Lehenumber » Väljaanded » 24. august 2005 Nr 34

Kristluse ja islami liit ja vastasseis

Michael Mertes kirjutab teadusajakirja Internationale Politik äsjailmunud numbris (3/2005) usulis-poliitiliste konfliktide peamistest rindejoontest õhtumaal. Mertese arusaamad erinevad oluliselt Samuel P. Huntingtoni omadest, kes väitis natuke rohkem kui kümme aastat tagasi, et suuremad konfliktid saavad olema tsivilisatsioonide vahel ning kristliku lääne peamiseks konfliktiks saab islam. Huntington kas ei keskendunud kristluse ja ...

Kirikuvalitsuse otsuseid

Konsistooriumi juulikuu otsusega on õpetajaameti kandidaat Lembit Tammsalule antud luba kandideerida Hanila koguduse õpetaja ametikohale. Praost Tiit Salumäe vabastati Ridala koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ja määrati õpetaja Kari Tynkkynen Ridala koguduse õpetajaks 1. augustist 2005 kuni 1. augustini 2008. Konsistooriumi määrusega kinnitati uus ja täpsustatud EELK vaimulike teenistuskirjade pidamise ja ...

EELK Konsistooriumi otsusega

anti tänukiri emeriitõpetaja Jüri Raudsepale tema 75. sünnipäeval viljaka teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Tänagem Issandat, sest Tema on hea!

Mind vaevab aeg-ajalt mure: kas me ikka oleme tänulikud ja kas me oskame Jumalat tänada Tema helduse eest? Kas avaldame oma tänu piisavalt oma kaasinimestele?Mind vaevab aeg-ajalt mure: kas me ikka oleme tänulikud ja kas me oskame Jumalat tänada Tema helduse eest? Kas avaldame oma tänu piisavalt oma kaasinimestele? 20. augustil tähistasime taasiseseisvumise päeva. Eesti vabariik on taas vaba ja iseseisev riik teiste riikide peres. Oleme ÜRO, NATO, Euroopa Liidu ja teiste ...

Pranglil lauldi suust ja südamest

Peapiiskop Andres Põder ordineerib Kalle Rebase diakoniks, teda assisteerivad praost Jaanus Jalakas ja abipraost Mare Palgi.Taasiseseisvuspäeval, 20. augustil pidasid Ida-Harju pasuna- ja laulukoorid Prangli saarel oma praostkonna laulupäeva. Samas ordineeriti diakoniks Kalle Rebane, kes on aastaid siin saarel jumalasõna kuulutanud. Suvi andis ennast maksimaalselt tunda, kui poolsada kirikuinimest ja teist sama palju muidureisijat Leppneemelt Prangli ...