinnas, Tartus ja Rakveres ning tegutses kuni aastani 1940. Taasasutamise koosolek peeti 14. augustil 1995 Sakala keskuses Soome Päästearmee toel.Päästearmee on eelkõige evangeelne organisatsioon, mis teeb laialdast sotsiaaltööd ...