Slava Ukraine

Lehenumber 15. detsember 2004 Nr 49 Archives - Eesti Kirik

Haiglahingehoiu keskuse 10 aastat: koolitusest ja kaplanaadist

Novembrikuu kirikukogu istungil võeti vastu otsus, millega 15. detsembrist lõpetatakse kolme EELK allasutuse - Haiglahingehoiu keskuse, Meremisjoni ja Eesti Kristlike Raudteelaste Ühingu - tegevus.Eesti Kiriku vestlusringis olid Haiglahingehoiu keskuse loojad ja töötajad Heino Nurk, Naatan Haamer, Kadri Ugur ja Kerstin Kask.Haiglahingehoiu keskuse (HHK) tegevust kiriku rüpes saab mõõta 10 aastaga. Kuigi viimastel aastatel on keskus ...

Siberi missioonile paistab roheline tuli

EELK peapiiskop Jaan Kiivit, Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi ja ELKRASi peapiiskop Georg Kretschmar on otsustanud toetada Siberi missioonide ühenduse tegevust.9. detsembril ühiselt heaks kiidetud koostööleping võimaldab Siberis tekkida iseseisval luterlikul kirikul.Eesti, Ingeri, ELKRASi ja Siberi missiooni koostööleping kirjutati alla mitu kuud väldanud arutelu tulemusel. (Vt EK nr 39.) «Me leidsime ühise keele ja ...

Et koos tugevaks muutuda

25.-26. jaanuaril on Valgamaal Taagepera lossi konverentsikeskuses koos Vaimulik Konverents (endise nimega Õpetajate Konverents).Konverentsi peateemaks on seekord KIRIK JA TEOLOOGIA. Ühelt poolt keskendutakse 2005. aasta kirikupäeva teemale TARKUSE ALLIKALE, sest on ju kiriku tarkus suures osas ja ennekõike teoloogiline tarkus. Eks kutsu meid just praegune ajastu, mil traditsioonilist kristlikku sõnumit justkui ei mõisteta, seda ...

Kes õpetaks väärikalt vananema?

ÜRO rahvastikuprognoosi andmetel elab Eestis aastal 2050 vaid 700 000 inimest. Rahvastiku vähenemisega rööbiti elanikkond vananeb - kui praegu on Eestis enam kui 60 aastat vana vaid iga viies inimene, siis lähema poolsajandi pärast juba üle kolmandiku - 38%.Mida siis teha? Üritada iga hinna eest iivet tõsta, et täita maa laste ja lastelastega? Paraku on teada, et elatustaseme ning heaolu kasv ja iibe suurenemine ei ...

Saarde teesidega arendatakse dialoogi

16. novembril tuli Saarde kiriklas kokku spontaanselt moodustunud töörühm, kes seadis endale ülesandeks vaagida vaimulike ettevalmistamise ja ametipidamisega seonduvaid probleeme Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.Ajurünnakulaadse päeva vaimuliku poole kandsid missa ja palvused. Arutelu käigus vaagiti vaimulike ettevalmistuse ja täiendõppega seonduvat, laiemalt kiriku kaadripoliitikat ning vaimulike majanduslike ja ...

Üksindus jõuluajal

Nii muret kui ka rõõmu on üksinda raske taluda. Kui üks nendest meid tabab, siis mõistame, et inimene ei ole loodud üksi elama. Jõulud on ehk just sellepärast olnud eelkõige perepühad. Rõõmu ajal on meil suur soov jagada õnne oma lähedastega.Ajal, mil perekonnad lagunevad, on järjest rohkem inimesi, kelle jaoks rõõmu aeg tekitab hirmu. Üksindus muutub sel ajal talumatuks. Tõsi ...

Palverändurina pühal maal, 6. osa

ÕlimägiVaatamata tihedale programmile konverentsikeskuses otsustas meie rühm olemasoleva aja piires tutvuda pealinna alale jäävate olulisemate pühapaikadega. Kristlastest palverändurite meelehärmiks asub mõni kristlik pühapaik vanalinna alal moslemite linnaosas. Üheks esimeseks külastuspaigaks oli vanalinna idamüüri lähedal asuv kreekakatoliku kiriku naisklooster, mille torni kohta rääkisid ...

Mäkketõus Vastseliina moodi

Vastseliina kogudus elab rahulikult oma elu ja ühes temaga koguduse õpetaja Toivo Hollo, kes tänavu sügisel tähistas oma viiekümnendat sünnipäeva.Tasase loomuga tõsine kirikumees on elus teinud läbi mitu tõsist katsumust ja jõudnud päris keerulisi teid pidi oma tõelise kutsumuseni.Tema ehitas majuVarasest lapsepõlvest mäletab Toivo Hollo oma vanaisa Villem Petersoni, kes oli külas ainuke ...

Porvoo eestpalvekalender

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Mikkeli piiskopkond ja selle piiskop Voitto Huotari. Täname Jumalat kõigi nende vaimulike ja ilmiktöötegijate eest, kes on pühendanud end Kiriku tööle. Samuti on eestpalves Ðoti Episkopaalkiriku Moray, Rossi ja Caithnessi piiskopkond ning selle piiskop John M. Crook. Palvetame misjoni- ja teenimistöö eest piiskopkonnas ja kõigi selle töö tegijate ...

Jumal kohtab inimest

Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle. «Ära karda, Maarja, sest ...

Palve

Issand, tänu Sinu armu eest! Tänu imede eest, mida toimetad meiega, meis, meie kaudu, meie ümber! Tänu Sinu pika meele eest, kui taipame viivitamisi! Tänu meie pika taibu eest, kui nii kaitsed meid kohtumisel Sinu vägevuse hoomamatusega! Sündigu meile Sinu tahtmine. Merike Saaremets