Slava Ukraine

Lehenumber 8. juuni 2005 Nr 26 Archives - Eesti Kirik

Tunnike lavastaja ja näitleja Elmo Nüganeni seltsis

Selle aasta kevad-talvel Linnateatris Elmo Nüganeni dramatiseeritud ja lavastatud «Tõde ja õigus. Teine osa» on oodatavalt väga hea vastuvõtu leidnud. Rääkides seekordse Tammsaare-lavastuse põhiteemadest, on teatriinimesed esitanud erinevaid arvamusi: ühele näib, et põhirõhk on «väikese inimese» kujutamisel, teise arvates rõhutatakse haridustemaatikat, kolmas ...

Ülevaade koguduse lehtedest

(Algus EK nr 24, 25.5.) Eelmises kahes Eesti Kiriku numbris keskendusime koguduste lehtedele, mis ilmuvad enam kui kord kuus, seekord heidame pilgu raja taga ilmuvatele väljaannetele, mis meieni jõudnud. Siinkohal on ära toodud nii kuukirjad, praostkonna lehed kui ka kord aastas ilmuvad väljaanded. KOGUDUSE TEATED (E.E.L.K. Los Angeles) Ilmumissagedus ja -kuju: 6 korda aastas paberkandjal (A4), 6 lk. Tiraaþ: ~ 250 Levi: koguduste ...

Rehepapikristlus?

27. mai Sirbis ilmus Peeter Helmelt põnev kirjatükk «Gnostiline rahvas», mis algab tõdemusega, et Eestis pole mingit õiget kristlust. Veel enam - seda pole kunagi olnudki. XIX sajandil tekkinud eesti rahvuslus sõnastas oma sihid areligioosselt - kirik, usuelu ja vaimulik kirjandus mängisid seejuures parimal juhul vaid kõrvalrolli. 1980ndatel alanud ja kiiresti soikunud ristimislaine ei osutunud Eesti ...

Koguduse liige ei saa olla väljaspool koguduse elu

Viimasel ajal on mitmel pool räägitud meie kiriku liikmeskonnast. Kui palju on meil liikmeid ja kui palju on meid tegelikult. Kus algab ja lõpeb kirik-kogudus, sellele üheselt vastata ei saagi. Oleneb, kelle vaatepunktist lähtuda, kas südamesse nägeva Jumala, koguduse enda või selle maailma vaatepunktist. Jumala eest meie otsuseid langetada ei saa ega tohi, kuid maine kirik-kogudus on organisatsioon nagu iga teinegi oma ...

Lisa vaimulike ridadesse

Kolmapäeval, 1. juunil võttis komisjon koosseisus peapiiskop Andres Põder, praost Gustav Piir ja pastoraalseminari juhataja Ove Sander vastu seekordse pro ministerio eksami. Soovituse preestriordinatsiooniks said Elve Bender, Toomas Maarand, Katrin Keso-Vares ja Lembit Tammsalu. Kahel eksamineeritul soovitati teenida diakonina ja nende preestriks ordineerimine otsustatakse edaspidi. Peapiiskop Andres Põder ütles Eesti Kirikule, et eksami ...

Tartu on kirikupäevaks valmis

Reedest pühapäevani kestev EELK kirikupäev tõotab pakkuda midagi igale otsijale. Tarkuse allikale on oodatud kõik. Kosutava programmi raskuspunkt on laupäevasel vaimulikul laulupeol, kohapealt teeb otseülekande Pereraadio ning ülevaatliku saadet näitab pühapäeval kell 16.05 Eesti Televisioon. Palju põnevat toimub kirikupäeva raames Tartu erinevais kirikuis. Pauluse kirikus, kus paikneb Oaas oma ...

Kolga-Jaanis meenutati Villem Reimani

Kolmas nelipühajärgne pühapäev oli Kolga-Jaani kirikus tavapärasest pidulikum ja rahvarohkem - kogudus meenutas oma kunagist vaimulikku, eesti rahva suurkuju Villem Reimani.Kolmas nelipühajärgne pühapäev oli Kolga-Jaani kirikus tavapärasest pidulikum ja rahvarohkem - kogudus meenutas oma kunagist vaimulikku, eesti rahva suurkuju Villem Reimani. Kristjan Raba Eesti Rahva ...

Diakonid on ametisse pühitsetud

Peapiiskop Andres Põder pühitses ametisse kaks diakonit.Pühapäevasel jumalateenistusel Tallinna Jaani kirikus pühitses peapiiskop Andres Põder diakoniametisse Eve Kruusi (40), kes on kirikutööle tulnud samas koguduses 1989. aastal leerikoolis käinuna. Aasta hiljem alustas ta juba õpinguid Usuteaduse Instituudis ja on 1993. aastast vaimulike kõrval praktikandina ustavalt kogudust teeninud. Selle aja jooksul on Eve ...

Haljala kogudusel uus õpetaja

Möödunud pühapäeval pidas Margit Nirgi oma esimese jumalateenistuse Käsmus ning Haljalas.Hoolimata sellest, et konsistoorium ei olnud selleks ajaks veel Margi Nirgi asumist uude kohta kinnitanud, on sellelaadne info juba mõnda aega kirikuringkondades liikunud. Viru praost Avo Kiir kinnitas omalt poolt, et Nirgi on asunud Haljalasse ja on 5. juunil pidanud oma esimese jumalateenistuse Haljalas ja Käsmus.Senine Haljala koguduse ...

Ülevaade koguduse lehtedest

(Algus EK nr 24, 25.5.) Eelmises kahes Eesti Kiriku numbris keskendusime koguduste lehtedele, mis ilmuvad enam kui kord kuus, seekord heidame pilgu raja taga ilmuvatele väljaannetele, mis meieni jõudnud. Siinkohal on ära toodud nii kuukirjad, praostkonna lehed kui ka kord aastas ilmuvad väljaanded. KOGUDUSE TEATED (E.E.L.K. Los Angeles) Ilmumissagedus ja -kuju: 6 korda aastas paberkandjal (A4), 6 lk. Tiraaþ: ~ 250 Levi: koguduste ...