Slava Ukraine

Lehenumber 11. mai 2005 Nr 21 Archives - Eesti Kirik

30 päeva pärast kohtume Tartus!

Kirikupäev ootab toetajaid 24. aprillil korraldati kogudustes korjandus, et saada toetust kirikupäeva heaks. EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo komisjoni esimehe Joel Luhametsa sõnul oli 6. mai seisuga laekunud 14 kogudusest 8500 krooni. «Seda ei ole muidugi palju, aga me oleme tänulikud. Kirikupäeval on lisaks toetajatele lootust saada ka omatulu umbes kümnendiku osas. Kõige suurema osa kirikupäeva eelarvest ...

Nelipüha on kiriku sünnipäev

Nelipüha on kirikuaasta kolmas suurpüha ülestõusmispüha ja jõulude kõrval. Nelipüha peame 50 päeva pärast ülestõusmispühi. Kristlikus kirikus on nelipüha seotud Püha Vaimu väljavalamisega apostlite ja algkoguduse peale pärast Jeesuse minekut taevasse. Seega on nelipüha Kristuse kiriku sünnipäev. Püha Vaim ühendab kõik rahvad ja keeled. Sel aastal ...

Eesti Kiriku 2005. a 21. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Mari Paenurm. Alliansskonverents läheneb 2. lk Tiiu Pikkur. Konsistooriumile kingiti ametiristid Villu Jürjo. Kiriku tänav ärkab uuele elule EK. Marko Tiitus seati Viljandis ametisse Kristel Neitsov. Põhjamaad hindavad meie teoloogilise kõrghariduse taset EK. Päevad täis mälestusi EK.Valge Raamat ilmunud 3. lk Kristel Neitsov. Abistav töö vajab kindlat orientiiri Eenok Haamer.Issand ise seab oma ...

Palve

Siin Põhjamail on ikka nõnda nii Kus iganes ma viibin, toon või viin Olen väsinud või virgunud Alates ehk jättes päevas sirgunud Ma põllul, väljal, tänaval Pean puhkama ja hetkeks seisatama Mõttes teed ja teod Kaananis, Araabias Itaalias ja Juudamail Mõni imestades vaatab Teine etteheiteid teeb Kuid süda Vaimus Ikka oma mail Enri Pahapill

Jumala riigist ja «Maatriksist»

Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: «Kuhu sa lähed?» Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu ...

Vaimulik olgu valvel

Algur Kaerma valmistub koos perega Tapalt lahkuma ja uut elu sisse seadma Paides. Paide Püha Risti kogudus on õpetajakoha vakantseks kuulutamise teadet edastanud juba mitu korda. Peale pikka arutelu, mis ühtekokku võttis aega terve aasta, on 15. aprillist sellele kohale määratud Algur Kaerma. Konsistooriumi aprillikuu otsusega vabastati praost Teet Hanschmidt Paide ...

Kiriku tähtsaim ressurss

Viimasel sügisel küsitleti vaimulikke ja diakooniatöötajaid, kuidas nende koguduses diakooniat tehakse ja mida nad diakooniast arvavad. Vastas kolmandik kogudustest: suuri ja väikeseid, maa- ja linnakogudusi, kogudusi, kus diakoonia on loomulik osa koguduse tegevusest, ja ka selliseid kogudusi, kus diakoonia kohta polnud midagi öelda. Nende vastuste põhjal sündinud pilti diakoonia hetkeolukorrast täiendavad 2004. aasta ...

Hingata ühes rütmis

«Meie ees on kena teismeliseikka jõudnud tütarlaps nimega Eliise,» ütles konferansjee Lauri-Kare Laos Pärnu Eliisabeti kiriku tütarlastekoori Eliise 15. sünnipäevakontserti sisse juhatades. Pärnu Eliisabeti kirikukoorist on märkamatult saanud arvestatav tütarlastekoor, kes on Pärnu üks esinduskoore ja tuntud ka üle Eesti. ...

Lugejate Leeritund: Islam

Islam on üks kiiremini kasvavatest maailmareligioonidest. Kui praegu on maailmas islamiusulisi umbes 1,3-1,4 miljardit (kristlasi on üle 2 miljardi), siis see arv kasvab järjest tänu nii kõrgele iibele kui ka pöördumisele islamiusku. Võib kõlada paradoksaalselt, aga pärast 11. septembri rünnakut, millest alates on kogu maailmas tuntud varasemast suuremat huvi islami religiooni, tsivilisatsiooni ja kultuuri vastu, ...

Ilmasilmaja õpetuse lugu

Lugesin möödunud nädalal Maalehe kirjastuse välja antud Mikk Sarve raamatut «Ilmasilmaja». Ilmasilmaja on meie sugulasrahva manside muinaskangelane, tähelepanelikult ilma vaatav inimene. Niisama vaatleb «Ilmasilmaja» autor läbi aastaringi rahvakombeid, nende lõimumist kristlusega, sellest tekkinud tundeid ja mõtteid. Kuldseid vöökirju raamatu kaanel võiks mõista kui ...