Slava Ukraine

Lehenumber 23. veebruar 2005 Nr 8/9 Archives - Eesti Kirik

Elu võimalikkusest Euroopa Liidu idapiiril

Hiljuti küsitleti inimesi kolme Eesti suurema linna kohta. Kahe esimese nimetamisega polnud kellelgi probleeme, küll aga kolmandaga. Midagi samalaadset kohtab ka Narvas - pole harv reageering mõnele probleemile: mis sa räägid, see on nii teil seal Eestis. Ja seda ei öelda sugugi ainult vene, vaid ka päris selges eesti keeles! Nii tundub Tallinnast ja Tartust vaadates Narva kusagil lõpmata kaugel asuvat. Siis ei ole ülearu ...

Eesti õitseng saab tulla vaid individuaalse paremakssaamise kaudu

Kahetsen, et «Welcome to Estonia» jäi domineerima, siis kui otsiti Eestile loosungit. Palju parem on fraas «Nordic with a Twist», mida siiski välismaal meie kirjeldamiseks mõnikord eesti propagandas kasutatakse, ehk «Põhjamaine, ainult et (eestilikult) teistmoodi». Meil on varuks aga veel parem lipukiri, lausa mäekõrguselt. See on «Paremaks saamise maa» – kui inimesed ainult julgeksid sellesse uskuda! ...

Pühadeteenistus jõuab ekraanile Rakverest

Nädal tagasi käis Tiit Salumäe Eesti Kirikute Nõukogu esindajana Rakveres, et arutada 27. märtsi ülestõusmispühade jumalateenistuse teleülekandega seotud tehnilisi probleeme. Kohtumisel linnavalitsuses viibisid linnapea Andres Jaadla ja ETV esindajad. Jumalateenistused, mille teleülekanded toimuvad traditsiooniliselt erinevais Eestimaa kirikuis, on sätestatud EKNi ja ETV koostööna. Tiit Salumäe peab ...

Nii nad räägivad…

Peapiiskop Jaan Kiivt sõnasKord noore pastorina käis Heino Nurk Püha Vaimu kirikus jutlustamas. Oli kohutavalt närvis, et peab nii auväärse õpetaja ja kuulsa jutlustaja ees üles astuma. Pärast teenistust tõmbasid Jaaniga kahekesi kiriku õues suitsu. Heino küsis, mis ta arvas jumalateenistuse kohta – see oli koguduse kammerkoori aastapäev. Jaan ütles: «Oleks võinud kontserdi pidada isegi ilma ...

Valmis pühendusteos teoloogile

Seoses Jaan Kiiviti väärika tähtpäevaga ning tema emeriteerumisega on EELK Usuteaduse Instituut välja andnud peapiiskopile pühendatud artiklikogumiku. Kiiviti poolt tehtu iseloomustamiseks saab olla vaid üks tee – koguda kokku ta arvukate, kuid samas väga erinevate kolleegide, õpilaste, sõprade ja mõttekaaslaste kirjutised. Kokku 26 kirjutist 27 autorilt Eestist, Soomest, Saksamaalt ja Norrast näitavad raamatu ...

Pärnu vapimärgi saavad Andres Põder ja Vello Muliin

Pärnu linna kõrgeima autasu, vapimärgi, saavad tänavu sanatooriumi juhataja Vello Muliin ja peapiiskopiks valitud Andres Põder. Pärnu volikogu nõustus linnavalitsuse taotlusega anda vapimärk Vello Muliinile ja Andres Põderile, kes on sündinud ja suurema osa elust elanud Pärnus. Vapimärk on Pärnu linna kõrgeim autasu, mis antakse Pärnule osutatud teenete väärtustamiseks. 1993. aastast ...

Kohtusid sõpruskoguduste lastetöö tegijad

Kahel päeval, 18. ja 19. veebruaril arutasid Tallinnas paremaid koostöövõimalusi ja planeerisid tulevikku Eesti ja Soome kiriku sõpruskoguduste laste- ja noortetöö tegijad. Et sõpruskoguduste kontaktid piirduvad tavaliselt ainult vaimulike ja koguduste täiskasvanud liikmetega, siis otsustati möödunud aastal Kerava koguduses, et kokku võiksid tulla ka lastetöö tegijad. Nii kohtusidki Tallinnas 14 ...

Kristlik Kodu pakub mitmekülgset abi sotsiaalsfääris

1993. aastal Tartus asutatud, esialgu noortevanglast vabanenutele varjupaika pakkuv ja hiljem lastekoduks saanud Kristlik Kodu on teinud suure sammu edasi, avades teismelistele mõeldud noortekeskuse ehk nagu nad seda ise nimetavad – avatoa. Praegu lastekoduna funktsioneerivas majas on lapsi 11. Liiga palju, leiab Kristliku Kodu üks asutaja ja praegune tegevjuht Anne Schotter. «Lastekodusse võetakse neid, kelle vanematelt on kas vanemlikud õigused ...

Palve

Jeesus Kristus, Minu Südame Jumal. Ma olen teinud palju vigu, kogu mu elu on täis eksimusi. Ole Sina elu minu sees. Lase oma armastuse elavatel sütel lahvatada puhastavaks leegiks, mis põleb lakkamatult minu südame altaril ja valgustab minus iga varjatumatki hingesoppi. Haara mind jäägitult oma armastuse rüppe ja võta mind kaasa kirka armastuse kuningriiki. Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu ...

Religioonist poliitika ja poliitikast religiooni pilguga

18. veebruaril toimus Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulas teaduskonverents «Religioon ja poliitika». Et vajadus religiooni ja poliitika ühendamise järele võib tuleneda nii religiooni kui ka poliitika poolelt, vaatlesid ka antud konverentsi ettekanded neid suhteid kahest vaatenurgast – esiteks sellest, kuidas usutraditsioonid ja pühakirjad mõtestavad vägivalda, sõda ja rahu; teiselt poolt sellest, milline ...

Öeldud Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul

Kõneleme inimeste ja inglite keeltega täna. Kodumaa kuuleb. Jah, ta on kuulnud meie enesekiitust, on näinud meie võitlust, tööd ja meie muret. Selles kodule antud vaevas, tahtes ja töös puudub midagi, nagu oleks aastate kestel midagi läinud kaduma. Ei ole armastust. Kogu maailmas valitseb suur esimese armastuse ja vaimustuse puudus. On palju tarkust ja osavust, on haridust, võimu ja jõudu, aga sõprust ei ole. ...

Jaan Kiivit: olen tundnud rõõmu vastastikuse usalduse ja respekti kasvamisest meie kirikus

Peapiiskop Jaan Kiivit teavitas kirikuvalitsust ja kirikukogu emerituuri siirdumisest juba 2003. aastal. Enam kui 40 aasta pikkuse teenistuse sisse Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus jääb 10 aasta pikkune periood kiriku ülemkarjasena, mis päädis laupäeval, 19. veebruaril Jaan Kiiviti 65. sünnipäeval. Tipus püsida on raske, sest tipus ollakse üksi. Üksi ei ole seal vaid see, kes tunneb, et keegi on temast üle. ...

Kõik või mitte midagi

Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: «Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Läti Evangeelne Luterlik Kirik ning Riia ja kogu Lätimaa peapiiskop Janis Vanags. Täname Jumalat elu eest Kirikus ning palume õnnistust Läti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja tema peapiiskopile. Samuti on eestpalves Walesi Kiriku Saint Davidsi piiskopkond ja selle piiskop Carl Cooper. Palvetame piiskopkonna eest, et ta suudaks edukalt rakendada misjoni ja teenimise printsiipe kõigis piiskopkonna eluvaldkondades. ...

Meenutusi usklikest ja usulistest elamustest Vene vanglas ja sunnitöölaagris

Mind vahistati gümnasistina 1940. a sügisel, kui katsusin aidata neid õpilasi, kes olid vahistatud selle eest, et olid kergitanud mütsi Tallinna Reaalgümnaasiumi eest maha võetud Vabadussõjas langenud kooliõpilaste ja õpetajate mälestussamba sokli juures. Vahistatud olid aetud puldankattega veoautosse ja mina lõikasin oma pussiga puldanisse lõhe, et nad saaksid autost välja hüpata. Seda aga nähti ja ...