Slava Ukraine

Lehenumber 6. aprill 2005 Nr 16 Archives - Eesti Kirik

Eesti pastoraal

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: «Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli karjastele, kuuluta prohvetlikult ja ütle neile karjastele: Nõnda ütleb Issand Jumal: Häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad iseendid! Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma hakkan kimbutama karjaseid ja nõuan neilt oma lambaid ning teen lõpu nende lammaste karjatamisele, et karjased ...

Tartu Ülikooli usuteaduskond koolitab eri astme spetsialiste

Möödunud aastast võetakse üliõpilasi Tartu Ülikooli usuteaduskonda vastu lävendipõhiselt.   Lävendipõhine vastuvõtt tähendab Tartu Ülikooli usuteaduskonnas seda, et sisseastuja kolme riigieksami (ajalugu, võõrkeel ja emakeele kirjand) keskmine tulemus peab olema riigieelarvelisele (tasuta) kohale pääsemiseks vähemalt 77 ja riigieelarvevälisele kohale ...

Eesti Kiriku 2005. a 16. numbrist saate veel lugeda:

1.lk Paavstile mõeldes 2. lk Lehte Ilves. 55 lehekülge põhjalikku ülevaadet EK. Püha Isa nimetas Philippe Jourdan’i piiskopiks Rita Pokk. Eestis ja maailmas meenutatakse muinasjutuvestjat 3. lk Heiki Pisuke. Autor ja tema õigused Aino Koik, Tarvastust. Tänu kirikuõpetajale 4. lk Mari Paenurm. Mitte ainult usklikkusest. Intervjuu professor Jüri Allikuga Sõnaga mind puuduta. Kevad on tunnete, ...

Palve

Issand, õpeta meid, inimesi, oma lapsi üksteisega jälle suhtlema nagu kord paradiisis, lihtsalt niisama, omakasupüüdmatult! Pigem rääkima kui vaikima, pigem küsima kui küsimata jätma, pigem helistama kui kirjutama, pigem kohale minema kui helistama! Kui inimesed end üksteisele veidigi rohkem pakkuda julgeksid - keegi ei räägigi jalgade pesemisest - oleks taevariik märksa lähemal! Kui meil ongi ...

10. aprill

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Guildfordi piiskopkond ning piiskopid Christopher Hill ja Ian Brackley (Dorkingi piiskop). Täname Jumalat piiskopkonna misjonistrateegia eest, mis toetab õppimist ja kasvu kirikus. Samuti on eestpalves Islandi Evangeelse Luterliku Kiriku Islandi piiskopkond ja selle piiskopid Karl Sigurbjörnsson, Sigurdur Sigurdarson (Skaholti piiskop) ning Jón Baldvinsson (Hølari piiskop) Palvetame ...

Eestile elatud elu

«Käime enne Ameerikas ära, siis tuleme Eestisse tagasi,» ütles Antonie Soonpää kord Saksamaa DP-laagris oma lastele. Los Angelese koguduse liige Antonie Soonpää, maailma vanim eestlane. Pildil koos tütre Maie Lippandi (vasakul) ja Asta Liivojaga. Antonie Soonpää sündis 5. augustil 1898. a Nõo kihelkonnas Tartumaal. Pika elu ...

Veritatem facere in caritate*

Paavst Johannes Paulus II läks ajast igavikku laupäeva hilisõhtul kohaliku aja järgi kell 21.37 oma korteris Vatikanis. Siit ilmast lahkumine on pikk protsess, milleks kirik oma kõigis seisustes lapsi õpetab valmistuma. Apostel kirjutab: «Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!» (Hb 13:7). Kell ...

Suur sillaehitaja on jõudnud üle jõe

2. aprillil lakkas tuksumast paavst Johannes Paulus II süda. Oma esimeses entsüklikas Redemptor hominis (Inimese Päästja) ütles paavst Johannes Paulus II midagi, mis iseloomustab kogu tema ametiaega ning tõenäoliselt tervet ta elu: «Homo via Ecclesiae» - «Kiriku tee on inimene». Paavst ei mõelnud seejuures mitte «inimesele üleüldse», abstraktsele «kogu inimkonnale», vaid ...

Diakoonilise identiteedi taastamine tänapäeva Eestis 2.

(Algus EK nr 15, 30.3.) Pastor Elmar Salumaa kujutas seda nõnda: «Teatud määral muidugi tegi iga kogudus mõnesugust armastustööd oma piirides - jagades väikeseid toetusrahasid oma koguduse vaestele, külastades haigeid ja vanureid, pidades jumalateenistusi ja palvusi haiglates, vanadekodudes ja vanglates. Oli kogudusi, mis pidasid ülal oma iseseisvaid taolisi asutusi - eeskätt vanadekodusid.» (Salumaa: ...

Valude mees ja haigustega tuttav

Laupäeva hilisõhtul suri oma Vatikani korteris roomakatoliku kiriku pea Johannes Paulus II. «Inglid tervitavad sind,» teatas Vatikani TV pärast paavsti ametliku surmasõnumi edastamist. Vittorio Messori 1994. aastal ilmunud intervjuus Püha Isaga, mis kannab pealkirja «Üle lootuse läve», on autori esimeseks tõdemuseks: «Tuleb tunnistada, et inimene, keda kutsutakse paavstiks (kreeka k `isa'), ...

Mälestame suurt kirikujuhti

Jumal on kutsunud meie keskelt ära Rooma-Katoliku Kiriku pea, paavst Johannes Paulus II - mehe, kes oli  suur eeskuju ja autoriteet paljudele. Tema ametissevalimine sai uue aja märgiks Euroopas, ta oli vabaduse, koostöö ja vaimse uuenemise sümboliks  maailmale. Meie võisime seda vahetult kogeda siis, kui Johannes Paulus II 1993. a Eestit külastas. Tema innustavad sõnad olid määratud kogu  ...

Vandaalid Tartus

Ööl vastu 5. aprilli põles maha Tartu Pauluse kiriku raamatupood ning vandaalid lõhkusid Maarja kogudusemaja välisukse klaasi. Politsei on alustanud uurimist, on kahtlust arvata, et tegu on inimeste tahtlikult tekitatud kahjuga. Kristliku kirjanduse ja atribuutika müügiga tegelev pood on ainulaadne Eestis ning olnud suure külastatavusega. Pood on hävinud, suitsukahjustusi on saanud mitu ruumi. Päästeamet sai ...