Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2005 Nr 50

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

Kalle Kasemaa – maailmade ja ajastute vahendaja

«Kalle Kasemaa on Tartu ülikoolis see filoloogiline nõelasilm, kust harimata kaamelid läbi ei pääse,» umbes nõnda kirjutas usuteaduskonna professorist ajaleht Eesti Ekspress aastaid tagasi. Kahtlemata on selles mõtteteras tubli annus tõtt – teoloogiadoktor Kasemaa näol on tegemist hinnatud tõlkija ning armastatud õppejõuga. Kalle Kasemaa kirjutab 2004. a ...

Kahe kristluse lõhe Eestis

Neli ja pool aastat tagasi (Postimees 23.04.2001) juhtisid 26 sotsiaalteadlast avalikkuse tähelepanu tekkinud lõhele «kahe Eesti» vahel. Mõlema Eesti kodanikeks olid endiselt ikka eestlased, kuid tänu süvenenud kihistumisele, võimu võõrandumisele, poliitilisele vastutustundetusele, oli tekkinud sotsiaalne, poliitiline ja eetiline kriis. Analoogilisele olukorrale kristlaskonna seas juhtis laupäevases ...

Tänu toetuse eest Soome sõpradele

Soome Kiriku Haiglahingehoiu Keskusele anti pikaajalise koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tänukiri. Tänukirja andsid oktoobri lõpul Soomes üle Naatan Haamer ja Tanel Ots traditsioonilisel hingehoiu konverentsil, mis oli pühendatud hingehoiualase tegevuse 40. aastapäevale Soomes. Naatan Haamer ütles, et naaberriigi hingehoidjatega on meie kirikul side juba alates 1991. aastast, mil Soome hingehoidjad ...

Jumal hoolib sinust

Kuigi alati ei pruugi see sulle selge olla. Sageli tekivad inimeses kahtlused, kas Jumal ikka hoolib minust? Paulus ei ütle otse, et Jumal sinust hoolib. Aga sellest hakkad aru saama korduvalt seda kohta lugedes. Miks muidu peab ta oluliseks korrata Vana Testamendi sõnumeid, mis räägivad paganatest, kelle keskel Jumalat ülistatakse, kes tohivad olla rõõmsad ühes Jumala valitud rahvaga, kes hakkavad Iisai juurest ...

President osales rahvuslikul palvushommikusöögil

5. detsembri  varahommikul toimus  Tallinnas Mustpeade Majas advendiaja algust tähistav rahvuslik palvushommikusöök, millest võttis osa ka president Arnold Rüütel abikaasaga.Neljandat korda toimunud palvushommikusöögil kohtusid Eesti riigi- ja kirikutegelased. Lisaks presidendile ja tema abikaasale osalesid üritusel peaminister Andrus Ansip ja teised vabariigi valitsuse esindajad; samuti Riigikogu liikmed, ...

60 aastat teoloogilist haridust Tallinnas

Järgmisel kevadel, 3. mail möödub 60 aastat päevast, mil konsistooriumi otsusega sündis Usuteaduse Instituut.Kuidas siis meie vaimulike koolituseks mõeldud õppeasutus alguse sai? 21. juuni 1940 riigipöörde tulemusena andis uus valitsus teada, et 31. augustiks kõnesoleval aastal tuleb sulgeda Tartu ülikooli usuteaduskond. Raamatukogudes hävitati 70 000 köidet vaimulikku kirjandust. Usk kuulutati ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled jõuliselt meie juurde. Tulles Sa kõigutad maailma alustalasid ja paned küsimuse alla kogu meie olemise. Kes suudaks mõista Sinu väge? Kes suudaks karta Sinu tulemist, nii nagu on õige? Aga Sa ei tule kohut mõistes, vaid meile õigust mõistes. Halastuses Sa ilmud meile, anna siis, et me Püha Vaimu läbi ust Sinu tulemise ees ei sule, vaid valmistame Sulle oma ...

Kellahelina toetuseks

Novembris kutsus Eesti Kammerkooride Liit kuulajaid Pärnus, Tartus ja Tallinnas jõuluootuskontsertidele, millega koguti raha Harjumaal asuvale Risti kirikule uue tornikella valmistamiseks. Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et kellahelina puudumine kirikus tegi teda kurvaks. Muinsuskaitseametist sai ta teada, et tõenäoliselt on Harju-Ristil Eesti vanim kell. Kogudusel on ka teine tornikell, pisut uuem, kuid katkine ja ...

Me elame Jeesuse jälgedest

Tarkuse ja tunnetuse kohta käivad väljendused liiguvad Piiblis üsna sageli Jumala ja inimese võimete, võimaluste ja omaduste omavahelise võrdlemise rööbastel. Enamasti on need esitatud kontrasti printsiibil, otsekui vastandatutena. Inimene ei mõista Jumala teid ega mõtteid, need on nagu taevaski maast kõrgemad.Teisalt on olulised ka need tekstid, mis osutavad sellele tunnetuse mõõdule, mis ...

11.12.2005

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Southwelli piiskopkond ja tema piiskopid George Cassidy ning Alan Morgan (Sherwoodi piiskop). Palvetame selle eest, et iga kogudus oleks misjonimeelne. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Västeråsi piiskopkond ja tema piiskop Claes-Bertil Ytterberg. Täname Jumalat piiskopkonna suhete eest Lebombo piiskopkonnaga Lesotos ja palvetame, et need suhted võiksid olla õnnistuseks mõlemale ...

Tartus tutvuti kirikuseadustikuga

21. novembril kogunesid Tartu praostkonna vaimulikud ja koguduste juhatuste esindajad Tartu Maarja kogudusemajja konverentsile. Kokkusaamise eesmärgiks oli tutvuda uue kirikuseadustikuga. Peale alguspalvust esinesid ettekannetega konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel ja OÜ Kiriku Varahaldus juhataja Urmas Viilma. Kõneldi muudatustest kirikuseadustikus ning sellest, kuidas uuenduskuuri läbi teinud seaduste abil kiriku ning koguduste ...

Mõtteid esimesest pastoraalseminari nädalast

Olin pastoraalseminari algust juba mõnda aega kannatamatult oodanud – ülikooli lõpetamine jäi ju kaugele kevadesse ning sügis tekitab ikka veel seletamatu vajaduse kooli minna. See on umbes nagu söömine või kohvijoomine: kui pikem vahe sisse tuleb, siis hakkab häirima. Nüüd, Usuteaduse Instituudi iidsesse hoonesse sisenedes tundsin end kui põnevil koolilaps, valmis vastu võtma ...

Eesti Kirikust nr 50 saate lugeda veel:

1.lk Eesti Energia ja Eesti Posti jõulutervitus lugejatele. Reklaamplakati on kujundanud Elen Apsalon.   2.lk Kadri Põder, EELK välissuhete referent. Ettevalmistused Brasiilias toimuvaks assambleeks Tallinnas toimus 27.–29. novembrini Kirikute Maailmanõukogu (KMN) assamblee eelne Põhja- ja Baltimaade kohtumine. Helle Aan. President osales rahvuslikul palvushommikusöögil 5. ...

EELK sai uue kirikuvalitsuse

29. ja 30. novembril pidas oma esimesi  istungeid uus, neljaks aastaks valitud EELK XXVII Kirikukogu. Peateemaks oli  kirikuvalitsuse ja tööorganite valimine ning  eelarve vastuvõtmine.Kirikuseadustikus on öeldud, et peapiiskop nimetab konsistooriumi valitavate liikmete arvu. Valida saab preestrit, kelle ordinatsioonist on möödunud vähemalt 7 aastat, ning ilmikliiget, kel seljataga 10 aastat  leerist. Noorema põlvkonna esindajad Peapiiskopi esitatud kandidaadid ning nende ...