Slava Ukraine

Lehenumber 17. august 2005 Nr 33 Archives - Eesti Kirik

Avasüli Ameerikas, 3.

«Need on minu kolmandad pulmad sama mehega,» naeris Kersti Dennis juulikuus oma kodus Las Vegases. August on Kersti ja Marki toonud kolmeks nädalaks Eestisse. Reedel pühitses koguduse preester nende abielu Värska õigeusu kirikus. Enne oli abielu kirja pandud Las Vegase linnavalitsuses ja peetud Ameerika kombe kohased pulmad.«Need on minu kolmandad pulmad sama mehega,» naeris Kersti Dennis juulikuus oma kodus Las Vegases. ...

Kallist Hellamaani – palju toredaid inimesi, 1.

«Viuuuuuuu…» kostab vile pakiraami alt ja tagumine kumm vajub sekundite jooksul lössi. Ütleks heal meelel kõva häälega paar rumalat sõna, kui sest midagi kasu oleks. Aga ei ole. Tõstan  ratta teistpidi ja hakkame kummi lappima, päike kõrvetab kuklasse. Saaremaa rattamatk sai ette võetud selleks, et käia (õigemini sõita) 10 päeva jooksul läbi kõik teele ...

Festival avati oratooriumi esiettekandega

Rapla XIII kirikumuusika festivali avakontserti, Enn Võrgu oratooriumi «Valvake!» (Vigilate!) esiettekannet helilooja 100. sünniaastapäeval tuli kuulama kirikutäis rahvast.Rapla XIII kirikumuusika festivali avakontserti, Enn Võrgu oratooriumi «Valvake!» (Vigilate!) esiettekannet helilooja 100. sünniaastapäeval tuli kuulama kirikutäis rahvast. Nende hulgas oli helilooja austajaid, muusikuid, ...

Otsimise ja leidmise tähe all

Pilistvere on saanud kirikunoorte kohtumise paigaks. Septembris ja märtsis kogunevad siia laste- ja noortetöö tegijad, suvel lustivad siin kõik, kes võtavad vaevaks koosolemisest rõõmu tunda, nautida ilusat loodust, head muusikat ja mõnusat seltskonda.7.–10. juulini oli Pilistvere kiriku ümbrus täis noori – kohale ei tuldud mitte ainult Eestimaa erinevaist kohtadest, vaid ka Saksamaalt, Norrast, Soomest. ...

Koraaliõhtul ehitati laulusilda

7.–14. augustini toimus Tartus Rahvusvahelise Hümnoloogiaühingu (IAH) 23. kongress. Tegemist oli rahvusvahelise üritusega, mille korraldas Rahvusvaheline Hümnoloogia Ühing koos Eesti Hümnoloogia Seltsiga.  Kongressi raames peeti Peetri kirikus koraaliõhtu.Läbi usupuhastuse oleme saanud teadmise, et jumalateenistus on terve koguduse asi. Rahva laul ja rahvakeelne laul on ikka luterlikus kirikus au sees olnud. ...

Minge siis, tehke jüngriteks…

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil peeti Tartu Maarja koguduses traditsiooniks saanud konverentsi, sel aastal keskenduti üldkiriklikult fookusesse võetud ristimistemaatikale.Konverentsil «Ristimisel on tulevikku» tõstatati küsimus, miks ristimine on tagaplaanile jäänud ning püüti leida teid, kuidas luteri kirik võiks parandada laste- ja noortetöö kvaliteeti, et järgida tõhusamalt meie ...

Hugo Lepnurme muusikapäevad

28.-29. septembril peetakse Põltsamaal Hugo Lepnurme muusikapäevi. Korraldajaks on Hugo Lepnurme muusikaühing. Põltsamaa  kirikus asub äsja korrastatud Saueri orel, mis ehitati 1900. aastal algselt   Viljandi Jaani kirikusse, kust ta Põltsamaale toodi ja  1953. aastal  üles seati. Põltsamaale toomisega oli tihedalt seotud ka Hugo Lepnurm, kes nõu ja jõuga  abiks oli. Lepnurm on ...

Siseministeerium

Siseministeerium korraldab septembris vaimulike abielu sõlmimise õiguse taotlemisega seotud koolituse. Kirikuvalitsustel, koguduste liitude ja üksikkoguduste juhatustel palume esitada usuasjade osakonnale  31. augustiks 2005. a koolitust soovivate vaimulike nimekirjad (Pikk 61, 15065 Tallinn või e-post: ilmo@sisemin.gov.ee; ringo@sisemin.gov.ee). Nimekirjades tuleb märkida vaimuliku nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, ...

Külalised jagavad Kärus kinnitust

Käru kogudus tähistab 21.–28. augustini kestva kuulutusnädalaga kiriku 145. aastapäeva ja ootab abi katuse remondiks.Koguduse õpetaja Andres Tšumakov ütles Eesti Kirikule, et tal tekkis seoses kiriku aastapäevaga mõte korraldada kuulutusnädal ja kutsuda Kärusse jutlustama need õpetajad, kes on Käruga otseselt seotud või selle paigaga kokku puutunud. Nii jagavad Kärus nädala ...

Kuuluda Jumala laste hulka on privileeg

Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda. Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi: «Vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas!» Ent Jeesus vastas neile: «Kes on mu ema ja vennad?» Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta: «Ennäe, mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ...

Palve

Kui unistus jääb mällu kuldne hommik, mil kaardus vaikus lõhestades vett. Ja vaikseks palveks sulas niiske udu, näis koiduhõõgvel ajatuna hetk. Sain Sinus ehtsaks ühes pikas viivus ning toone muutis tühi mälupilt. Ja hingetuna, seisatades Ajas, sai kirkaks sõnaks iga valguskild. Sind palun, aita ära tunda vaikust, et kustuks valjult hõiskav endapett. Siis hingata saaks ...

Masing: oidu pyydes…

Uku Masingu (fotol) 96. sünniaastapäeva tähistati tema sünnikohas Raikkülas ja Tartus, kuhu on sängitatud suurkuju põrm. Uku Masingu Kolleegium esitles äsja trükist tulnud Tooma evangeeliumi tõlget.Kui ma saaksin uueks täheks, Pagevaks ja valguskiireks, Oh, kui kergelt elu läheks Linnuteele tuhmeks viireks! Näeksin, kuidas hetk on ime, Tee nii pikk, et pole sihti, Kuigi syda nukkerpime, Oidu pyydes ...

Usk ja unistus

Kui augusti esimese nädala lõpus Märjamaal taas vallapäevi peeti, toimus muude sündmuste hulgas kohalikus kiriklas kohtumine Eesti kõrgelthinnatud sportlase ja köitva kõnelejaga – olümpiamedalisti Indrek Pertelsoniga.Kui augusti esimese nädala lõpus Märjamaal taas vallapäevi peeti, toimus muude sündmuste hulgas kohalikus kiriklas kohtumine Eesti kõrgelthinnatud sportlase ja ...

Tõrvatilk meepotis

Oleme teelised ja rõõmsad, et paljud kirikuuksed Eestimaal on valla ja me võime kirikusse minna. Kuid ettevaatust, mõni neist, mis teeliste kiriku teatmiku järgi on avatud suvi läbi, ei ole lahti. Ühes aga, mis küll avatud, küsitakse sissepääsutasu.Oleme teelised ja rõõmsad, et paljud kirikuuksed Eestimaal on valla ja me võime kirikusse minna. Kuid ettevaatust, mõni neist, mis ...

Kaks kasulikku käsiraamatut

Koguja sedastas juba ligi kolm tuhat aastat tagasi: «Sest raamatute tegemisel ei tule otsa ja suur lugemine väsitab ihu ära» (Kg 12:12). Vahepeal ei ole midagi paremaks muutunud. Raamatuid tuleb aina juurde. Et leevendada lugemise vaeva, täpsemini küll – üles leidmise vaeva –, tuleb kirjutada uusi raamatuid, mis aitaksid orienteeruda.Koguja sedastas juba ligi kolm tuhat aastat tagasi: «Sest raamatute tegemisel ei tule ...