Lehenumber » Väljaanded » 28. september 2005 Nr 40

Misjonikeskus korraldab projektitöö koolituse kiriku töötegijatele

Tartus Pauluse kiriku ruumes (Riia 27). Koolitus projektitöö meetodi kasutamisest kirikus, projektide planeerimisest ja rahataotluse kirjutamisest. Osavõtumaks on 100 krooni. Info koolituse sisu kohta ja registreerimisleht EELK veebilehel www.eelk.ee Eelregistreerimine hiljemalt 6. oktoobriks. Täiendav info: Misjonikeskus, tel 646 4763, e-post: ester.liinak@eelk.ee

Kutsutud ja seatud

24.–25. jaanuaril 2006 toimub Võrus Kubija  hotellis (www.kubija.ee) vaimulike konverentsi järjekordne istung. Vaimulike konverents on EELK põhikirjaline organ, kuhu kuuluvad kõik meie kiriku vaimulikud – piiskopid, õpetajad ja diakonid. Võib küsida, kas meie väikeses ja, nagu mõnikord tundub, ülestruktureeritud kirikus on kõikvõimalike nõukogude, komisjonide ja ...

Tartu Teoloogia Akadeemia pakub koolitust

Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) on koht, kuhu ikka ja jälle saabub külalisi välismaalt pidama meie inimestele loengut või seminari, et jagada sel viisil oma teadmisi ja kogemusi kuulajatele. Septembri keskel võõrustas akadeemiat teoloogiadoktor prof Karl-Heinz Kuhlmann Leuveni ülikoolist Belgiast. Kolmel päeval järjest pidas õpetlane kuus  islamiteemalist loengut. Oht maailmale Professor ...

Rehepapluse viljad

Laupäevane Postimehe kuues ja seitsmes lehekülg panid mõtlema korruptsiooni ulatusest ja sellesse suhtumisest meie ühiskonnas. Viis politseiniku oli tabatud altkäemaksu võtmises, seitse infotehnoloogiaga tegelevat (IT) ärimeest selle andmises. Kui politseis suhtuti asjasse printsipiaalselt, siis IT firmade juhid suhtusid altkäemaksu pakkumisse leebelt – juhtus nii, selgitame veel asja, nad on head spetsialistid, anname ...

Sõbrad saavad 4 nädalat tasuta lehte lugeda

Kampaania Sügis koos Eesti Kirikuga lõpuks laekus ajalehe toimetusse 174 sõbra nime, kes oktoobris saavad tasuta lehe. Nagu lubatud, loosis toimetus esmaspäevahommikusel nõupidamisel välja 5 sõbratellimuse esitajat, kes 2006. aastal endale sobival ajal saavad tellida ajalehte Eesti Kirik kolmeks kuuks soodsa hinnaga. Väljavalituks osutusid Evi Sepp, Evi Teras, Vaike Jürioja,  P. Tõnsberg ja Laine ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

anti Tartu Pauluse kogudusele luba asutada OÜ Pauluse Raamatupood. Tehti muudatusi  EELK poolt 31. jaanuaril 2005 asutatud sihtasutuse Johanniitide Abi Eestis põhikirjas ja kinnitati Järva praostkonnast EELK XXVII Kirikukogu liikmeteks abipraost Tõnu Linnasmäe, õp Katrin-Helena Melder ja Tõnis Vaik. Teenistussuhteid reguleeriv töörühm Moodustati vaimulike teenistussuhete regulatsiooni ...

Tagametsas kõneldakse juhtimisest

Täna ja homme on Järvamaal Tagametsas juhtimiskonverentsil koos vaimulikud ja koguduste juhid. Seminar on osalejatele tasuta, kulud kannab Churches Alive International, ka koolitajad on samast organisatsioonist. CAI on kristlik mittetulundusorganisatsioon, mille liikmed on peamiselt Ameerika Ühendriikide luterlikud ärimehed, kes soovivad aidata ja nõustada sõsarkogudusi Ida-Euroopas.  Teiste hulgas võtab koolitusest osa ...

Mitte ravida, vaid kuulutada

Kirjakoht andis meile tunnistust Jeesuse imelisest meelevallast haiguste ja kurjade vaimude üle. Tervis on  inimese kõige suurem varandus. Vanasõna ütleb, et raha kadunud – vähe kadunud, au kadunud – palju kadunud, tervis kadunud – kõik kadunud. Kui mõnikümmend aastat tagasi nõukogude aja tasuta meditsiini tingimustes ei osanud me oma tervist ehk alati õieti väärtustada, siis ...

Eesti Kirik nr. 40 saate lugeda veel

1.lk Anna-Liisa Vaher. Kes on nagu jumal. (29. septembril tähistatakse peaingel Miikaeli ja kõigi inglite päeva, mis on meie rahvale tuntud rohkem mihklipäevana.)   2.lk Tiiu Pikkur. Kaplanid  hakkavad rahutagajaid toetama. (12.–17. septembrini Tallinnas toimunud täienduskoolitusel õppisid kaitseväe kaplanid välisoperatsioonidel osalevate kaitseväelaste toetamist.) Karin Berg,Tallinna Rootsi-Mihkli ...

Issanda ees ühise meeskonnana

Paljude jaoks oodatud aasta sündmus, 23.–24. septembrini Pärnu Agape keskuses toimunud Eesti kristlik juhtimiskonverents vaagis tänavu teemat «Juht ja meeskond» erinevatest aspektidest lähtuvalt. Viiendat aastat toimunud juhtimiskonverents algas sel korral harjumuspärasest erinevalt: osavõtjad jagati gruppidesse ülesandega valida endi keskelt juht, luua teovõimeline meeskond ning valmistada ette fiktiivne ...

EELK saab oma vapi ja lipu

30. augustil toimunud EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu koosolek algas informatsiooni jagamisega eelmistel koosolekutel käsitletud tööde seisu kohta. Seejärel esitas koosolekul viibinud diakon Margus Kirja nõukogule Jõelähtme kiriku vitraaþakende uued kavandid (autor Andrei Lobanov). Ta selgitas vitraaþakende kavandamisel kujunenud olukorda. Jõelähtme kiriku akendest Nimelt tekkis koguduse juhatuse liikmete ...

Kogemuseni läbi tegevuse

Pilistvere ajaloolises pastoraadis olid 9.–10. septembrini koos meie koguduste laste- ja noortetöö juhid, et ammutada kogemusi ja ideid muutmaks oma töö tulemuslikumaks. Kuidas esitleda ennast tabavalt, lühidalt, mitteformaalselt? Kes poleks olnud selle küsimusega kimpus. Eriti, kui oled noorte keskel, kellele võõrad kivinenud arusaamad etiketist. Loob just esimene moment eelduse tõhusaks koosolemiseks, ka annab hea ...

Haapsalu ja Ridala koguduse liikmed tegid kolmepäevase bussireisi Peterburi.

«Ei tea, kas tänapäeva inimesed aduvadki enam, et Peterburi oli Eesti rahvusliku kultuuri häll,» ütles Haapsalu koguduse õpetaja Tiit Salumäe. Ta lisas Peterburi eestlase Boris Gorbunovi tänavu ilmunud «Peterburi teatmikku» vahendades, et 1917. a elas Venemaal üle 200 000 eestlase, sh üle 50 000 Peterburis.Ingeri kiriku teenistusel Läänlased külastasid Eesti konsulaati, kus neid ...

Jagatud rõõm on mitmekordne

Otepää koguduse esindus käis Soomes, et jagada Vihti sõpruskoguduse rõõmu uuenenud kogudusekeskuse üle Nummelas.Vastrenoveeritud maja kirikusaal ei mahutanud jumalateenistusele kogunenud inimesi, osa rahvast sai teenistuse käigust osa fuajees ja koosolekusaalis istudes. Altari ette lauale seatud väikeste karikate arvu järgi oli armulauale tulijaid ligi pool tuhat.  Teenistuse lõppedes jagati tunnustust ...

Peatükke teoloogia ja kiriku ajaloost: Ärgu lakaku otsija otsimast

Mõni aeg tagasi ilmus Johannes Esto Ühingu väljaandena Uku Masingu tõlge Tooma evangeeliumist. Esmakordselt avaldati see tõlge Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas ilmunud kogumikus «Studia ecclesiastica orientalia» 1986. aastal ning on ilmunud järjejutuna ka Eesti Kiriku veergudel. Uustrüki eessõna autor, Usuteaduse Instituudi õppejõud mag Jaan Lahe tutvustab seda evangeeliumi Eesti Kiriku ...