Lehenumber » Väljaanded » 23. märts 2005 Nr 13/14

Enesetaputerrorist või kangelane?

Eelmise nädala esmaspäeval näitas ETV filmi «Surra, et tappa», kus räägiti noortest palestiina ja tðetðeeni naistest, kes olid sooritanud enesetapurünnakuid või väljendasid oma soovi sellisele missioonile minna. Filmi autor Lisa Ling küsitles nii «missiooni täitnud» naiste sugulasi kui ka neid noori naisterahvaid, kes väljendasid selleks valmidust. Eriti meeldejääv ...

Religioonipedagoogid lükkavad lastetööle hoogu juurde

Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika osakond korraldab lastetöö tegijatele koolitust, esimene kokkusaamine toimus 18. ja 19. märtsil. Religioonipedagoogika osakonna juhataja Kerstin Kask väljendas rõõmu rohke osavõtu üle leides, et üritus läks väga hästi korda. Registreerunud oli kakskümmend inimest, mis on üle ootuste suur hulk inimesi. Kerstin Kask lisas veel, et mitmest kogudusest ...

Kirikuesindajad rääkisid maavanemale muredest ja rõõmudest

Neljapäeval, 17. märtsil said Rakveres kokku Lääne-Viru maavanem ja maakonna erinevate konfessioonide usu- ja kirikutegelased.   Lääne-Viru maavanema Urmas Tamme kutsel oli neljapäeval ümarlauale kogunenud 24 koguduse esindajad. «Kirikutel on olemas oma osa maakonnas ja oleks hea, kui need inimesed võiks maakonna tegemistesse kaasata. Üheks eesmärgiks oli aimu saada kitsaskohtadest,» selgitas ...

Eesti Kiriku 2005. a 13/14. numbrist saate veel lugeda:

2. lk Hermann Kalmus, koguduse õpetaja. Püha Vaim Pilistveres Kristel Neitsov. Kristlastel on suhtlev identiteet Anna-Liisa Vaher. Sportlased tänasid Jumalat 3. lk Leevi Reinaru. Kristuse käsk on tunnistada usku Miina Piir. Head teod, halvad teod Enn Auksmann. Kui pikk on traditsioon? 4. lk Tiiu Pikkur. Peeteli koguduse hoolekandetöö jätkub Anna-Liisa Vaher. Asjalikud arutelud Tsirguliinas Kristel Neitsov. Pärnu ...

Palve

Armas Isa taevas, Sina tead, et minu sees ei ole midagi head, aga ma palnun Sind, pööra oma pilk oma Poja, minu vahemehe, eestkostja ning päästja, poole ja anna mulle Tema pärast õnnis ots ja rõõmus ülestõusmine! Kingi mulle seda armu, et Jeesuse Kristuse veri ei oleks ilmaasjata valatud, vaid et see minus meeleparanduse vilja valmistaks minu pattude andeksandmiseks! Ja kui Sa minu vaimu viimaks tagasi kutsud, ...

Iga pühapäev kinnitame Jeesuse ületõusmist

Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommik, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel ...

27. märts

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Derby piiskopkond ja piiskopid Jonathan Bailey ning David Hawtin (Reptoni piiskop). Palvetame, et mais emerituuri siirduvale piiskop Jonathanile leitaks vääriline asemik. Samuti täname Jumalat Renewing Ministry nimelise algatuse eest, mis aitab kogudustel leida misjoni- ja teenimistööks partnereid naaberkirikutest. Samuti palvetame Iiri Kiriku Armahi provintsi Clogheri piiskopkonna ja selle ...

Tulge nagu palverändurid muistegi

«Teeliste kirikud» on Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poolt koordineeritav projekt, mis on suunatud nii sise- kui ka välismaistele turistidele, et anda neile võimalus pühakotta sisse astuda ka muul nädalapäeval peale pühapäeva. Teeliste kirikute projekt algas 2001. aasta varasuvel, kui EELK kirjastusnõukogu ja konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keel üheskoos nimetatud projekti arutasid. Meie ...

Palugem südametarkust ja ellusuhtumise avarust

Kui ma neid ridu paberile panen, on veel teadmata, kuidas valitsuskriis Toompeal laheneb. Kuid iga võimuvõitluse ja raha ümberjagamise taga seisavad inimesed. Kui nende käitumist hakkavad juhtima madalad kired, sassiläinud suhted ja hirmud, siis on tulemuseks peataolek ja koostöö läheb raskeks. Kuidas edasi? Keda uskuda ja usaldada? Kellega käed kokku lüüa? Kellest teha patuoinas? Kättejõudnud ...