Slava Ukraine

Lehenumber 18. mai 2005 Nr 22/23 Archives - Eesti Kirik

Kogudused võivad taotleda pindalatoetust

Aasta eest deklareerisid kogudused oma põllu- ja rohumaad. Nendele deklareeritud maadele, mis on aktiivses kasutuses, on võimalik taotleda Põllumajanduse ja Informatsiooni Registrite Ametist (PRIA) ühtset pindalatoetust. Ühtset pindalatoetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st ...

Kristlikku näitekunsti teevad suured ja väikesed

Kristliku draama festival on nagu riik riigis: oma väikese ajalooga üritus tuleb omapoolsete andidega Tartusse, et pakkuda kirikupäevalistele laulupeo ning muude ürituste kõrval ka teatrielamusi. Kristliku draama festival on alguse saanud juba kaksteist aastat tagasi Pärnust, tollal tuli sellise ideega välja karismaatiline Üllas Tankler metodisti kirikust. Festival korraldati koos Eesti Piibliseltsiga. Juba algusest peale ...

Eesti Kiriku 2005. a 22. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Sirje Semm. Teetööd hukutasid hingepuud 2. lk Sirje Semm. Üks vaim – eri keeled EK. Kõik kinnipeetavad saavad teenitud Meeli Pärtelpoeg. Põnev näitus pealinnas Kristjan Luhamets, Läti kirikulehe «SvétdienasRķts» nr 16 (1606) 30. aprill 2005 ainetel . Riias esitleti raamatut Läti kirikuloost 3. lk Tuuliki Jürjo. Viljandis musitseeriti barokkajastust tänapäeva Veiko ...

Palve

Nelikümmend päeva ja kümme Pühitsev Vaim taas tulnud ja tuleb taas Neis päevis tugev lõhn kui kümmel Kask värske toas ja saunas uhkav laas Nüüd kõigest üle on, see ikka tuletab Olnu olevaks teeb, hinges põletab Nelikümmend päeva ja kümme Lohutaja Vaim ehib meid jälle Too kauge hõng ning küünal Kandub tundeis teateist alla Meist üle on ja taas ta ...

Kolmainu Jumal, ka masinast

Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: «Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema ...

«Ajalik ja ajatu» avardab vaataja silmaringi

Saateid, mille kohta käivad kommentaarid on peaaegu ainult positiivsed, on Eesti telemaastikul tõenäoliselt väga vähe. Üks sellistest on Eesti Televisioonis tehtav sarisaade «Ajalik ja ajatu». Saatejuht Meelis Holsting tutvustab kultuurihuviga vaatajaile kristlusega seotud temaatikat. Hoolimata tagasihoidlikust eetriajast jätkub saatel vaatajaid ...

Kiriku Varahaldus teenib kogudusi

On sobiv aeg kirjutada Kiriku Varahalduse osaühingu eesmärkidest ja tegemistest, sest kindlasti on meie kirikus neid, kes on vähe sellest kuulnud. Ettevõte on tegutsenud veidi üle aasta ning on tasapisi jõudu kogunud. Stardipositsioon ei olnud kiita, algkapitali ainult 160 000 krooni (analoogsetel äriettevõtetel vähemalt 2-3 miljonit) ning eri arvamused varahalduse loomise vajadusse. Usun, et täna ei pea ...

Virumaa lapsed käisid külas piibliperedel

14. mail peeti Narvas laste- päeva, mille korraldajateks olid Viru praostkond ning Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Viru praostkonna pühapäevakooli lapsed teevad Noa juures seintel rippuvatele paberirullidele templi jäljendeid. Idee korraldada taoline üritus just Viru praostkonnas ja Narvas pärineb ühenduse kaastööliselt Heikki Pietilält ning ...

Kuidas kaitsta end jehoovatunnistajate eest?

Eesti Kiriku lugeja Harjumaalt helistas toimetusse murega, et jehoovatunnistajad käivad perest peresse ja kuulutavad valeõpetust, ning palus probleemist kirjutada.   Olen tõsimeeli mitmelt sõbralt küsinud, mis võiks olla pakilisim usuline küsimus, mis puudutaks ühtviisi end kristlaseks või mittekristlaseks pidavaid inimesi. Olen pakkunud vastuseks küsimust, kuidas kaitsta end pealetükkivate ...

Kiriku ja riigi vastastikusest sallivusest

John Locke kirjutas 1685. aastal «Kirja sallivusest», milles ta kirjeldas sallivuse piire kiriku ja riigi vahel. Kirik võib olla õigustatult sallimatu (alates manitsustest ja lõpetades kirikust väljaheitmisega) vaid oma liikmete suhtes. Riigipoolne sallimatus on õigustatud ainult poliitilistel ja mitteusulistel põhjustel. Näiteks siis, kui kirik teeb midagi sellist, mida seadused ei luba teha ühelgi ...