Lehenumber » Väljaanded » 16.veebruar 2005 Nr 7

Ohvriteta sõda Laiusel

12. veebruaril võis Laiuse linnuse varemetes näha tegelasi, kes lähemal vaatlusel tänapäeva sobituda ei tahtnud – sajanditetaguste vormikuubede tõttu tundus, nagu oleks aeg tagasi läinud. Iga väiksemgi koht kodumaal peidab endas tükikest ajalugu, millest me ise alati teadlikudki ei ole. Nii mõnelegi võib olla üllatus, et Laiusel on pikemalt peatunud Rootsi kuningas Karl XII. Pärast võidukat lahingut Narva ...

Ülemkarjane kutsus kannatusajal meeleparandusele

Alljärgnev artikkel, mis analüüsib EELK piiskop Jakob Kuke palvepäevadeks kirjutatud karjasekirju, pärineb 20 aasta tagusest käsikirjalisest kogumikust «Teoloogilisi lühiuurimusi ja artikleid prof. Ago Viljari 75. sünnipäevaks». EELK Usuteaduse Instituut. Tallinn. 1985. Käesolev kirjutis ei suuda ammendavalt analüüsida piiskop Jakob Kuke karjasekirju ja sellest lähtuvalt tema teoloogilist suunda. ...