Lehenumber » Väljaanded » 23. märts 2005 Nr 13/14

Tulge nagu palverändurid muistegi

«Teeliste kirikud» on Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poolt koordineeritav projekt, mis on suunatud nii sise- kui ka välismaistele turistidele, et anda neile võimalus pühakotta sisse astuda ka muul nädalapäeval peale pühapäeva. Teeliste kirikute projekt algas 2001. aasta varasuvel, kui EELK kirjastusnõukogu ja konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel üheskoos nimetatud projekti arutasid. Meie ...

Palugem südametarkust ja ellusuhtumise avarust

Kui ma neid ridu paberile panen, on veel teadmata, kuidas valitsuskriis Toompeal laheneb. Kuid iga võimuvõitluse ja raha ümberjagamise taga seisavad inimesed. Kui nende käitumist hakkavad juhtima madalad kired, sassiläinud suhted ja hirmud, siis on tulemuseks peataolek ja koostöö läheb raskeks. Kuidas edasi? Keda uskuda ja usaldada? Kellega käed kokku lüüa? Kellest teha patuoinas? Kättejõudnud ...

Kirikumuusikud laiendavad ampluaad

Esmaspäeval kohtusid Tartu Maarja koguduse majas kirikumuusikud üle Eesti, et maha pidada Kirikumuusika Liidu (KML) aastakoosolek. Lisaks kokkuvõtetele ja aruandlusele räägiti uutest suundadest - puhkpillimuusika populariseerimisest ning muusikute ettevalmistuse mitmekesistamisest. Kirikumuusikute aastakokkutulek on koht mõttevahetuseks. Puhkpillimängijate temaatika üle arutleb ...

Ristitee

Püha Ristitee ehk Via Crucis või Via Dolorosa inspiratsioon pärineb varajastelt palveränduritelt Pühalt Maalt, kes püüdsid jäljendada Kristust, läbides Tema kannatamisega seotud paiku. Katoliiklik traditsioon, mis tänaseks on laialdaselt kasutusel ka protestantliku kiriku praktikas, rajaneb Kristuse peatustel teel ristile. Osasid neist toetavad Piibli kirjakohad. Via Dolorosa on inspireerinud pühamehi kirjutama ...

Taliöine

Kui ma astun majast välja öösse, siis ma lähen nagu koju. Televiisori ja jutumöla kõrval avaneb taevane värskus. Vaatad üles, näed mõnd tähte ja tunned kohe, et öölaotuses on palju tõelisem ilm kui tubane tomp. Väline avarilm on neile nii lähedal, vaid mõni meeter, kuidas nad küll ei märka ega tahagi näha. Öö ja öine kõndimine on mulle ...

Enesetaputerrorist või kangelane?

Eelmise nädala esmaspäeval näitas ETV filmi «Surra, et tappa», kus räägiti noortest palestiina ja tðetðeeni naistest, kes olid sooritanud enesetapurünnakuid või väljendasid oma soovi sellisele missioonile minna. Filmi autor Lisa Ling küsitles nii «missiooni täitnud» naiste sugulasi kui ka neid noori naisterahvaid, kes väljendasid selleks valmidust. Eriti meeldejääv ...

Religioonipedagoogid lükkavad lastetööle hoogu juurde

Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika osakond korraldab lastetöö tegijatele koolitust, esimene kokkusaamine toimus 18. ja 19. märtsil. Religioonipedagoogika osakonna juhataja Kerstin Kask väljendas rõõmu rohke osavõtu üle leides, et üritus läks väga hästi korda. Registreerunud oli kakskümmend inimest, mis on üle ootuste suur hulk inimesi. Kerstin Kask lisas veel, et mitmest kogudusest ...

Kirikuesindajad rääkisid maavanemale muredest ja rõõmudest

Neljapäeval, 17. märtsil said Rakveres kokku Lääne-Viru maavanem ja maakonna erinevate konfessioonide usu- ja kirikutegelased.   Lääne-Viru maavanema Urmas Tamme kutsel oli neljapäeval ümarlauale kogunenud 24 koguduse esindajad. «Kirikutel on olemas oma osa maakonnas ja oleks hea, kui need inimesed võiks maakonna tegemistesse kaasata. Üheks eesmärgiks oli aimu saada kitsaskohtadest,» selgitas ...

Eesti Kiriku 2005. a 13/14. numbrist saate veel lugeda:

2. lk Hermann Kalmus, koguduse õpetaja. Püha Vaim Pilistveres Kristel Neitsov. Kristlastel on suhtlev identiteet Anna-Liisa Vaher. Sportlased tänasid Jumalat 3. lk Leevi Reinaru. Kristuse käsk on tunnistada usku Miina Piir. Head teod, halvad teod Enn Auksmann. Kui pikk on traditsioon? 4. lk Tiiu Pikkur. Peeteli koguduse hoolekandetöö jätkub Anna-Liisa Vaher. Asjalikud arutelud Tsirguliinas Kristel Neitsov. Pärnu ...