Slava Ukraine

Lehenumber 4. mai 2005 Nr 20 Archives - Eesti Kirik

Teelised on oodatud

Esmaspäeval esitles Eesti Kirikute Nõukogu broðüüri «Teeliste kirikud 2005» ja sellele vastavat veebilehte.   «Teeliste kirikud» on viiendat aastat ilmuv teatmik, mis tutvustab suvisel ajal pikemalt avatud Eesti kirikuid, kloostreid, kabeleid ja palvemaju. Teatmik sisaldab 160 erineva pühakoja eesti- ja ingliskeelset tutvustust ning kontaktandmeid. Lisaks on trükises info kirikutes toimuvate ...

Palve

Lugesin kord palvet kirikuksel Oli rauda pidemesse valatud ja Ütles mulle RAHU SULLE Nii igas hetkes, päevas Issand Läbi suletuse tuleb Ka ülestõusmispäevist ju omi Tervitanud ning hoidnud nii Miks siiski teesid kinnitatud uksele avades pühakirja, palved, mõtted Kõikjal kõigile, ka siin On nüüd kinni jätnud uksed Päevis, nädalais ka kuis Mil mõistame Mil palveid ...

Emad õpetavad vaatama päikesetõusu poole

Räägitakse, et emadepäev saanud alguse ühe tütre pal vest. See oli maikuu teine pühapäev aastal 1907, kui üks naine läks Ameerika väikelinna kirikus vaimuliku juurde ja palus tal kirikupalves mõelda oma emale, kelle elutee oli lõppenud, ja lisas, et vaimulik võiks palvesse võtta ka kõik teised emad, kelle maine rännak on lõppenud. On tähtpäevi, ...

Läkitus kogudustele ja kaasmaalastele emadepäevaks

Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: «…ja sinu endagi hinge läbistab mõõk.»       Lk 2:32   Soovin kõigile armu ja rahu! Õnnitlen kõiki Eestimaa emasid! Tänavusel emadepäeval, 8. mail ei saa me jätta meenutamata neid vanemaid ja lapsi, kellele II maailmasõda tõi surma, kannatust ja valu. See, mida kord  ...

Kirikupea oli Põlvamaal oodatud

Peapiiskop Andres Põder oli läinud nädala neljapäeval esimesel piiskoplikul maakonnavisiidil Põlvas maavanem Urmas Klaasi kutsel. Andres Põder, kes teenis Räpina kogudust aastatel 1983-1990, võttis Põlva maavanema Urmas Klaasi kutse meelsasti vastu. Peapiiskoppi saatsid kantsler Mati Maanas ja Võru praost Andres Mäevere. Kohtumistel osales ...

Uuenemisprotsess loob eeldused kiriku võimekuse suurendamiseks

EELK XXVI Kirikukogu 10. istungjärk toimus 26. ja 27. aprillil Tallinnas. Kuulati peapiiskopi ülevaadet olukorrast kirikus, kinnitati 2004. a majandusaruanne, I lugemisel oli kirikuseadustiku eelnõu. Kirikukogu juhatas peapiiskop Andres Põder, abijuhatajad olid Tiit Salumäe ja Priit Kama. Peapiiskop lähtus oma ettekandes 2004. aastat EELKs iseloomustades kuuest märksõnast: enesemõistmise ja elukorralduse uuendamine; ...

Maiseist asjust ja vaimseist

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: «Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.» Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. Jh 7:37-39 Hea lugeja! Püha Vaimu isik või olemus ...

8. mai

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Exeteri piiskopkond ja piiskopid Michael Langrish, Plymouthi piiskop John Garton ning Creditoni piiskop Robert Evens. Täname Jumalat Exeteri piiskopkonna palvealgatuse eest ning palume õnnistust käesoleva aasta misjoniprogrammile. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Põhja-Hålogalandi (Tromso) piiskopkond ja selle piiskop Per Oskar Kjølaas. Palvetame uuenemise eest liturgilises elus ...

Eesti Kiriku 2005. a 20. numbrist saate veel lugeda

1. lk Sirje Semm. Maarja küla on sillaks inimeste vahe Otsekorrlduslepingust 2. lk Kristel Neitsov. Karjased ja kolleegid Maimu Plinker. Tema käed helistasid kirikukella EK. Misjonikonverentsile Kreekasse Ainult üks küsimus. Mis ajendab muusikuid heategevuskontserte tegema? Mis ajendab muusikuid heategevuskontserte tegema? Vastab Kait Tamra, muusik Kristel Neitsov. Repliik: Isiklik ülesanne 3. lk EK. Eesti Kirikute Nõukogu ...

Mihkel Lüdig ja Peterburi Jaani kogudus

9. mail möödub 125 aastat helilooja sünnist. See oli 1898. aastal, kui Mihkel Lüdig (fotol), olles katkestanud õpingud Moskva Konservatooriumis, jätkates neid Eestile lähemal asuvas suurlinnas Peterburis prof Louis Homiliuse oreliklassis. Seal õppis enamus meie tolleaegseid muusikuks pürgijaid. Üksteist toetades oli kergem ka ainelisi raskusi võita. Sajandivahetusel õppisid või tegutsesid ...

Kannatustest sõjas ja pärast seda

Vello Salo hoidmas käes soomepoiste lühielulugusid. Kui Viljandimaalt pärit Endel Vaher Tðehhi põrgust pääsedes Itaaliasse otsustas minna, leidis ta, et ka nime peab vahetama - et vältida ebameeldivusi, mis tema isikuga seoses võiks koju jäänud sugulastele osaks saada. Ja nimi pidi olema itaallasele suupärane: Vello Salo. Birgitta õdede hoole all, kes ...

Õpime üksteist tundma

Kindlasti on igale religiooniga tegelevale inimesele aeg-ajalt kasulik värskendada oma füüsika-, bioloogia- või geoloogiaalaseid teadmisi. Õnneks toetab seda ka mitu ettevõtmist, näiteks toimub käesoleval semestril Tartu Ülikoolis kolmapäeviti loengusari «Algused ja lõpud», kus nimetatud teemal arutlevad füüsikud, bioloogid, geoloogid ja teoloogid. Kontsentreeritumalt toimus ...