Slava Ukraine

Lehenumber 16. märts 2005 Nr 12 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Palve

Ma tänan Sind, mu Jumal, armas taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind öösel kahju ja hädaohu eest oled hoidnud ja palun Sind, anna mulle andeks kõik minu patud ning kaitse mind täna armulikult patu, õnnetuse ja kurja eest, nõnda, et terve minu elu ja kõik minu teod oleksid Sinu meelepärast! Mina annan enda ihu ja hingega Sinu kätte, Sinu isalik arm varjaku mind! ...

EELK peapiiskop Andres Põderi kõne Tallinna Toompea Kaarli kirikus Eesti Vabariigi 87. aastapäeva jumalateenistusel 24. veebruaril 2005

Kõne aluseks Johannese evangeelium 15:9-17 Armas kirikuline, armas Eestimaa rahvas! Tervitan ja õnnitlen Sind Eesti Vabariigi  87. aastapäeva puhul! Lapsed  sündivat armastusest. Kas ka Eest Vabariik? Jeesus tuletas meelde, et ei ole suuremat armastust, kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest.  Need, kes läksid vabadussõtta, olid valmis end ohverdama oma pere, oma maa, oma rahva eest - sõpruskonna eest, kuhu ka ...

20. märts

Eestpalves on Inglise Kiriku Canterbury provintsi Coventry ja Warwickshire piiskopkond ja selle piiskop Colin Bennetts. Palvetame Kiriku misjonimeelsuse kasvu eest. Samuti on Coventry piiskopkonna märtsikuu eestpalveteemade keskmes ausa kaubanduse areng maailmas. Samuti palvetame Iiri Kiriku Armahi provintsi Downi ja Dromore piiskopkonna ja selle piiskopi Harold Milleri eest. Palvetame piiskoplike visitatsioonide eest piiskopkonna kogudustesse, et iga ...