Lehenumber » Väljaanded » 16. märts 2005 Nr 12

Valitud teenima Jaani ja Eliisabeti kogudust

Viljandi Jaani ja Pärnu Eliisabeti kogudus on valinud endale õpetajad - Marko Tiituse ja Enn Auksmanni. Sel puhul teeb Eesti Kirik kahe mehega intervjuu. Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Enn Auksmann. Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus. Miks otsustasid kandideerida õpetaja kohale ja milline on varasem eelteadmine sellest kogudusest? ...

Arhiiviaines on väärtuslik ja vajalik

Koostöös Helsingi Laajasalo kristliku rahvakooli ja Helsingi koguduste keskregistri töötajatega toimus veebruaris EELK koguduste vaimulikele ja koguduste sekretäridele-arhivaaridele koolitus arhiivindusest. Ettevõtmise eestvedajaks oli Usuteaduse Instituudi ajaloolise usuteaduse õppetooli juhataja Riho Saard. Mõte hakkas tal arenema, kuna on Eesti kogudustes ringi liikudes näinud arhiivides väga kurba ...

Erksates värvides kujundid vaatavad asjade taha

Katariina käigus galeriis Domini Canes saab 23. märtsini vaadata kunstnik Eva Jänese maalinäitust «Paastuaja pildid». Küsimusele, kust tuli sellise pealkirja mõte, vastas autor, et paast religioosses mõttes on vaimne seisund, endasse süüvimise aeg. Meie maailm võib olla mingitel hetkedel täis pingelisi olukordi, ehk nii-öelda «hullust». Vaim vajab korrastamist, et liigsest pingest vabaneda, ...

Kas kannatus- või paastuaeg?

Olen mõtelnud mõningate sõnade tähenduse üle. Imestan, kui kergelt võtame tarvitusele sõnad, mis pole olnud meile omased. Teine nähtus on, et tuntud väljendit kasutatakse hoopis teises tähenduses. Mäletamist mööda olen juba varem kusagil märkinud, et hingedepäev, mida peetakse nüüd 2. novembril, pole meie traditsioon, vaid katoliiklik, puhastustules olevate hingede eest palvetamise ...

Suusa- või laululaager…

26.–27. veebruaril peeti Pärnumaal Kaisma Suurjärve turismitalus Misjonikoori talvist laululaagrit ning tähistati koori sünnipäeva. Kaunis talveilm nagu tellitult, ootas meid Kaisma väljadel, metsa all ning järvelagedal. Metsateel lõi värske õhk pahvakutena näkku ja esialgu oli tegemist, et linnainimesena sellist puhtust hingata. Kui tuppa astusime, tõusis hingeauru lae alla. Peagi ei heidutanud see enam sugugi, ...

Igal kunstiteosel on saatus

Eva Jänes on kindlasti tänapäeva eesti kristliku kunsti tähelepanuväärsem ja mitmekesisem viljeleja ning tõsine edendaja. 1970. aastal Tallinna Kunstiinstituudi monumentalistina lõpetanud Eva Jänese loomingu põhiosa moodustavad monumentaalmaalid. Alates 1989. aastast on Eva Jänes süvenenumalt tegelenud tahvelmaalidega. Eesti kirikutes võib Eva Jänese mosaiike ja vitraaźe näha Muhu Katariina, ...

Valmis loobuma kõigest

Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel: «Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui kolmesaja teenari eest ja raha anda vaestele.» Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ...

Viimsi kirik kerkib visalt

Viimsi kirikule pandi nurgakivi 2003. aasta 22. juunil. Kirikuhoone loodeti valmis saada 2004. aasta sügiseks. Uues hoones taheti läinud aasta sügisel tähistada 10. aasta möödumist Estonia hukust ja 60. aasta möödumist eestlaste suurest merepõgenemisest. Rahapuudus on aga ehituse valmimist edasi lükanud. Puudub veel 4 miljonit krooni. Toetajaid otsides Viimsi kiriku ehituse sihtasutuse nõukogu juhataja Vello Vallaste ...

Rahvusülikooli rektor ja kirikupea vaagisid ühishuve

10. märtsil tegi peapiiskop Andres Põder esimese visiidi Tartu Ülikooli, kohtudes seal rektor Jaak Aaviksoo, õppeprorektor Tõnu Lehtsaare, usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme ning usuteaduskonna esindajatega.Peapiiskop ütles oma külaskäiku kommenteerides, et tegu on pigem viisakusvisiidiga ning tema soov on viia ennast ülikoolis toimuvaga kurssi, andes omapoolse vaate kiriku vajadustest ning otsida ühisosa. Ühiste ...

Ole tervitatud, Maarja!

Tänavu tähistatakse paastumaarjapäeva 25. märtsi asemel 19. märtsil. Kirikukalendris pole viga. Milles siis asi? Luuka evangeeliumi alguses kirjutatakse, kuidas ingel Gabriel ilmus Maarjale ning kuulutas, et ta saab Jeesuse, Jumala Poja emaks (Lk 1:26–38). Seepärast peab kirik 9 kuud enne jõule, 25. märtsil Issanda kuulutamispäeva ehk paastumaarjapäeva. Maarjapäeva nihutamine Kuna püha langeb enamasti aega enne ...

Koostöös on lootus edule

Vabariigi valitsus kiitis 11. märtsil 2003. aastal heaks riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng». Programmile annab toetuse ka Res Publica, Reformierakonna ja Rahvaliidu koalitsioonileping. Riiklikule programmile eelnes pingeline ettevalmistav periood, millest pea kõik kogudused osa võtsid. Töö pälvis üldise heakskiidu ja tunnustuse nii ettevalmistavalt komisjonilt kui ka Muinsuskaitseametilt. Usun, et ...

Autoriteedi otsus

Möödunud nädalal teatas budistliku maailma üks suuremaid autoriteete ja Tiibeti eksiilvalitsuse juht dalai-laama, et ta ei taotle Tiibeti iseseisvust ning on valmis leppima selle jäämisega Hiina Rahvavabariigi koosseisu. Ehkki dalai-laama on korduvalt rõhutanud tiibetlaste vajadust laiendada autonoomiat ja soovinud muuta Tiibeti territooriumi rahutsooniks, tekib tahes-tahtmata mõte, et kas poleks võimalik Tiibeti ...

Eesti Kiriku 2005. a 12. numbrist saate veel lugeda:

1. lk Avo Üprus, Eesti Kongressi saadik. Iseseisva Eesti eest 2. lk Kristiina Hennok. Teoloogilised kõrgkoolid peavad nõu Meeli Pärtelpoeg. Kõlasid laulud eesti keeles ja meeles Kristiina Hennok. Uspenski katedraalis kõlas eesti keel 3. lk Peeter Paenurm, Tartu Maarja koguduse õpetaja. Ole tervitatud, Maarja! Eenok Haameri mõtisklus. Kas kannatus- või paastuaeg? 4. lk Tiiu Pikkur. Viimsi kirik kerkib ...

Palve

Ma tänan Sind, mu Jumal, armas taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind öösel kahju ja hädaohu eest oled hoidnud ja palun Sind, anna mulle andeks kõik minu patud ning kaitse mind täna armulikult patu, õnnetuse ja kurja eest, nõnda, et terve minu elu ja kõik minu teod oleksid Sinu meelepärast! Mina annan enda ihu ja hingega Sinu kätte, Sinu isalik arm varjaku mind! ...

EELK peapiiskop Andres Põderi kõne Tallinna Toompea Kaarli kirikus Eesti Vabariigi 87. aastapäeva jumalateenistusel 24. veebruaril 2005

Kõne aluseks Johannese evangeelium 15:9-17 Armas kirikuline, armas Eestimaa rahvas! Tervitan ja õnnitlen Sind Eesti Vabariigi  87. aastapäeva puhul! Lapsed  sündivat armastusest. Kas ka Eest Vabariik? Jeesus tuletas meelde, et ei ole suuremat armastust, kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest.  Need, kes läksid vabadussõtta, olid valmis end ohverdama oma pere, oma maa, oma rahva eest - sõpruskonna eest, kuhu ka ...