Lehenumber » Väljaanded » 16.veebruar 2005 Nr 7

Omapäi globaalselt mõtlev Jüri Allik

Jüri Allik (55) on Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor, psühholoogiaosakonna juhataja ja Eesti Teadusfondi Nõukogu esimees. Ta on kahtlemata üks maailmas enamtsiteeritud Eesti teadusemehi ning osaleb mitme olulise rahvusvahelise psühholoogia-alase ajakirja toimetamises. Koos Robert McCrae'ga on ta toimetanud ja andnud välja kogumiku «Isiksuse viiefaktoriline mudel läbi kultuuride» (The Five-Factor ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Carlisle piiskopkond ja selle piiskop Graham Dow, samuti Penrithi piiskop James Newcome. Palvetame piiskopkonna viisaastakuplaani «Ellujäämisest taaselustumiseni» eduka kordamineku eest. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Stavangeri piiskopkond ja selle piiskop Ernst Baasland. Palvetame piiskopkonnas rajatud uute koguduste arenemise eest. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab ...