Lehenumber » Väljaanded » 16.veebruar 2005 Nr 7

Ilmus põhjaeestikeelse Uue Testamendi faksiimiletrükk

10. veebruaril esitleti Eesti Rahvusraamatukogus esimese põhjaeestikeelse piibliväljaande, 1715. aastal Tallinnas trükitud Uue Testamendi faksiimiletrükki.Varasema eestikeelse kirjasõna ühest olulisemast teosest, mida ligi 300 aastat tagasi trükiti 500 eksemplari, on Eestis säilinud vaid mõni. 1715. aastal Tallinnas ilmunud «Meie Issanda Jesusse Kristusse uus Testament ehk Jummala ue Sädusse Sanna» kujunes ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi karjasekiri kogudustele palvepäevaks

Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele. Õp 14:34Armsad õed ja vennad! Pöördudes teie poole oma esimese karjasekirjaga, tahan kõigepealt väljendada tänu usalduse, eestpalvete ja toetuse eest minu ametisseasumisel peapiiskopina. Ainult üksteist toetades saame olla Kristuse tunnistajad meie rahva keskel, teenida Teda ja kaasinimesi. Meie aeg on suurte muutuste ja ülesannete aeg. Meie riik on ...