Slava Ukraine

Lehenumber 20. aprill 2005 Nr 18 Archives - Eesti Kirik

Kutsume toetama meie laulukoore

10.-12. juunini toimub Tartus kirikupäev ja vaimulik laulupidu. Viimati kohtusime viis aastat tagasi Pärnus. Seekordse kirikupäeva teemaks on «Tarkuse allikale». Nende päevade kõige oodatumaks ürituseks on kindlasti 11. juunil Tartu lauluväljakul toimuv vaimulik laulupidu. Laulupeo jaoks on valminud kaks muusikateost Piret Ripsilt ja Tõnis Mäelt. Ootusekohaselt on tulemas suurejooneline sündmus. ...

Jõululaupäev kuulutati puhkepäevaks

14. aprillil kiideti Riigikogus heaks jõululaupäeva ehk 24. detsembri muutmine vabaks päevaks. Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise poolt oli 69 Riigikogu liiget. Vastava eelnõu andis 7. veebruaril Riigikogu menetlusse Keskerakonna fraktsioon. Lisaks anti menetlusse ka eelnõu, mis lubaks sisse seada talvepühad 27.-31. detsembrini, aga see idee jäi toetuseta.

Uue kirikuvalitsuse esimesed töökuud

Viieliikmeline kirikuvalitsus alustas tööd pärast peapiiskop Andres Põderi ametisseseadmist selle aasta küünlapäeval.   Vastavalt põhikirjale on kirikuvalitsuse koosseisus peapiiskop, piiskop, 2-4 assessorit ja kantsler. Läinud aasta 14. detsembril XXVI Kirikukogu 9. erakorralisel istungjärgul valiti põhikirjale tuginedes kirikuvalitsuse liikmeiks assessorid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe ning ...

Eesti Kiriku 2005. a 18. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Kristjan Luhamets. Kogudus kavandab kiriku põhjalikult renoveerida 2. lk Kristiina Hennok. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik pühitses esimesed piiskopid Ainult üks küsimus. Kas uus kavandatav kirikuseadustik kaotab diakonite õiguse armulauda seada? Vastab:Illimar Toomet, kirikuseadustiku eelnõu ettevalmistaja Mari Paenurm. Repliik: Muinsused on meie elu osa 3. lk Mari Paenurm. Kogudused kalmistute haldajana EK. Milles ...

Palve

Issand, Sa oled öelnud, et annad hingamise kõigile koormatuile ja vaevatuile, kes tulevad Su juurde. Aga kas minu koorem ja vaev on kõneväärne nende oma kõrval, kes elavad ahistuses ja surmaohus, nagu kord Su valitu Iisrael Egiptuses? On see piisavalt suur või kujutlen ma selle ise suureks? Oh mind küll! Ma tean ju, et kõiki koormaid ja vaevu, olgu nad väiksed või suured, sünnitab patt. Ma usun ...

Kiriku suurim rikkus

Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: «Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!» Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida ...

24. aprill

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Gloucesteri piiskopkond ja piiskopid Michael Perham ning John Went (Tewkesbury piiskop). Palvetame piiskopkonna elu eest uue piiskopi juhtimisel, eriti palume ilmiktöötegijate võrgustiku arengu eest. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Borgi (Fredrikstadi) piiskopkond ja selle piiskop Ole Christian Kvarme. Palvetame uue, kõigile ristitud inimestele mõeldud haridusprogrammi ...

Kirikute arhiivid kannavad ajalugu, 2.

2. (Algus EK nr 17, 13.04) Arhiiviruumid ja nende sisustus Suhteliselt vähestel kogudustel on spetsiaalsed arhiiviruumid. Üsna levinud on, et arhiivi hoitakse kantselei lahtistel riiulitel, kappides või pappkastides kogudusemaja nurgas. Sageli puudub arhiivi hoidmiseks sobiv mööbel. Vahel, kui mõni olemasolev kapp või riiul oleks arhiivile ideaalne, on see näiteks taara või majapidamistarvete ...

Usk ühendab või lahutab?

Möödunud laupäeval toimus Tallinnas kirikuvalitsuse ruumes integratsioonialane seminar «Oma ja võõras Eestis». Seminari korraldamise mõtte algatajaks oli Balti mere ääres asuvate riikide oikumeeniline projekt «Theobalt», mille eestvedajad paiknevad Gotlandi saarel Visbys. Sellesse ühendusse on kaasatud luteri, katoliku ja õigeusu kirikud. Soovituseks oli korraldada sellel aastal eri ...

Rändaja on koju jõudnud

16. aprillil lahkus meie hulgast Herbert Kuurme - praost, assessor, dotsent, Õpetaja. Üks viimaseid sellest põlvkonnast, kes asusid kirikutööle veel vabas Eestis. Keskmise ja noore põlve vaimulikele on Herbert Kuurme olnud tõelise õpetaja võrdkuju. Tema ordinatsioonivennad olid praostid Martin Terasmaa, Richard Võlli, Erik Hiisjärv, ...

Seistes elutuultes püstipäi

Paljudele on tuttav väljend «vana kooli mehed». Nii öeldakse suures lugupidamises olevate härrasmeeste kohta, kes said oma hariduse sõjaeelses Eesti Vabariigis. Kuid mitte ainult. Kodunt anti kaasa kasvatus, mis kindlustas eluks õiged põhimõtted. Nende nooruse ja kujunemise aastad jäid iseseisva Eesti aega. Märksõnadega «eetika», «noorus» ja «Eesti» tahan esile tõsta Ameerika ...

Jüri Ennet: elan – järelikult olen õnnelik!

Jüri Ennet on kui tuletorn, mis valgustab inimestele teed psühhiaatria vallas. Foto: erakogu. Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila korpuse psühhiaatriaosakonna juhatajat dr Jüri O.-M. Ennetit kutsub rahvasuu valvepsühhiaatriks. Laheda jutu ja lahtise olemisega tohtrihärrat selline nimetus ei häiri. «Keegi peab ju rahvast psühhiaatria vallas ...

Juhtide vahetus – kas kursimuutus?

Möödunud reedel seati Tallinnas ametisse Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) uus valitud piiskop Ago Lilleorg, kes on nelipühi kirikut juhtinud alates oma eelkäija Allan Lauri surmast möödunud aasta hilissuvel. Euroopa nelipühiliikumise ajaloos oli tegemist huvitava pretsedendi loomisega, kuna piiskoppide (piiskopiks pühitseti ka Allan Lauriga koos EKNK asutanud Märt Vähi) ametisseseadmisel kasutati mitmeid ...