Slava Ukraine

Lehenumber 2. november 2005 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Simuna kogudus pühitses oma lipu ja kiriku vitraaži

Pühapäeval, 30. oktoobril tähistas Simuna kogudus apostlite Siimona ja Juuda mälestuspäeva ehk simunapäeva. Jumalateenistusel pühitseti Simuna koguduse lipp ja altari kohal asetseva roosakna vitraaž.Koguduse vapi ja lipuna võeti kasutusele senine Avanduse valla vapp ja lipp. Seoses Avanduse valla liitumisega Väike-Maarja vallaga otsustas Avanduse vallavolikogu Simuna koguduse ettepanekul anda senise valla vapi ja lipu ...

Mineviku mälestus ja tuleviku tuletorn

Laupäeval, 29. oktoobril püstitati Tallinnasse Harjumäe nõlvale Vabadussamba nurgakivi. Samal päeval meenutati 1905. aasta revolutsiooni ajal tsaarivõimude käsul mõrvatud ja vigastatud tallinlasi Estonia teatri taga endisel Uuel turul asuva monumendi juures. Eesti kuulub noorte riikide hulka, mis tõusid maakaardile alles XX sajandi teisel kümnendil vabadussõdade tulemusena. Nendel riikidel kujunes kombeks ...

Eesti Betooniühing annetab Viimsi kiriku heaks kellatorni

Eesti Betooniühing (EBÜ) ehitab annetusena Viimsi Püha Jaakobi koguduse uuele kirikuhoonele kellatorni. Kuna kirikuhoone ehitus ei ole edenenud sellises tempos, nagu algul loodeti, otsustati ettevõtmist jõudumööda toetada ning ehitada kirikule kellatorn. Alustatud on betoonivalu ettevalmistustöödega. Betoonist kellatorni kõrgus on 13 meetrit, ühe külje laius on 3,7 ja teise külje laius 3,5 meetrit. ...

Tõnis Nõmmik kaitses doktoriväitekirja

Teisipäeval, 25. oktoobril kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas oma doktoriväitekirja «Vaimulikud kaitsejõududes. Eesti kaitseväe kaplaniteenistus ja eellugu» Eesti kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik. Doktoritöö teema valiku põhjustas asjaolu, et sõjaväevaimulike ajalugu Eesti aladel ei ole praktiliselt üldse uuritud. Autor on veendunud, et selle teema vastu ei ole varem ...

Eesti Kristlikust Televisioonist on võimalik tellida EELK kirikupäeva ja laulupeo

DVD ja VHS. EKTV  toodangutega on võimalik tutvuda meie koduleheküljel www.ektv.ee Täpsem info: Eesti Kristlik Televisioon, Faehlmanni 12, Tallinn info@ektv.ee ja 628 4471 või 628 4461.

Nädal

1.–5.11. Tartu III orelimuusika päevad. 2.11. Kogudusediakoonia foorum Usuteaduse Instituudis kl 10–17.30. 2.11. kell 20 Haapsalu toomkirikus tuleb esmaesitlusele Haapsalu muusikakooli õpetaja Sirje Kaasiku «Missa brevis», esitavad Läänemaa oratooriumikoor ja Haapsalu kammerorkester Lehari Kausteli juhatusel. «Missa brevis» tuleb ettekandele ka 5. novembril kell 16 Lihula kirikus ja kl 19 ...

Vaimulikuna volikogus

Pühapäeval, 23. oktoobril 20. ordinatsiooniaastapäeva tähistanud õpetaja Üllar Kask ei pelga tööd keskerakondlikus Põlva volikogus, kus ta loodab kristlase meelerahuga oma Isamaaliidu põhimõtteid hoida, seejuures mitte pettes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna huve, kelle nimekirjas ta kandideeris. Üllar Kask on Põlva volikogus esmakordselt, kuid poliitika tegemise kogemus on tal kopsakas: ...

Ta oli särav isiksus ja õnnistatud muusik

Nii on öelnud Marje Singi kohta metodisti kiriku pastor Olav Pärnamets. Marje Sink ja tema muusika oli ja on alati teretulnud nii metodistide, baptistide, luterlaste kui ka teiste konfessioonide palvekodades. Marje ja Peeter Sink abielu kolmandal aastapäeval. On koore, kes peaaegu ainult Marje Singi muusikat esitavadki. Vahel palvelised ei teagi, et tegemist on Marje Singi muusikaga. Kuid alati öeldakse, et seda muusikat tahaks ...

Lia Salumäe: minu ümber on olnud head inimesed

Tallinnas sündinud ja kasvanud Lia Salumäe muusikutee oli määratud, kui ema tuttav tädi õpetas 6aastase plika harmooniumil sõrmega kirikulaulu toksima. Ema-isa vaatasid, et tüdrukul on huvi, ja panid ta Nõmme muusikakooli klaverit õppima. Lia Salumäe erilised hetked oreliga. «Nüüd ei kujuta ette, mida muud teeksin,» ütles 30 aastat Haapsalu Püha ...

Ei ole siin meest ega naist

Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kaitses magistrikraadi Anne Saluraid, kes oma dissertatsioonis «Sooline võrdõiguslikkus eshatoloogilisest perspektiivist koguduse kontekstis lähtuvalt Gl 3:28» vaagis apostel Pauluse seisukohti naise kohast koguduses. Dr Anne Kulli juhendatav Anne Saluraid huvitus oma magistritöös soolise võrdsuse teemast kristlikus kontekstis. Autor püstitas kolm küsimust: kui adekvaatsed ...

Kuidas suhtute ristitud lastele armulaua jagamisse?

KommentaaridKristel Engman, Lääne praostkonna vikaarõpetaja: Martin Luther seob armulaua elemendid – leiva ja veini – tihedalt Jumala Sõna ja õpetuse ning armulauaandide vastuvõtja usulise teadvusega. Kuna tänases Eestis on laste kristlik kasvatamine ja õpetamine pigem erand kui reegel nii ühiskondlikul kui perekondlikul tasandil ja laste teadmised on muu hulgas armulauda puudutava osas ...

Kõik on kutsutud ja kõigile jagatakse

Alates uuest kirikuaastast, 1. advendist on EELKs lubatud lastele armulauda jagada. Eelduseks on ristimine, saatja olemasolu ning teadlikkus Issanda söömaaja tähendusest.Õieti, ka kehtivas kiriku seadusandluses ei seisa lastele armulaua andmise keeldu – sellest lihtsalt ei räägita. Nii seatakse ülemaks õpetaja südametunnistus, kas ta võtab endale voli pühale õhtusöömaajale tulijate ...

Eesti misjonisekretäre «küüditati» Siberisse, 6.

Anu ja Juha lahkumispidu28. augusti hommik on endiselt päikesepaisteline. Läheme koguduse väikesesse raamatukokku, et ette valmistada venekeelsed palved piduliku jumalateenistuse jaoks. Inimesed kogunevad varakult. Nad on kenasti, pidulikult riides, on tunda päeva erilisust. Joškar-Ola koguduses lõpeb üks etapp. Juha Väliaho peab oma viimase teenistuse kogudust teeniva vaimulikuna ning siirdub koos abikaasa Anuga uuele ...

6.11.2005

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Norwichi piiskopkond ja selle piiskopid Graham James, David Atkinson (Thetfordi piiskop) ning James Langstaff (Lynni piiskop). Täname ja palvetame piiskopkonna koguduste sidemete arenemise eest Lulea piiskopkonnaga. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Lulea piiskopkond ja selle piiskop Hans Stiglund. Palvetame kõigi põgenike eest meie piiskopkonnas ja kogu maailmas, et nad ...

Palve

Aegade ja ajastute Issand! Küllap Sa tead, et oleme inimestena nii sageli kinni needitud oma ajaarvamisse ega oska või tahagi näha iseennast ja maailma Sinu ajaarvestust mööda. Seepärast muutume hommiku tulles ja õhtu jõudes murelikeks – ning meie südame kohale ähvardab laskuda tintjas öö… Kas peaksime kartma Su sõnu, et just nüüd on ülisoodus aeg ja ...