Lehenumber » Väljaanded » 23. märts 2005 Nr 13/14

Pärnu praostkond ja uus elu

18. märts tähistas Pärnu praostkonnale uue ajaringi saabumist – sinod valis uueks praostiks Enn Auksmanni ja soovis eelmisele praostile õnnistust peapiiskopi ametis. «Inimeste vahetus ei ole kerge ei minejale ega tulejale,» võttis peapiiskop Andres Põder kokku Pärnu praostkonda praegu iseloomustava suurte muutuste aja. Eesotsas praost Enn Auksmanniga on kõik õpetajad praostkonnas noored – piirkonna vaimulike keskmine ...

Pastoraaditurismi eeliseks on piibellik külalislahkus

Enamik Eesti kogudusi peab otsima stabiilseks majanduslikuks toimetulekuks senistele sissetulekutele lisaks alternatiivseid võimalusi. Millise majandamisviisi oma sissetulekute suurendamiseks kogudus valib, sõltub tema eripärast, mille all tuleb mõelda koguduse asukohta Eestis, liikmete arvu, paikkonna traditsioone ning kombeid. Suure tõenäosusega sõltub enamiku koguduste majanduslik toimetulek paljuski koguduse varanduslikust seisust. ...

Peeteli koguduse hoolekandetöö jätkub

Tallinna Peeteli kogudus ja Peeteli Kiriku Sostiaalkeskus on võtnud nõuks ehitada koguduse maale kolmekorruselise laste- ja noortekeskuse hoone. Projekt on valmis, 25miljonilist ehitust toetab rahaliselt nii riik kui ka Tallinna linn, aga ka eraisikud ning firmad kodu- ja välismaalt. Maja on vaja eeskätt praegu kirikus elavate laste elutingimuste parandamiseks. Oluline on kasvatada tööhuvi Kaheksa aastat tagasi 1997. aasta kevadel hakati ...

Õpin «ei» ütlema

Tänaseks olen elanud Keenias pool aastat ja praeguseks on minu illusioon misjonitööst asendunud argipäeva tegelikkusega. Olla misjonär ei tähenda mitte üksnes kohalike koguduseliikmetega hingehoidlikke vestlusi pidada, vaid lõviosa tööst on mitmesugune paberitöö. Jõudu ja inspiratsiooni andvateks on pühapäevad, kui on võimalust sõita ümberkaudsetesse kogudustesse. Olen paaril korral ...

Kristuse käsk on tunnistada usku

Varematel aegadel on kuulutusetööd esindanud meie kirikus kuulutajad vennad, kes pidasid oma külades või kogudustes palvetunde ja äratuskoosolekuid, mille kaudu inimesed tulid elavale usule. Jumalasõna kuulutamises on Jumala vägi, mida vaenlane kardab. Arvan mitte eksivat väites, et kogudustes on jäänud alles vähe tunnistavaid kristlasi. Mõtlen seejuures verbaalset usust tunnistamist. Suurem osa kogudusest on ...

Asjalikud arutelud Tsirguliinas

16. märtsil sai edukalt ära peetud Valga praostkonna sinod, mis toimus sedapuhku Tsirguliina rahvamajas. Töökat päeva alustati jumalateenistusega Laatre kirikus, kuhu näis olevat koondunud kogu lõppeva talve pakane. Sellest hoolimata oli pühakoda rahvast täis, et saada osa koguduse õpetaja Ivo Pilli haaravast jutlusest ning peapiiskop Andres Põderi pühitsetud armulauast. Kaasa teenisid praosti kohusetäitja ...

Tänased EELK misjonärid

Rael Leedjärv on Keenias olnud juba üle poole aasta. Mitmekuulised suahiili keele kursused on vahetunud igapäevatöö vastu. Rael jälgib, et soome ristivanemate poolt vaeste perede lastele saadetav õpitoetus jõuaks õigete abivajajateni. Suhelda tuleb iga päev kolmes võõrkeeles: soomerootslastest kaasmisjonäridega rootsi, kohalikega suahiili ja inglise keeles. Eesti keelega puutub ta kokku peamiselt ainult meie ...

Lipulaulu autori mälestusaasta Raplas

Raplas on käesolev aasta pühendatud isamaalise lipulaulu autorile Enn Võrgule. See algas 13. märtsil Rapla kirikus helilooja, koorijuhi ja organisti auks mälestustahvli avamisega ja kulmineerub 22. juulil samas Võrgu suurteose «Valvake» ettekandega.Jumalateenistusel jutlustanud Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson kõneles Enn Võrgule mõeldes alandlikkusest kunstis. Kas kunst ja kunstnikud saavad üldse olla ...

Ma kõndisin kord vikerkaare sees

Leo Schmidt tähistas 8. märtsil oma 100. sünnipäeva. Suurel juubelipäeval tema toakesse Räpina koguduse hooldekodus sisenedes võttis mind vastu erksa olemisega särasilmne mees. Minu ees istus voodiserval mees, kes oli elanud siin ilmas terve sajand. Uskumatu, mõtlesin, sest tema olemisest ega väljanägemisest ei saanud elatud aastaid kuidagi välja lugeda. Lapsepõlv ja noorus Alustasime juttu lapsepõlvest ...

Torma – mitte ainult paik mälestuste jaoks

Vene kroonikad nimetavad Tormat juba 1212. aastal. 17. sajandist kihelkonnana tuntud piirkond, mis jäi soodsalt Riia–Peterburi postimaantee äärde, on kultuurilise ja vaimse pärandi poolest rikas paik. Nii on ka siinne kirik ja kogukond omanud keskset rolli elu kujundamisel piirkonnas. Eesti Kirik käis pühade eel külas Jaan ja Ingrid Nuga perel, kes elavad ajaloohõngulises Torma koguduse pastoraadis. Pastoraat ja kirik seisavad ...

Kristlastel on suhtlev identiteet

Prantsusmaal Strasbourgis 10.–13. märtsini toimunud Kristliku Kommunikatsiooni Maailmaliidu (WACC) Euroopa assambleel räägiti kristliku meedia uutest ülesannetest Euroopas. Uued kohustused seisavad meedia ees lähtuvalt eurooplaste erisugusest identiteedist. Assambleel arutati Prantsuse moslemite pearättide küsimust, kõneldi Itaalia avalikest krutsifikside eksponeerimisest, Saksamaal üha enam levinud religioossete elementide ...

Muusikasündmusi ülestõusmispühade aegu 80 aastat tagasi

Ülestõusmispühad, nii nagu jõuludki, on kirikumuusikas ikka olnud üks kõrgperioode. Toimub rohkesti nii tavalisi kirikukontserte kui ka suurvormide ettekandeid. Nii oli ka neil päevil 80 aastat tagasi, aastal 1925. Algas see kõrgperiood juba palvepäevaga, mil nelja Tallinna saksa lauluseltsi 250liikmeline hiigelkoor tõi Estonia kontserdisaalis ettekandele Johannes Brahmsi «Reekviemi». Juhatas Konstantin ...

Taliöine

Kui ma astun majast välja öösse, siis ma lähen nagu koju. Televiisori ja jutumöla kõrval avaneb taevane värskus. Vaatad üles, näed mõnd tähte ja tunned kohe, et öölaotuses on palju tõelisem ilm kui tubane tomp. Väline avarilm on neile nii lähedal, vaid mõni meeter, kuidas nad küll ei märka ega tahagi näha. Öö ja öine kõndimine on mulle ...

Religioonipedagoogid lükkavad lastetööle hoogu juurde

Usuteaduse Instituudi religioonipedagoogika osakond korraldab lastetöö tegijatele koolitust, esimene kokkusaamine toimus 18. ja 19. märtsil. Religioonipedagoogika osakonna juhataja Kerstin Kask väljendas rõõmu rohke osavõtu üle leides, et üritus läks väga hästi korda. Registreerunud oli kakskümmend inimest, mis on üle ootuste suur hulk inimesi. Kerstin Kask lisas veel, et mitmest kogudusest ...

Kirikuesindajad rääkisid maavanemale muredest ja rõõmudest

Neljapäeval, 17. märtsil said Rakveres kokku Lääne-Viru maavanem ja maakonna erinevate konfessioonide usu- ja kirikutegelased.   Lääne-Viru maavanema Urmas Tamme kutsel oli neljapäeval ümarlauale kogunenud 24 koguduse esindajad. «Kirikutel on olemas oma osa maakonnas ja oleks hea, kui need inimesed võiks maakonna tegemistesse kaasata. Üheks eesmärgiks oli aimu saada kitsaskohtadest,» selgitas ...