Lehenumber » Väljaanded » 16.veebruar 2005 Nr 7

Näha ja tunda Jumala imesid

Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: «Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!» Aga tema ütles neile: «See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niinive ...

Palve

Kes me oleme? Mida me teeme siin maailmas? Me oleme tolmukübemed. Sina oled Kõik. Ole meie kõige ülevam isand, kõikide maailmade valitseja, kõigi rahvaste pelgupaik, ammendamatu tarkuse varamu, kõigile halastuse andja, vaevadele leevenduse tooja, vaeste valude vaigistaja, eksinute eestkostja, patuste päästja, palujate lootus. Jumala kuu- ja päikesevalgus, Sinu valgusest on valge selle maailma päev. Selleks ongi Jumala ...