Slava Ukraine

Lehenumber 16.veebruar 2005 Nr 7 Archives - Eesti Kirik

Mina usun püha(koda)de osadust

Möödunud jõuludel otsustas meie kogudus rõõmustada sõpru ja koostööpartnereid päris oma jõulukaardiga - ära on tüüdanud need inglikesed ja käbidega oksad. Olgu siis juba midagi niisugust, millel on lisaks emotsionaalsele ka kultuurilooline väärtus. Kujundaja esimesi katsetusi nähes olin mõnevõrra üllatunud. Jõulukaart kujutas Juuru Mihkli kirikut, mida raamistasid ...

Omapäi globaalselt mõtlev Jüri Allik

Jüri Allik (55) on Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor, psühholoogiaosakonna juhataja ja Eesti Teadusfondi Nõukogu esimees. Ta on kahtlemata üks maailmas enamtsiteeritud Eesti teadusemehi ning osaleb mitme olulise rahvusvahelise psühholoogia-alase ajakirja toimetamises. Koos Robert McCrae'ga on ta toimetanud ja andnud välja kogumiku «Isiksuse viiefaktoriline mudel läbi kultuuride» (The Five-Factor ...

Tartu Rahvaülikool harib inimesi olulistel teemadel

Veebruari alguses võib Tartu Rahvaülikoolis kuulata loengut teemal «Kristlik kultuurilugu». Uut loengusarja hakkab läbi viima ajaloolane, selle aasta lõpul magistrikraadi kaitsmist plaaniv Milvi Martina Piir. Teoloogiat on ta õppinud kõrvalainena, peaaine on siiski olnud ajalugu ning kunstiajalugu. Rahvaülikoolis on Piir loenguid pidanud juba mõnda aega ning eelmisel aastal viis ta läbi loenguseeria usundiloost. ...

Müstiline lõpmatus 3.

Teisalt on sellisest usu tunnistamisest välja kasvanud kiriklikud usutunnistused, kus teoloogilise järelemõtlemise tulemusena kerkib usu faktilise poole kohta väljendusi, mis ei kuulu enam vahetusse kogemussituatsiooni. Kreeka sõna usutunnistuse kohta symbolon tähendab `kokkulepe; tundemärk' (symballo = kokku ühendama), mis on saavutatud usku puudutavate õpetuslike tõdede (credenda) väljendamiseks. Hiljem on ...

Ilmus põhjaeestikeelse Uue Testamendi faksiimiletrükk

10. veebruaril esitleti Eesti Rahvusraamatukogus esimese põhjaeestikeelse piibliväljaande, 1715. aastal Tallinnas trükitud Uue Testamendi faksiimiletrükki.Varasema eestikeelse kirjasõna ühest olulisemast teosest, mida ligi 300 aastat tagasi trükiti 500 eksemplari, on Eestis säilinud vaid mõni. 1715. aastal Tallinnas ilmunud «Meie Issanda Jesusse Kristusse uus Testament ehk Jummala ue Sädusse Sanna» kujunes ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi karjasekiri kogudustele palvepäevaks

Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele. Õp 14:34Armsad õed ja vennad! Pöördudes teie poole oma esimese karjasekirjaga, tahan kõigepealt väljendada tänu usalduse, eestpalvete ja toetuse eest minu ametisseasumisel peapiiskopina. Ainult üksteist toetades saame olla Kristuse tunnistajad meie rahva keskel, teenida Teda ja kaasinimesi. Meie aeg on suurte muutuste ja ülesannete aeg. Meie riik on ...

Õpetaja Ivar-Jaak Salumäe koguduse töösse antud elu

Laupäeval, 19. veebruaril tähistab oma 60. sünnipäeva Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Ivar-Jaak Salumäe.Ümmarguse sünnipäevaga seoses tiirlevad 40 aastat kirikutööd teinud õpetaja peas kahesugused mõtted: «Paljudes asjades võin juba rahulikumalt elu ja töö peale vaadata. Eks elus on olnud ka väga kiireid perioode, kuid nüüd on selline õnnelik aeg kätte ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Carlisle piiskopkond ja selle piiskop Graham Dow, samuti Penrithi piiskop James Newcome. Palvetame piiskopkonna viisaastakuplaani «Ellujäämisest taaselustumiseni» eduka kordamineku eest. Samuti on eestpalves Norra Kiriku Stavangeri piiskopkond ja selle piiskop Ernst Baasland. Palvetame piiskopkonnas rajatud uute koguduste arenemise eest. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab ...

Näha ja tunda Jumala imesid

Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: «Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!» Aga tema ütles neile: «See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niinive ...

Palve

Kes me oleme? Mida me teeme siin maailmas? Me oleme tolmukübemed. Sina oled Kõik. Ole meie kõige ülevam isand, kõikide maailmade valitseja, kõigi rahvaste pelgupaik, ammendamatu tarkuse varamu, kõigile halastuse andja, vaevadele leevenduse tooja, vaeste valude vaigistaja, eksinute eestkostja, patuste päästja, palujate lootus. Jumala kuu- ja päikesevalgus, Sinu valgusest on valge selle maailma päev. Selleks ongi Jumala ...

Ainult üks küsimus

Kuidas edeneb suvel Tartus toimuva EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo rahaline külg? Joel Luhamets, korraldustoimkonna esimees: Praegu on veel raha taotlemise aeg, kuid mõningad summad on juba olemas. On ka esimesed tagasilöögid, nt Soome kiriku välisabilt laekus EELKsse sada tuhat vähem, mille otsustasime võtta kirikupäeva kuludest maha, et keegi teine ei kannataks. Soomlased on eelmisel ja üle-eelmisel aastal ...

EELK Konsistooriumi otsus

Seoses 60. sünnipäevaga ja ustava teenimise eest anda õpetaja Ivar-Jaak Salumäele EELK teenete kuldrist ja EELK aukiri.

Ohvriteta sõda Laiusel

12. veebruaril võis Laiuse linnuse varemetes näha tegelasi, kes lähemal vaatlusel tänapäeva sobituda ei tahtnud – sajanditetaguste vormikuubede tõttu tundus, nagu oleks aeg tagasi läinud. Iga väiksemgi koht kodumaal peidab endas tükikest ajalugu, millest me ise alati teadlikudki ei ole. Nii mõnelegi võib olla üllatus, et Laiusel on pikemalt peatunud Rootsi kuningas Karl XII. Pärast võidukat lahingut Narva ...

Ülemkarjane kutsus kannatusajal meeleparandusele

Alljärgnev artikkel, mis analüüsib EELK piiskop Jakob Kuke palvepäevadeks kirjutatud karjasekirju, pärineb 20 aasta tagusest käsikirjalisest kogumikust «Teoloogilisi lühiuurimusi ja artikleid prof. Ago Viljari 75. sünnipäevaks». EELK Usuteaduse Instituut. Tallinn. 1985. Käesolev kirjutis ei suuda ammendavalt analüüsida piiskop Jakob Kuke karjasekirju ja sellest lähtuvalt tema teoloogilist suunda. ...

Tartu Peetri kirik alustab orelimuusika pooltundidega

Alates 20. veebruarist saab Tartu Peetri kirikus iga kuu kolmandal pühapäeval kuulata orelimuusikat. Kontserdid toimuvad keskpäeval kell 12 ja on tänu Tartu Kultuurkapitali toele tasuta. Annetused järgmiste kontsertide tarvis on muidugi teretulnud. 20. veebruaril esineb Aare-Paul Lattik ja tema õpilased Olga Kulikova ning Denis Kasparovitch (G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool). Kavas on F. Cuoperini, J. S. Bachi, F. Mendelssohni looming. ...