Lehenumber » Väljaanded » 30. märts 2005 Nr 15

Diakoonilise identiteedi taastamine tänapäeva Eestis 1.

Mõningaid aspekte diakoonia perspektiividest tänases kontekstis Sissejuhatus Minu ettekande pealkiri «Diakoonilise identiteedi taastamine tänapäeva Eestis» annab märku sellest, et meil on käsil diakooniale sisu otsimine. Selles seoses tähendab antud pealkiri nii diakoonia kui ka selle avaldusvormide ja struktuuri mõistmist. See ülesanne on meie jaoks mitmes mõttes aktuaalne. Esmalt nimetan seda, et ...