Slava Ukraine

Lehenumber 3. august 2005 Nr 31 Archives - Eesti Kirik

Avasüli Ameerikas, 1.

Kui ma koos gümnasistist tütre Helenaga võidupüha eel Tallinnast üle Frankfurdi Washingtoni lendasin, olid mul tööplaanid paigas ja soov ka veidi puhata. Tahtsin tütrele, kes oma teadliku elu on elanud vabas Eestis, näidata, kuidas on eestlaseks jäädud ka aastakümneid isamaast sunniviisil eemal elades. Säilitatud on kultuur, keel ja kombed, ellusuhtumine ning peetud elu põhisisuks eestlaseks ...

Maailma kirikulaulu uurijad Tartus

Kristel Neitsov

7.-14. augustini võõrustab Tartu linn hümnolooge, kes kogunevad Rahvusvahelise Hümnoloogiaühingu (IAH) 23. kongressile. Esimest korda ühingu ligi poolesaja aastases ajaloos toimub kohtumine Baltikumis. Pealkirjaks on seekord «Manchmal kennen wir Gottes Willen. Das Kirchenlied in der pluralistischen Gesellschafts Europas» (Mõnikord tunneme Jumala tahet. Kirikulaul Euroopa pluralistlikes ühiskondades - ...

Üle 50 aasta taas koos

Anseküla koguduses õnnistati üle mitmekümne aasta kuldleerilapsi. Tiirimetsa palvelasse kogunesid 26. juunil need Anseküla koguduse leerilapsed, kellel leerist möödas 50 aastat ja enam. Ajaperiood jäi vahemikku 1942-1955. Kuldleerilapsed Helmi Lapa, Linda Raun, Ruttar Järveots, Õie Villemson, Saale Põld, Elga Kabel, August Tamm ja Harald Läets koos õpetaja Anu Konksuga. Tegemist oli omamoodi ...

Palve

Küll vahel tahaks niiskeks nutta taeva, kus kiirgab nukrust Sinu jalajälg. Küll vahel tahaks uhkelt välja naerda need ööd, mil närib kahetsus ja äng. Sind palun, Isa, juhata mind udus, kus ainsaks sihiks iseenda hääl. Ja anna, et mu tuimuses ei unuks mu ainus Looja, Sinu soojad käed! Aamen! Anna-Liisa Vaher

Individualistile ei piisa oma jõust

Inimloomus on olnud vastuoluline aegade algusest ja tõenäoliselt jääb selleks ka tulevikus. See kaasasündinud paradoksaalsus ilmneb nii igapäevase praktilise elu üksikasjades ja valikutes kui ka eksistentsialistlikes küsimustes. Inimese loomupärane antagonism heiastub muuhulgas inimese ja Jumala suhtes. Pühakirjas nenditakse erinevate autorite poolt korduvalt inimese vastuolulisust ning sellele viitas ka Jeesus rääkides tähendamissõna kahest pojast.Inimesel oli kaks ...

Viimsi kirikut ehitatakse annetuste toel

Viimsi Püha Jakobi kogudus peab jaanipäevast alates jumalateenistusi Rohuneeme tee ääres uues kirikuhoones. Kiriku ehituse sihtasutuse nõukogu juhataja Vello Vallaste sõnul  on valmis hoone karp, mis on varustatud elektri, vee ja kanalisatsiooniga. Lähiajal loodetakse Eesti Betooniliidu annetusena kellatorni valmimist. «Siis tuleb aga ehitus arvatavasti peatada - raha on otsas ja hulk võlgu ootab ...

3. augusti ajalehe tutvustus

Teeliste kirikute projekt on Eestis hästi käima läinud. Paljud kirikud on veel suve lõpuni avatud. Tartu linn ei väsi rahvusvahelistest sündmustest; nüüd tulevad sinna hümnoloogid üle terve maailma, et pidada suurt konverentsi. Viimsi Püha Jaakobi kirikut ehitatakse järk-järgult annetuste toel. Sihtasutuse nõukogu esimees Vello Vallaste kutsub inimesi üles aktiivsemalt toetama uue kiriku ...

Lepitaja ja rahutooja Aleksander Johannes Abel

27. juulil möödus 100 aastat Aleksander Abeli sünnist. Aleksander Johannes sündis Jaan ja Minna Abeli pere ainukese lapsena Laanemetsa vallas Koikkülas Männike talus tollasel Võrumaal (praegu Valgamaa). Ta õppis Laanemetsa valla- ja Hargla kihelkonnakoolis. Plaanides kooliõpetajaks saada, asus õppima 1921 Võru Õpetajate Seminari, ent lahkus järgmisel aastal kehva tervise tõttu. ...

Milline on maa hind?

August on käes ning suvi näitab oma küpset palet. Ar mastatud kirikulehega taaskohtumine augusti esime sel kesknädalal tähistab paljudele, kes samaaegselt Eesti Kiriku ajalehega juulis puhkasid, uue töise perioodi algust. Taas tuleb päevadesse kindel töörütm. Augustikuu on ka lõikuskuu. Põlluvili hakkab valmima. Pöörasin sel suvel Eestimaal ringi sõites erilist tähelepanu just ...

Üle 50 aasta taas koos

Anseküla koguduses õnnistati üle mitmekümne aasta kuldleerilapsi. Tiirimetsa palvelasse kogunesid 26. juunil need Anseküla koguduse leerilapsed, kellel leerist möödas 50 aastat ja enam. Ajaperiood jäi vahemikku 1942_1955. Tegemist oli omamoodi võla maksmisega, sest Anseküla kirik hävis sõjatules septembris 1944. Sellest ajast on Anseküla kogudus olnud orvu seisuses. Puudub oma pühakoda ja ...

Palverännakule Vastseliina

5._7. augustini on Eesti Kirikute Noortenõukogu eestvedamisel poolsada tegusat noort teel sajanditetagusesse palverännakute sihtpunkti Vastseliinas. Palverännak algab 5. augustil kell 14 Rõuge Maarja kirikust, õhtuks jõutakse EAÕK Plaani kirikusse. Teise päeva õhtul peatuvad palverändurid Vastseliina Katariina kirikus, kus saadakse osa vana iiri ja gaeli vaimulikku rahvamuusikat viljeleva ansambli ...

Vihmaste ilmade avastused

Suvekuudel ette tulevad vihmased ilmad sobivad suurepäraselt vanade raamatute lugemiseks, unustatud plaatide kuulamiseks ja kunagiste sündmuste meenutamiseks. Inimeste mälu on selektiivne ja kunagi olulised olnud mõtted ja ideed, mida igapäevases töös ei kasuta, ununevad kergesti. Ometi võivad nii mõnedki aastatetagused sündmused ja isikud nende meenutamisel igaüht taas mõjutama hakata.Suvekuudel ...