Lehenumber » Väljaanded » 26. oktoober 2005 Nr 44

Kirik kui teenäitaja

Isegi misjonipühal valitsenud heitlik ilm ei saanud rikkuda head üldmuljet uuest katusest – jumalakojast avaneb ilus vaade igal ajal. Misjonipühapäeval, 23. oktoobril tänati Paistu Maarja kirikus kõiki, kes aitasid pühakojale peale uue katuse. Jaanuarikuise tormi kahjustused on nüüdseks ajalugu. Tänu Riigi Muinsuskaitseametile ja umbes kuuekümnele annetajale, kelle hulgas oli nii asutusi kui ka eraisikuid, ...

Kaunim linn on Eestis Tartu

Istun Eesti Kiriku toimetuses Tartu südalinnas kolmandal korrusel vanas eestiaegses majas oma kabinetis ja vaatan aknast välja. Juba mitmendat kuud näen aknast, kuidas mu silmapiir aheneb ja järjest kõrgemaks kerkib Küüni tänavas ehitatav eluhoone vaid paarikümne meetri kaugusel majast, kus toimetus asub.Kui toimetus üheksa aastat tagasi kolis Aleksandri tänava rendipinnalt kirikukeskuse poolt toimetusele ostetud ...

Amatöörid ja professionaalid misjonipõllul

Möödunud pühapäeval peeti Eestimaa kirikutes misjonipüha. Me palvetasime Misjonikeskuses tehtava kuulutus-, läkitus-, ja koolitustöö ning meie kiriku välismisjonäride eest ja panime kokku misjonitegevust toetava korjanduse. Kas ja mil määral läheb aga misjon korda «reakristlasele»?Ameerika juhtivaid religioonisotsiolooge, Washingtoni Ülikooli professor Rodney Stark väidab oma 2001. ...

Me vajame armastavat jõudu

Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie olete teinud selle kaubakojaks.» Mt 5:38–48 Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu ...

Palve

Sinu kätte anname oma vaimu. Sina, Issand, oled truu Jumal, kes on meid lunastanud. Varja meid tänasel ööl oma armu kohaselt, anna meile kaitse oma tiibade varju all. Talle, kes oli ja on ja saab olema, kuulugu ülistus ja au igavesti. Aamen. Saksa kirikupalve  

30.10.

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Winchesteri piiskopkond ja selle piiskopid Michael Scott-Joynt, Paul Butler (Southamptoni piiskop) ning Trevor Willmott (Basingstoke piiskop). Täname Jumalat, et meid koos Kristusega äratatakse. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Agderi (Kristiansandi) piiskopkond ja selle piiskop Olav Skjevesland. Palvetame uute vaimulike leidmise ja õnnistusrikka tööleasumise ...

Nädal

27.10. Rahvusvaheline teaduskonverents «Religioon ja poliitika multikultuurilises Euroopas: vaatenurgad ja väljakutsed» Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartus 28.10 kl 19 Jõhvi kirikus kontsert küüditatute mälestuseks. 29.10. kl 11–16 Tallinna praostkonna lastepäev Viimsis Püünsi koolis. 1.11. Konsistooriumi istung. 1.11. kl 11 teaduskonverents «Pühade ...

Martin Lutheri Ühingu deklaratsioon

Tänapäeva EELKs leidub mitu erinevat arusaama ja suundumust. Kui üks neist saab domineerivaks ja kui enamus on sellest erinevate arusaamadega, siis muutub see kirikule ohtlikuks. Juhime tähelepanu olukorrale EELKs, mida iseloomustab eesti luterlikust traditsioonist eemaldumine. 24. oktoobril AD 2005 moodustati Tartus EELK vaimulike organisatsioon, Martin Lutheri Ühing, mille eesmärgiks on koondada sarnase meelsusega EELK vaimulikke, et ...