Slava Ukraine

Lehenumber 28. september 2005 Nr 40 Archives - Eesti Kirik

Misjonikeskus korraldab projektitöö koolituse kiriku töötegijatele

Tartus Pauluse kiriku ruumes (Riia 27). Koolitus projektitöö meetodi kasutamisest kirikus, projektide planeerimisest ja rahataotluse kirjutamisest. Osavõtumaks on 100 krooni. Info koolituse sisu kohta ja registreerimisleht EELK veebilehel www.eelk.ee Eelregistreerimine hiljemalt 6. oktoobriks. Täiendav info: Misjonikeskus, tel 646 4763, e-post: ester.liinak@eelk.ee

Mitte ravida, vaid kuulutada

Kirjakoht andis meile tunnistust Jeesuse imelisest meelevallast haiguste ja kurjade vaimude üle. Tervis on  inimese kõige suurem varandus. Vanasõna ütleb, et raha kadunud – vähe kadunud, au kadunud – palju kadunud, tervis kadunud – kõik kadunud. Kui mõnikümmend aastat tagasi nõukogude aja tasuta meditsiini tingimustes ei osanud me oma tervist ehk alati õieti väärtustada, siis ...

Eesti Kirik nr. 40 saate lugeda veel

1.lk Anna-Liisa Vaher. Kes on nagu jumal. (29. septembril tähistatakse peaingel Miikaeli ja kõigi inglite päeva, mis on meie rahvale tuntud rohkem mihklipäevana.)   2.lk Tiiu Pikkur. Kaplanid  hakkavad rahutagajaid toetama. (12.–17. septembrini Tallinnas toimunud täienduskoolitusel õppisid kaitseväe kaplanid välisoperatsioonidel osalevate kaitseväelaste toetamist.) Karin Berg,Tallinna Rootsi-Mihkli ...

Issanda ees ühise meeskonnana

Paljude jaoks oodatud aasta sündmus, 23.–24. septembrini Pärnu Agape keskuses toimunud Eesti kristlik juhtimiskonverents vaagis tänavu teemat «Juht ja meeskond» erinevatest aspektidest lähtuvalt. Viiendat aastat toimunud juhtimiskonverents algas sel korral harjumuspärasest erinevalt: osavõtjad jagati gruppidesse ülesandega valida endi keskelt juht, luua teovõimeline meeskond ning valmistada ette fiktiivne ...

EELK saab oma vapi ja lipu

30. augustil toimunud EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu koosolek algas informatsiooni jagamisega eelmistel koosolekutel käsitletud tööde seisu kohta. Seejärel esitas koosolekul viibinud diakon Margus Kirja nõukogule Jõelähtme kiriku vitraaþakende uued kavandid (autor Andrei Lobanov). Ta selgitas vitraaþakende kavandamisel kujunenud olukorda. Jõelähtme kiriku akendest Nimelt tekkis koguduse juhatuse liikmete ...

Kogemuseni läbi tegevuse

Pilistvere ajaloolises pastoraadis olid 9.–10. septembrini koos meie koguduste laste- ja noortetöö juhid, et ammutada kogemusi ja ideid muutmaks oma töö tulemuslikumaks. Kuidas esitleda ennast tabavalt, lühidalt, mitteformaalselt? Kes poleks olnud selle küsimusega kimpus. Eriti, kui oled noorte keskel, kellele võõrad kivinenud arusaamad etiketist. Loob just esimene moment eelduse tõhusaks koosolemiseks, ka annab hea ...

Haapsalu ja Ridala koguduse liikmed tegid kolmepäevase bussireisi Peterburi.

«Ei tea, kas tänapäeva inimesed aduvadki enam, et Peterburi oli Eesti rahvusliku kultuuri häll,» ütles Haapsalu koguduse õpetaja Tiit Salumäe. Ta lisas Peterburi eestlase Boris Gorbunovi tänavu ilmunud «Peterburi teatmikku» vahendades, et 1917. a elas Venemaal üle 200 000 eestlase, sh üle 50 000 Peterburis.Ingeri kiriku teenistusel Läänlased külastasid Eesti konsulaati, kus neid ...

Jagatud rõõm on mitmekordne

Otepää koguduse esindus käis Soomes, et jagada Vihti sõpruskoguduse rõõmu uuenenud kogudusekeskuse üle Nummelas.Vastrenoveeritud maja kirikusaal ei mahutanud jumalateenistusele kogunenud inimesi, osa rahvast sai teenistuse käigust osa fuajees ja koosolekusaalis istudes. Altari ette lauale seatud väikeste karikate arvu järgi oli armulauale tulijaid ligi pool tuhat.  Teenistuse lõppedes jagati tunnustust ...

Peatükke teoloogia ja kiriku ajaloost: Ärgu lakaku otsija otsimast

Mõni aeg tagasi ilmus Johannes Esto Ühingu väljaandena Uku Masingu tõlge Tooma evangeeliumist. Esmakordselt avaldati see tõlge Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas ilmunud kogumikus «Studia ecclesiastica orientalia» 1986. aastal ning on ilmunud järjejutuna ka Eesti Kiriku veergudel. Uustrüki eessõna autor, Usuteaduse Instituudi õppejõud mag Jaan Lahe tutvustab seda evangeeliumi Eesti Kiriku ...

Avasüli Ameerikas, 9.

Proua Elli Riismandeli hääles on kindlust, kui ta meenutab päeva, mil ta maailmakuulsa kunstniku Salvador Dali õhtusöögikutsele «ei» vastas, viidates kahele väikesele lapsele, kes teda kodus ootavad. «Oh, madam, ärge muretsege, ma saadan teile lapsehoidja,» öelnud Dali. Jeesuse kuju ilmub nähtavale pilvedest. Nagu vaataksime ülevalt alla ristilöömise stseenile. Maal on inspireeritud ...

Kaplanid hakkavad rahutagajaid toetama

12.–17. septembrini Tallinnas toimunud täienduskoolitusel õppisid kaitseväe kaplanid välisoperatsioonidel osalevate kaitseväelaste toetamist.Kursuse eesmärgiks oli anda tegevteenistuses ja reservis olevatele kaitseväevaimulikele teadmisi, mis aitaksid toetada välisoperatsioonidele sõitvaid, seal olevaid ja koju naasvaid kaitseväelasi. Rahutagamisest osavõtt on toonud uusi ülesandeid ka kaplanitele, ...

Organist Lattiku edukas esinemine

Eesti silmapaistev noorema põlve organist Aare-Paul Lattik saavutas Kaliningradis (Königsberg) toimunud IV rahvusvahelisel Mikael Tariverdijevi nim organistide konkursil III koha. Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku organist 2000. aastast Aare-Paul Lattik käis Venemaal konkursil, mis toimus 22. augustist 3. septembrini.  Avavoor toimus augusti teisel poolel Hamburgi Püha Johannese kirikus ja Moskvas, teine voor (19 võistlejat) ja finaal (6 ...

Märjamaal arutati kirikuseadustiku üle

Kirikukogul anti piiskopi kuldrist Einar Soonele, kes vaheajavestluses vahetab muljeid Jüri Kase ja Heiki Arikesega. Teisipäeval, 20. septembril peeti Märjamaal EELK XXVI Kirikukogu erakorraline 11. istungjärk, kus päevakorra põhipunkt oli kirikuseadustiku eelnõu lugemine. Kirikukogu jumalateenistus oli Märjamaa kirikus, seejärel siirduti kogudusemaja avarasse saali esimesele istungile. Kirikukogu juhatas peapiiskop ...

Lätis luuakse politseikaplanaati

5. septembril arutati meie lõunanaabrite pealinnas Riias politseikaplanaadi loomisega seonduvat.Kohtumisel osalesid Seimi esindajana parlamendisaadik ja pastor Janis Šmits, Läti Siseministeeriumi esindajana endine siseminister ja praegune parlamentaarne sekretär Dainis Turlais, Rahvusvahelise Politseikaplanite Konverentsi (ICPC) rahvusvaheliste suhete koordinaator Dan Nolta, Interpoli töö kogemusega Läti Evangeelse Luterliku Kiriku pastor Rinalds Grants ning allakirjutanu. ...

Kutsutud ja seatud

24.–25. jaanuaril 2006 toimub Võrus Kubija  hotellis (www.kubija.ee) vaimulike konverentsi järjekordne istung. Vaimulike konverents on EELK põhikirjaline organ, kuhu kuuluvad kõik meie kiriku vaimulikud – piiskopid, õpetajad ja diakonid. Võib küsida, kas meie väikeses ja, nagu mõnikord tundub, ülestruktureeritud kirikus on kõikvõimalike nõukogude, komisjonide ja ...