Slava Ukraine

Lehenumber 2. november 2005 Nr 45 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Jumal pakub meile oma abi

 «Ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Peltsebuli abil.» Väga tõsine süüdistus, mida enamik inimesi endale suunatuna kuulda ei sooviks. Tõepoolest, mis jäigi Jeesusel üle kui teda ründavaile juutidele näidata sellise mõttekäigu ebaloogilisust ja demonstreerida, kuidas väited nende endi vastu pöörduda võivad. Siinjuures annab ta kritiseerijatele ...

Lepituse kirik kõrgub üle linna

Eile lõppesid Dresdenis suursuguse Frauenkirche taasõnnistamise pidustused. Viimase sõja lõpus puruks pommitatud barokkpärli taastamine võttis aega kümme aastat, kirik valmis lepituse sümboliks 60 aastat pärast hirmsaid sõjasündmusi.  Dresdeni Frauenkirche taastamisest on osa võtnud lisaks Saksa annetajatele USA ja Inglismaa finantseerijad. Sõjaaegsed vaenlased teevad nüüd, ...

Kommentaarid

Kommentaarid Martin Lutheri Ühingu loomisele. Andres Põder, peapiiskop: Uue ühingu sündi suhtun äraootavalt. Palju sõltub eesmärkidest ja tahtest. Ka Saksamaal on olemas sarnase nimega selts – Martin-Luther-Bund, mis kirikuid, sealhulgas EELKd, on toetanud. Võiks eeldada, et mida enam on kirikus ja vaimulike keskel seltsilist ühistegevust, seda sidusam on kirik. Kiriku elu ei saa ega tohigi piirduda üksnes formaalsete struktuuridega. Kui usulisi küsimusi käsitletakse ...

On sündinud uus organisatsioon

Kristlikule kirikule on olnud läbi aegade omane teoloogiliste arusaamade ja vagaduslaadide paljusus. Selline mitmekesisus oli olemas juba algkristluses ning ta ei kadunud kuhugi ka järgnevatel kiriku konsolideerumise sajanditel, kuid ta on püsinud ka neil ajajärkudel, kui kirik oli väliselt suhteliselt ühtne ja monoliitne. See paljusus ja mitmekesisus on tekitanud kristlaste seas ühest küljest pingeid ja probleeme ning olnud vääritimõistmise aluseks, kuid teisest küljest on ...

Peapiiskop kutsub konverentsile

11. novembril korraldab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik peapiiskop Andres Põderi eestvõttel Pirital Lillepaviljonis konverentsi väärtuspõhisest poliitikast. Osalema on kutsutud poliitikud, arvamusliidrid, kultuuri- ning rahvaalgatusliikumiste esindajad. Konverents tahab toetada Eesti ühiskonna teadlikku inimväärset kujundamist. Konverents algab kell 13 ja kestab kella 18ni, registreerida saab pool tundi enne ...

Eesti Kirikust nr 45 saate lugeda veel:

1. lk Tiiu Pikkur. Tõnis Nõmmik kaitses doktoriväitekirja. Teisipäeval, 25. oktoobril kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas oma doktoriväitekirja «Vaimulikud kaitsejõududes. Eesti kaitseväe kaplaniteenistus ja eellugu» Eesti kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik.   2. lk EK. Eesti Betooniühing annetab Viimsi kiriku heaks kellatorni. Eesti Betooniühing (EBÜ) ehitab annetusena Viimsi Püha Jaakobi koguduse uuele kirikuhoonele kellatorni. Tauno Toompuu. Simuna ...

Tehke seda minu mälestuseks

Kaasaegse religioossuse üheks iseärasuseks on usuliste eelistuste, veendumuste ja hoiakute lahutatus institutsionaalsest kiriklikust kuuluvusest. Kirikuliikmete või jumalateenistusel osalejate arvu kahanemine ei pruugi iseendast tähendada religioossuse hääbumist, mis lihtsalt otsib uusi, mittetraditsioonilisi ja antiklerikaalseid väljundeid. Võimalik on aga ka vastupidine kombinatsioon, mis on eriti iseloomulik ...

Hingedeaeg issanda aastal 2005

Kas pole kummaline, et selle – hingedeaja juhtkirja pidi kirjutama lahkunud peapiiskop Jaan Kiivit. Usun, et ta kirjutab oma juhtkirja paljudele meile, kuid mitte enam paberile. Mõnedki meist mäletavad, kuidas ta, meie meelest noorusliku ja tugeva mehena, võitles selle eest, et peapiiskopi emerituuri minemise vanus oleks uues seaduses 65 aastat ja et sellele ei saaks lisada ühtegi aastat. Vaevalt, et keegi siis mõtles, et Jaan Kiivit juuniori isa Jaan Kiiviti jõud oli kord ...

Toompäevad – kaunis sügisene kultuurisündmus

    Täna, hingedepäeval lõpevad kümnendad toompäevad. Viie päeva jooksul toimusid missad, palvused, saadi osa erinevatest kontsertidest, konverentsist, lapsed joonistasid Iiobi lugu, kohtusid Balti riikide luterlike kirikute juhid.Toompäevi avades rõhutas  Tallinna lahkuv linnapea Tõnis Palts, et toompäevad on kindlalt Tallinnale tähtis sündmus. Tänuväärne on toompäevade ...