Lehenumber » Väljaanded » 28. september 2005 Nr 40

EELK saab oma vapi ja lipu

30. augustil toimunud EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu koosolek algas informatsiooni jagamisega eelmistel koosolekutel käsitletud tööde seisu kohta. Seejärel esitas koosolekul viibinud diakon Margus Kirja nõukogule Jõelähtme kiriku vitraaþakende uued kavandid (autor Andrei Lobanov). Ta selgitas vitraaþakende kavandamisel kujunenud olukorda. Jõelähtme kiriku akendest Nimelt tekkis koguduse juhatuse liikmete ...

Kogemuseni läbi tegevuse

Pilistvere ajaloolises pastoraadis olid 9.–10. septembrini koos meie koguduste laste- ja noortetöö juhid, et ammutada kogemusi ja ideid muutmaks oma töö tulemuslikumaks. Kuidas esitleda ennast tabavalt, lühidalt, mitteformaalselt? Kes poleks olnud selle küsimusega kimpus. Eriti, kui oled noorte keskel, kellele võõrad kivinenud arusaamad etiketist. Loob just esimene moment eelduse tõhusaks koosolemiseks, ka annab hea ...

Haapsalu ja Ridala koguduse liikmed tegid kolmepäevase bussireisi Peterburi.

«Ei tea, kas tänapäeva inimesed aduvadki enam, et Peterburi oli Eesti rahvusliku kultuuri häll,» ütles Haapsalu koguduse õpetaja Tiit Salumäe. Ta lisas Peterburi eestlase Boris Gorbunovi tänavu ilmunud «Peterburi teatmikku» vahendades, et 1917. a elas Venemaal üle 200 000 eestlase, sh üle 50 000 Peterburis.Ingeri kiriku teenistusel Läänlased külastasid Eesti konsulaati, kus neid ...

Märjamaal arutati kirikuseadustiku üle

Kirikukogul anti piiskopi kuldrist Einar Soonele, kes vaheajavestluses vahetab muljeid Jüri Kase ja Heiki Arikesega. Teisipäeval, 20. septembril peeti Märjamaal EELK XXVI Kirikukogu erakorraline 11. istungjärk, kus päevakorra põhipunkt oli kirikuseadustiku eelnõu lugemine. Kirikukogu jumalateenistus oli Märjamaa kirikus, seejärel siirduti kogudusemaja avarasse saali esimesele istungile. Kirikukogu juhatas peapiiskop ...

Jagatud rõõm on mitmekordne

Otepää koguduse esindus käis Soomes, et jagada Vihti sõpruskoguduse rõõmu uuenenud kogudusekeskuse üle Nummelas.Vastrenoveeritud maja kirikusaal ei mahutanud jumalateenistusele kogunenud inimesi, osa rahvast sai teenistuse käigust osa fuajees ja koosolekusaalis istudes. Altari ette lauale seatud väikeste karikate arvu järgi oli armulauale tulijaid ligi pool tuhat.  Teenistuse lõppedes jagati tunnustust ...