Slava Ukraine

Lehenumber 25. mai 2005 Nr 24 Archives - Eesti Kirik

Kunstnikud ja sõnakuulutajad Tarkuse allikal

Mida lähemale jõuab kirikupäev, seda enam tõmbab otsi kokku pidu ettevalmistav toimkond, et anda sõna pidulistele endile: lauljatele, mängijatele, lastele-noortele, misjonikonverentsile tulijaile - kõigile neile, kes on otsustanud nädalavahetuse 10.-12. juunini Tartus veeta. Et pidu hästi korda läheks, on igale poole tarvis häid vabatahtlikke abilisi. Küllap on end üles andnud ka need pered, kes ...

Eesti Kiriku 2005. a 24. numbrist saate veel lugeda

1. lk Avo Üprus. Teenistusele järgnes pöörane lastetsirkus 2. lk Kristel Neitsov. Kümme naisteoloogi kaitses lõputööd Tõnu Veldre. Anseküla kogudusel on viljakas kevad Kristel Neitsov. Põhjamaade kantorite pidu 3. lk Marju Raabe. Kunsti- ja arhitektuurinõukogu töömailt Tooni Leedjärv. Milline muusika sobib kirikusse? Heldi Randver. Meremeeste mälestuseks 4.lk Randar Tasmuth, ...

Palve

Õnnista, oo Jumal, seda maad, mis on mu jalge all. Õnnista, oo Jumal, seda rada, millel ma astun. Õnnista, oo Jumal, seda asja, mida ma ihkan, Sina igavesest igavesem, õnnista Sa minu puhkust.   Õnnista seda, mis köidab mu meelt, õnnista seda, mis soojendab mu südant, õnnista seda, mis toidab mu lootust, oo Sina, kuningate Kuningas, õnnista minu silmavalgust! Keldi palve

Tants usukatla ümber

Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu - ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Mina ei vaja austust inimestelt, kuid ma tunnen teid: teie sees ei ole armastust Jumala vastu. Mina olen tulnud oma Isa nimel, ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb iseenese nimel, siis tolle te võtate vastu. Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust üksteiselt ...

Kiriku õiguskorraldus korraldub sügiseks

Veiko Vihuri soovib, et kirikuseadustik veel sellel sügisel enne uue kirikukogu koosseisu kokkuastumist vastu võetaks. Menetluses olev kirikuseadustiku eelnõu lähtub EELK põhikirjast ja järgib selle struktuuri. Kirikukogu soovib veel enne, kui ametisse asub uus EELK XXVII kirikukogu koosseis, kirikuseadustiku vastu võtta. Peapiiskop kutsub selleks kokku erakorralise ...

Ülikool kirikus

Jälle on kõrgkoolides lõputööde kaitsmise aeg. Jälle on üks õppeaasta lõpule jõudnud. Seepärast on sobilik mõelda kiriku ülikooli, Usuteaduse Instituudi peale. Milline on ta koht ja roll? Tänapäeval on UI kindel ja üpris nähtav element Eesti kõrgharidusmaastikul. Kui ma veerand sajandit tagasi instituuti astusin, oli olukord muidugi teistsugune. Ametlikest ...

Kristlus ja internet

Kui minu tunnid keskkoolis lõppesid (1987. aastal), polnud arvuti veel koolidesse jõudnud. Minu aastakäik oli viimane, kes ei saanud ühtegi tundi arvutiõpetust. Aasta nooremate arvutiõpe ei käinud küll Windows XP Professional keskkonnas, kuid neil oli vähemalt arvuti nimega Juku. Ma mäletan, et kui tulin (nõukogude) sõjaväest tagasi ja pidin vaid paar aastat noorematega koos ülikoolis ...

Tänumeeles eesti naisele mõeldes

Keilas, Harjumaa suurimas keskaegses kirikus võtab suviseid rändureid vastu lõunaseina akna alla seatud altar, mille ees süüdata oma palveküünal eesti naise mälestuseks. Keila kirikus seisab eesti naisele pühendatud altar. Pildil peapiiskop Andres Põder (paremal) ja õpetaja Jaan Jaani. Pühapäevasel jumalateenistusel, kus teenisid ...

Ülevaade koguduse lehtedest

Eelmises Eesti Kiriku numbris alustas peatoimetaja Sirje Semm sissevaatega meie koguduste, praostkondade jm väljaannete tutvustusse. Siinkohal jätkan konkreetsete lehtede tutvustust ja ära on toodud need, mis ilmuvad vähemalt paar korda aastas. Loodan, et tegelikkuses on väljaandeid enam, aga nende koguduste inimesed on võtnud vaevaks meie küsitlusele vastata. Mari Paenurm mari.paenurm@eelk.ee Juuru Mihkli Koguduse ...

Kirikuvalitsuse otsuseid

Konsistooriumi otsusega on kinnitatud kirikukogu liikmeiks Viljandi praostkonnast õp Ants Tooming, Hovard Nurme ja Toivo Vilumaa; Tallinna praostkonnast õp Arne Hiob, Heiki Arike ja Vello Vallaste; Tartu praostkonnast Priit Kama, Priit Humal ja õp Urmas Petti; Lääne praostkonnast Madis Kütt, abipraost Leevi Reinaru ja õp Illimar Toomet; Lääne-Harju praostkonnast Janika Aigro, õp Mihkel Kukk ja õp ...

EELK sai endale viis uut diakonit

10. mail toimunud diakoniameti eksami sooritasid kõik viis kandidaati. Eksamikomisjoni kuulusid peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, assessorid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe, praost Gustav Piir, õp Ove Sander ja Raul Mardi. Diakonite rida täiendavad nüüdsest viis uut nime: Eve Kruus, Aivo Prük, Kalle Rebane, Meelis Rosma, Rutt Süvari. Praeguseks on teada, et Eve Kruus ordineeritakse 5. juunil Tallinna ...