Lehenumber » Väljaanded » 26. oktoober 2005 Nr 44

Eesti Kirikust nr 44 saate lugeda veel:

1. lk Rita Pokk. Tartu Kristlik Kodu on end tõestanud. 18. oktoobril avas Tartu Kristlik Kodu õppe- ja huvikeskuse uue hoone. Anna-Liisa Vaher. Tähtpäevarikkad päevad. 28. oktoobril on simunapäev, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma. 3. lk Tiiu Pikkur. Kiriku seadusandlus on nüüd süstematiseeritud. Teisipäeval, 18. oktoobril EELK Kirikukogu XXVI koosseisu viimasel istungjärgul ...

28. oktoobril on simunapäev

, millega tähistatakse Siimoni ja Juuda märtrisurma. Mõlemad apostlid jutlustasid umbes 1. sajandil Pärsias. Nad hukati koos ja seetõttu neid ka mälestatakse alati koos. Anglikaanid kujutavad Juudast laeva ja Siimonit kalaga. Juudast peetakse lootusetute juhtumite patrooniks, Siimoni atribuut on rist või saag, kuna ta on ka puuraiujate patroon. Eestis on Simuna kihelkond ja kirik, mis on pühendatud apostlitele Siimonile ja ...

Kirik kui teenäitaja

Isegi misjonipühal valitsenud heitlik ilm ei saanud rikkuda head üldmuljet uuest katusest – jumalakojast avaneb ilus vaade igal ajal. Misjonipühapäeval, 23. oktoobril tänati Paistu Maarja kirikus kõiki, kes aitasid pühakojale peale uue katuse. Jaanuarikuise tormi kahjustused on nüüdseks ajalugu. Tänu Riigi Muinsuskaitseametile ja umbes kuuekümnele annetajale, kelle hulgas oli nii asutusi kui ka eraisikuid, ...

Kaunim linn on Eestis Tartu

Istun Eesti Kiriku toimetuses Tartu südalinnas kolmandal korrusel vanas eestiaegses majas oma kabinetis ja vaatan aknast välja. Juba mitmendat kuud näen aknast, kuidas mu silmapiir aheneb ja järjest kõrgemaks kerkib Küüni tänavas ehitatav eluhoone vaid paarikümne meetri kaugusel majast, kus toimetus asub.Kui toimetus üheksa aastat tagasi kolis Aleksandri tänava rendipinnalt kirikukeskuse poolt toimetusele ostetud ...

Amatöörid ja professionaalid misjonipõllul

Möödunud pühapäeval peeti Eestimaa kirikutes misjonipüha. Me palvetasime Misjonikeskuses tehtava kuulutus-, läkitus-, ja koolitustöö ning meie kiriku välismisjonäride eest ja panime kokku misjonitegevust toetava korjanduse. Kas ja mil määral läheb aga misjon korda «reakristlasele»?Ameerika juhtivaid religioonisotsiolooge, Washingtoni Ülikooli professor Rodney Stark väidab oma 2001. ...

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil

kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: Raino Kubjas – Laiuse kogudus, juhendaja õp Jaan Nuga; Kristjan Luhamets – Kambja kogudus, juhendaja õp Kaido Soom; Meelis Rosma – Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, juhendaja õp Ivar-Jaak Salumäe; Tauno Toompuu – Simuna kogudus, juhendaja õp Ahto Mäe; Anna-Liisa Vaher – Tartu Ülikooli-Jaani kogudus, ...

Me vajame armastavat jõudu

Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie olete teinud selle kaubakojaks.» Mt 5:38–48 Jutlus on peetud Märjamaa kirikus 4. novembril 1979. Usupuhastuspühal kuulasime jutlust tekstile «Jeesus puhastab templi» (Mt 21:12–17): «Minu ...

Palve

Sinu kätte anname oma vaimu. Sina, Issand, oled truu Jumal, kes on meid lunastanud. Varja meid tänasel ööl oma armu kohaselt, anna meile kaitse oma tiibade varju all. Talle, kes oli ja on ja saab olema, kuulugu ülistus ja au igavesti. Aamen. Saksa kirikupalve